Kultura – Page 17 – One News

Notifiki

‘Alter Ego’ – esebizzjoni diġitali minn 29 student fl-Università ta’ Malta

29 studenta u student universitarji ser ikunu qed itellgħu esebizzjoni mill-isbaħ bl-isem ta’ Alter Ego, li tfisser l-alternattiva fil-personalità, f’dan il-każ ta’ kull wieħed u waħda mill-istudenti.

F’din l-esebizzjoni ser tintwera varjeta ta’ animazzjoni flimkien ma’ pitturi diġitali minn dawn l-istudenti, li ser jiġu esebiti fil-Fakultà tal-Midja u Xjenza fl-Università ta’ Malta fl-livell 4.

Il-ftuħ ta’ din l-esebizzjoni ser tkun fl-24 ta’ Mejju fis-7 ta’ filgħaxija.

Ħares Rużann bħal ma dejjem int ħarist – element żagħżugħ f’rumanzett li nkiteb snin ilu

Bejn is-17 u d-19 ta’ Mejju fit-Teatru ta’ Spazju Kreattiv tal-Belt Valletta, qed jittella’ addattament pop tar-rumanzett ta’ Francis Ebejer “Il-Ħarsa ta’ Rużann”. Il-kitba għall-palk u d-direzzjoni huma ta’ Jamie Cardona, żagħżugħ ta’ 18-il sena, li jitfa’ element qawwi ta’ enerġija u kreattività żagħżugħa f’din il-produzzjoni bbażata fuq rumanzett li nkiteb għexieren ta’ snin ilu.

F’dan ir-rumanzett, meqjus bħala wieħed mill-aktar favoriti, Francis Ebejer imiss diversi temi fil-Ħarsa ta’ Rużann, fosthom l-emanċipazzjoni tal-Maltin fis-soċjetà, l-iżvilupp, il-klassi soċjali, l-ugwaljanza, is-sistema fewdali u l-mara, li meta wiħed jieħu stampa mifruxa tas-soċjetà, mill-ewwel jinduna li kollha għadhom relevanti sew fl-2019.

Damien Ebejer – it-tifel ta’ Francis Ebejer, stqarr li dan ir-rumanzett kien diġà nkiteb darbtejn, sakemm finalment Ebejer ippubblika il-verżjoni li għandna llum, għaliex ried li l-verżjoni finali tkun eżatt kif immaġinaha f’moħħu qabel kitibha.

F’dan Ebejer jirnexxielu joħroġ l-elementi tal-karattru msaħħaħ li għandna llum il-ġurnata bħala ċittadini ta’ din il-ħuta żgħira f’nofs Mediterran u Ewropa mimlija kurrenti u ideoloġiji li f’mumenti jikkuntrastaw.

F’dan ser naraw liż-żagħżugħ Jamie Cardona juża 3 karattri li jirrappreżentaw lill-poplu Malti u jirrakkuntaw l-istorja tal-Ħarsa ta’ Rużann b’mod kontemporanju – interpretati minn Sarah Camilleri, Ron u Shelby Aquilina. Ir-rappreżentazzjoni hi mmirata li toffri siegħa ta’ xogħol ta’ Francis Ebejer b’libsa pop . Siegħa ta’ teatru li  tirrappreżenta l-emanċipazzjoni tal-Maltin fis-soċjetà, ta’ kuntrasti bejn il-kultura Maltija u dik barranija…ta’ mumenti serji u oħrajn inqas serji. Siegħa li tagħti l-aqwa riklam possibbli tal-letteratura Maltija.

Dan ir-rumanzett huwa wkoll parti mill-materjal li l-istudenti jippreparaw għall-ezami tal-Malti tal-O level – B’hekk l-istudenti tas-sekondarja, b’mod partikolari dawk tal-Form 4 (Year 10) għandhom ċans isegwu produzzjoni li tivviżwalizza x-xogħol li jagħmlu fil-klassi. Apparti dan, il-produzzjoni toffri konċessjoni mal-bieb għall-istudenti li jattendu.

Il-biljetti jistgħu jinkisbu minn fuq www.kreattivita.org

Id-dati huma:

Il-Ġimgħa 17 ta’ Mejju fit-8pm

Is-Sibt 18 ta’ Mejju fis-6pm u fit-8pm

IL-Ħadd 19 ta’ Mejju fis-6pm u fit-8pm

Ħaġarna, skultura ġdida fix-Xagħra Għawdex

Is-Sibt ġiet inawgurata Ħaġarna, skultura pubblika, mill-artist Għawdxi Victor Agius, li tiċċelebra l-ħaġar millenarju tar-raħal tax-Xagħra. Żewġ ħaġriet kbar bi spazju bejniethom jistiednu lill-pubbliku joforqu bejniethom billi jimxu minn ġo fihom.

Ħaġarna tinsab fin-naħħa ta’ fuq tal-bandli tax-Xagħra bil-vojt ta’ bejn il-blat jipponta eżatt lejn id direzzjoni tal-Lvant mnejn titla’ x-xemx bil-qċaċet tal-blat żonqri tal-Ġgantija jidher fil-bogħod. L-art ta’ dan il-passaġġ hija art tal-ħġieġ sabiex meta wieħed jimxi jara taħtu panew miksi bit-terrarossa u okra ħamra miġbura mix-Xagħra. Parti minn dan il-panew inħadem flimkien ma’ xi istudenti tas-sitt sena tal-iskola Primarja tax-Xagħra.

Aqra aktar

Marisa D’Amato tirbaħ premju prestiġjuż fl-Irlanda

Il-kantanta Maltija ta’ stil country, Marisa D’Amato ingħatat rikonoxximent waqt il “Hot Country Awards” li saru f’Cavan l-Irlanda it-Tnejn 29 ta’ April. Dan ingħatalha għall-ħidma tagħha fuq skala Internazzjonali, bhala kantanta, preżentatrici u produttriċi tal-programm Country Jamboree fuq “Keep it Country TV”.

F’dawn l-aħħar ġimgħat bi preparazzjoni għal din is-serata tant prestiġjuża, Malta nagħtat promozzjoni bl-għajnuna tal-Awtorità tat-Turiżmu fuq l-istazzjon Nazzjonali Irlandiz RTE kif ukoll fuq Keep It Country TV. Waqt is-serata tqassam materjal t’informazzjoni fuq pajjizna.

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba ppremjata bl-unur għall-Wirt Artistiku 2019

Is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba flimkien mal-Għaqda tan-Nar fi ħdanha nhar it-Tlieta, 16 ta’ April ġiet mogħnija bl-unur Wirt Artistiku 2019 mill-Kunsill Malti għall-Arti.  Delegazzjoni mis-Soċjetà Santa Marija komposta mill-President tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V Carlo Sciberras u d-Detentur tal-Kamra tan-Nar Santa Marija Josef Camilleri flimkien ma membri oħra rċevew dan l-unur waqt is-serata finali tal-Premju għall-Arti li saret ġewwa t-Teatru Manoel fil-prezenza tal-ET Dr. George Vella President ta’ Malta u s-Sinjura tiegħu u li fiħ ġew premjati l-aqwa talenti lokali fl-isfera tal-Arti.Aqra aktar

ARA: ‘Lady Oscar’ b’avventura fuq il-palk f’Malta

Familjari l-isem, le? U din is-sena se tirritorna fuq il-palk grazzi għal inizjattiva mill-Iskola Sekondarja tal-Kulleġġ Sant’ Injazju, Tal-Ħandaq. L-istorja tal-Warda ta’ Versailles se tingħad lill-udjenza permezz ta’ musical bil-Malti li nkiteb minn żewġ għalliema f’din l-iskola.

B’kitba ta’ Roger Tirazona, u mużika u lirika ta’ Cliff Casha, l-istorja tal-Warda ta’ Versailles se tieħu lill-udjenza lura fi Franza lejn l-aħħar tas-seklu 18. Hija storja bbażata fuq il-manga Ġappuniż ta’ Riyoko Ikeda li jġib l-istess isem. Dan il-manga kien inqaleb f’anime għat-televiżjoni lejn l-aħħar tas-snin 70, u ħafna għadhom jiftakru fl-avventuri ta’ Lady Oscar li kienu jistennew b’ħerqa kbira fuq stazzjonijiet Taljani. Aqra aktar

FILMAT: L-Irxoxt ta’ Ħal Luqa jingħata l-kulur

Ingħatat il-kulur l-iskultura fl-injam tal-kewba, xbiha ta’ Ġesù Kristu irxuxtat, b’detallji li tassew jiġbdu l-għajnejn, magħmulha b’tant reqqa mill-iskulturi Għawdxin Michael u Adonai Camilleri Cauchi.

ONE News mar il-garaxx tal-benefattur, Emanuel Ciappara, li fih kien qed isiru l-aħħar irtokki fuq l-istatwa. Hemmhekk stajna naraw ix-xogħol tal-artisti li minn tnaqqix fl-injam, li kien l-aktar proċess diffiċli, iffurmat statwa li tpaxxi l-għajnejn.Aqra aktar

Maltin u turisti jagħżlu lil Għawdex għall-btajjel tal-Għid

Il-btajjel tal-Għid u l-Ġimgħa Mqaddsa komplew iqajjmu l-ekonomija Għawdxija hekk kif numru kbir ta’ Maltin u turisti rħewlha lejn din il-gżira biex iqattgħu ftit jiem ta’ mistrieħ.

Tkellimna ma’ Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu, li sostna li l-ewwel indikazzjonijiet qed juru li d-domanda għall-akkomodazzjoni f’Għawdex kienet tajba ħafna.Aqra aktar

Send this to a friend