Internazzjonali – Page 522 – One News

Notifiki

Jipprovaw jitilqu mill-ġdid

Issoktaw l-evakwazzjonijiet fil-Lvant ta’ Aleppo fis-Sirja. Kelliem għan-Nazzjonijiet Magħquda qal li xarabank u ambulanzi qed jitilqu minn zoni okkupati mir-ribelli. Huwa rrapurtat li minn ta l-inqas 350 persuna telqu minn dawn iz-zoni biex jaslu għal-territorji f’idejn il-Gvern.

Xarabank qed jintbagħtu f’zoni kkontrollati mill-Gvern u lu qed jiġġieldu għalihom ir-ribelli. Sitwazzjoni li waqfet milli jidħol fis-seħħ il-ftehim ta’ evakwazzjoni. Sadanittant eluf qed jistennew li joħorgu mill-Lvant ta’ Aleppo. Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda qabel li jkun hemm grupp min-Nazzjonijeit Magħquda josserva s-sitwazzjoni.

Aqra aktar

Jibqgħu jkunu abbużivi, anke wara mewtha!

Raul Vela, raġel li kellu jara lit-tifla tiegħu tmut ftit ġimgħat ilu, ma jridx li jagħmel paċi u lanqas li jżomm kwiet. Anzi, sostna li jrid azzjoni.

Brandy Vela, tfajla ta’ 18-il sena, neħħiet ħajjitha b’idejha quddiem il-ġenituri tagħha wara li sfat vittma ta’ ibbuljar fuq l-internet. It-tfajla li kienet tgħix f’Texas, sarilha l-funeral il-Ġimgħa. Fl-istess ġurnata kienet inħolqot paġna fuq is-sit soċjali Facebook biex titfakkar il-memorja tagħha.  Aqra aktar

Tqum minn koma kif kienu se jitfu l-magna li kienet qed iżżommha ħajja

Marwa, tifla mill-Alġerija, kellha biss sena meta s-sistema tan-nervaturi tagħha sfat attakkata minn virus. It-tifla ta’ sena kienet diġà qed tiġġieled biex tgħix, u dan il-virus m’għamilx din is-sitwazzjoni waħda faċli.

Il-ġenituri tagħha kienu ferm inkwetati fejn ħaduwa l-isptar. It-tobba kif rawha ma kellhomx aħbar tajba hekk kif kellhom ipoġġuha f’koma biex forsi jsibu mod kif isalvawla ħajjitha.
Aqra aktar

Aġġornat: Eluf ta’ persuni għadhom maqbuda f’Aleppo

15:20: Inħarqu mir-ribelli żewġ xarabankijiet li kellhom jevakwaw l-persuni morda u midruba miż-żewġ villaġġi miżmuma mill-gvern fil-provinċja ta’ Idlib.

Il-konvoj kien qed jivvjaġġa lejn Foah u Kefraya ġie asseddjat minn ġellieda ribelli.

Il-forzi favur il-Gvern qed jitolbu li n-nies jitħallew jitilqu mill-villaġġi ta’ Shia biex b’hekk tkompli l-evakwazzjoni mil-Lvant ta’ Aleppo.

Aktar Qabel: Eluf ta’ persuni ċivili jinsabu maqbuda f’kundizzjonijiet kritiċi f’Aleppo, fis-Sirja. Dan hekk kif in-nuqqas ta’ qbil fuq il-pjan ta’ evakwazzjoni kkawżaw dewmien.

Rapporti qed jgħidu li għadd ta’ nies qed jorqdu fit-toroq f’temperaturi baxxi bi ftit ikel jew kważi xejn.

Id-dewmien qed jingħad li kien ikkawżat minħabba argument fuq iċ-ċaqliq tan-nies ċivili minn żewġ żoni kkontrollati mill-gvern f’Idlib.

“Fejn it-tfal waqfu jibku”

“Aleppo huwa post fejn it-tfal waqfu jibku.”

Hekk jirrakkonta ġurnalist ma’ Channel 4 li żar din il-belt Sirjana u nzerta familja ftit wara li ntlaqtet il-blokka ta’ appartamenti fejn kienet tgħix. Tarbija ta’ mhux aktar minn sentejn tidher fi stat qawwi ta’ xokk imma bilkemm tista’ tibki.

Tfajjel iżomm tarbija ta’ xahar mejta f’idu u jirrifjuta li jitlaqha.

Omm tgħajjat li qatlula lill-uliedha kollha.

Eluf jinsabu maqbuda f’kundizzjoniet ta’ disprament, filwaqt li jkompli d-diżgwid dwar pjan ta’ evakwazzjoni ta’ persuni ċivili.

Aqra aktar

Send this to a friend