Kultura – Page 13 – One News

Inawgurat mill-ġdid it-Torri ta’ Xutu

B’veduta tpaxxi l-għajn, b’proġett ta’ madwar kwart ta’ miljun ewro, ġie inawgurat mill-ġdid it-Torri ta’ Xutu f’Wied iż-Żurrieq/ Dan wara li għal bosta snin tħalla fi stat ta’ telqa u issa bis-saħħa tal-Fondazzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta reġa’ ngħata l-ħajja wara li sarlu diversi xogħlijiet ta’ restawr.

Dan it-torri li nbena mill-Gran Mastru Lascaris fl-elf sitt mija tmienja u erbgħin, serva għal diversi snin bħala post għall-għassa u gwardja kif ukoll bħala stazzjon għall-Korp tal-Pulizija ta’ Malta.

Dr. Stanley Farrugia Randon, volontier ta’ Din l-Art Ħelwa, spejga ma’ One News ix-xogħlijiet ewlenin li saru fuq dan it-torri, bis-siment ikun l-akbar ostaklu.

“kellna nneħħu ħafna siment li kien hemm ġewwa u barra t-torri kif ukoll fil-ħitan ta’ barra. Is-siment nafu li jagħmel ħafna ħsara għax ma jħallix l-ilma joħroġ mill-ħitan allura meta jixxarbu l-ħitan is-siment iżomm l-ilma hemmek u jagħmel ħafna ħsara lill-ġebla Maltija, għax hija puruża ħafna”

It-Tabib spjega wkoll li apparti dan, saru wkoll xogħlijiet kruċjali fuq il-bejt tat-torri għax seta’ jisfronda.

Min-naħa tiegħu Fredrick Mifsud Bonnici, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni tal-Ajruport, spjega li l-ħsieb ewlieni wara dan il-proġett kien, li minbarra jiġbdu aktar nies lejn Malta, jagħtu imbuttatura kbira lil pajjiżna sabiex meta jiġu rrestawrati siti kulturali bħal dan it-torri, jibqgħu jinżammu fi stat tajjeb fis-snin ta’ wara.

“hija li dawn is-siti li nażlu ikunu jistgħu jiġu mantenuti għax Malta għandna sfortunatament il-problema li nirranġaw ċerti affarijiet imbgħad nabbandunawom u jkun qisu sar għalxejn”

Bi skeda u ħinijiet apposta, kemm il-Maltin kif ukoll it-turisti li jżuru dan is-sit kulturali, il-pubbliku issa jista’ jitpaxxa u jgawdi ziffa friska minn fuq il-bejt tat-torri, bil-veduti mill-isbaħ tal-baħar Malti kif ukoll bil-gżira ċkejkna ta’ Filfla.

The Smokie World Tour f’Malta għall-Għaxaq Music Festival

Ħal Għaxaq, 2019 -Din is-sena jaħbat l-għoxrin anniversarju mill-ewwel kunċert tal-Għaxaq Music Festival! Għal darb’oħra, kif titlob it-tradizzjoni marbuta ma’ dawn il-festivals mużikali hemm bżonn li nterrqu lkoll lejn il-qalba ta’ dan ir-raħal ħlejju għal esperjenza mużikali mill-aktar eċċitanti! Fil-qawwa ta’ sajf sħun mimli attivitajiet, xejn ma jiġbed aktar attenzjoni minn dawn il-jumejn straordinarji fejn tirrenja l-mużika tal-aqwa kwalità!Aqra aktar

Bidu tal-ħames edizzjoni tax-Xagħratale

Ix-Xagħra Historical Re-enactment Organisation (XHRO) ser tippreżenta il-ħames edizzjoni ta’ Xagħratale – spettaklu ta’ 20 minuta fejn permezz ta’ drama, żfin, effetti tad-dawl u mużika tinagħta titwila lejn xi ġrajjiet storiċi marbuta mar-raħal tax-Xagħra, Għawdex.

Waqt li tkun għal xi ikla bnina jew inkella quddiem xi tazza nbid tajba f’wieħed mir-restaurants li jdawwru l-pjazza, madwar 50 attur u żeffiena, lebsin kostumi tal-epoka, minn żmenijiet klassiċi sas-seklu 19,  ser jeħduk lura fi żmien Neolitiku, fit-tempji tal-Ġgantija fil-ħin tat-talb ritwali.  Fi ftit sekondi tgħix il-ġrajja misterjuża tar-rebħa tal-Assedju l-Kbira tal-1565 u dritt wara dduq ftit mill-kefrija tal-pesta li ġarrab ir-raħal tax-Xagħra.  L-aħbar tat-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija twassal għall-merħba u awguri lil dawk preżenti.  Dan, u aktar huwa Xagħratale.

L-ispettaklu fil-miftuħ ser jinżamm fi Pjazza l-Vitorja, il-pjazza ewlenija tar-raħal, kull nhar ta’ Erbgħa fid-9:00 ta’ filgħaxija matul ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu 2019.  L-ewwel rappreżentazzjoni tkun dik ta’ nhar is-3 ta’ Lulju u l-aħħar waħda dik ta’ nhar is-21 ta’ Awwissu.  Id-dħul huwa b’xejn.

Xagħratale, bl-istorja antika tagħha, tgħani u ssaħħar il-waqfa tiegħek fil-gżira ta’ Kalipso.

Il-Banda Konti Ruġġieru ddoqq fi Sqallija fl-okkażżjoni tal-150 sena mit-twaqqif tagħha

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-150 sena mit-twaqqif tal-Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat, din il-Banda telgħet fi Sqallija biex tipparteċipa fil-Festa ta’ San Pawl f’Palazzolo Acreide.

L-impenji tal-Banda f’din il-belt tal-UNESCO bdew il-Ġimgħa filgħaxija b’marċ madwar it-toroq ta’ Palazzolo. Biex is-Sibt filgħaxija l-banda tilqa’ wkoll l-istatwa ta’ San Pawl ħierġa mill-Bażilika ddedikata lil dan il-patrun fl-istess belt.

Tul il-jum tal-Ħadd l-istatwa ta’ San Pawl ħarget ukoll idur madwar il-Belt fejn ġiet milqugħa minn spettaklu ta’ karti kkuluriti li ġew mtajjra mill-faċċata tal-istess knisja. F’din il-festa li saret il-Ħadd wara nofsinhar ipparteċipaw għexieren ta’ Rabtin fejn ġiet preżentata wkoll ħobza tradizzjonali fil-forma ta’ emblema tal-Kumitat tal-Festi ta’ San Pawl tar-Rabat.

L-impenji tal-Banda fi Sqallija bdew ġimgħa ta’ servizzi mill-istess banda għal-Festa tal-martirju ta’ San Pawl li se tiġi ċċelebrata fir-Rabat tul il-ġimgha li ġejja, li fihom mistennija jkompli jiġu mmarkati l-150 sena mit-twaqqif ta’ din il-banda.

Intant, il-Banda Konti Ruġġieru twaqqfet uffiċjalment nhar il-25 ta’ Lulju tal-1869 permezz ta’ kuntratt notarili bejn 17-il bandist u s-Surmast Epifanio Agius, u għalhekk hi fost l-ewwel baned li ġew imwaqqfa uffiċjalment permezz ta’ kuntratt.

Fi Sqallija l-Banda qed titmexxa mis-Surmast Direttur tagħha Mro. James Chapel.

Send this to a friend