Internazzjonali – Page 520 – One News

Min bully u min korrott

Il-kandidata f’isem id-demokratiċi fl-elezzjoni presidenzjali Amerikana, Hillary Clinton, sejħet lir-rivali tagħha Donald Trump “bully” talli jikkritika lin-nisa fuq id-dehra tagħhom. Qalet li Trump għandu tletin sena passat ta’ tgħajjijr, insulti, kliem disperġjattiv u attakki fuq nisa.

Trump, minn band’oħra, qal li Clinton hija korrotta u li jekk tkun hi president, tirrovina s-sistema tas-saħħa Amerikana darba għal dejjem.

L-aħħar stħarriġ dwar opinjoni pubblika wera li d-distakk bejn Clinton u Trump dejjem qed jonqos, ftit jiem biss qabel il-poplu Amerikan jivvota.

L-ewwel ġurnata tal-iskola wara li missierha tilef ħajtu fuq xogħol…

L-ewwel ġurnata tal-iskola għal tifla dejjem tkun waħda speċjali u tkun tixtieq li tkun akkumpanjata minn ommha u missiera, biex ituha dik il-bewsa u dik it-tgħannieqa qabel tidħol mill-bieb tal-iskola.

Missier din iċ-ċkejkna ħareġ mill-bieb tad-dar qabel mar għal ġurnata xogħol u ma reġax daħal lura d-dar hekk kif tilef ħajtu waqt li kien qed jaqdi dmiru. Kien ġest sabiħ ħafna dak li għamlu l-ex kollegi tiegħu, hekk kif fl-ewwel ġurnata tal-iskola marru kollha jakkumpanjaw lil din iċ-ċkejkna.

Aqra aktar

‘Sir Thomas Trueheart’: abbużat imma xorta jħobb lill-bnedmin

F’Ġunju li għadda, persuni bla qalb f’California waddbu aċtu fuq wiċċ qattus li kien jgħix fit-triq, fejn kawża t’hekk tilef għajn waħda.

Peress li kien qattus tat-triq kull ma ried hu ftit ikel, imħabba u attenzjoni. Wara jiem ta’ agunija jdur it-toroq wara li safa attakkat, mara b’qalb tad-deheb sabitu fuq it-tarġa tad-dar u mmedjatament ħaditu għand tabib tal-annimali. Iżda sfortunatament it-tbatija tiegħu ma ntemmitx hemm…

Aqra aktar

Send this to a friend