Internazzjonali – Page 502 – One News

Fost l-ewwel li jagħmel, jestendi l-istat ta’ emerġenza fi Franza

“L-istat ta’ emerġenza impost fi Franza wara l-attakki f’Pariġi għandhom ikunu estiżi biex nipproteġju l-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla”.

Dan qalu l-Prim Ministru Bernard Cazeneuve. Huwa qal li kien qed ifittex li l-estensjoni tkun sal-15 ta’ Lulju biex tkopri żmien importanti fil-politika Franċiża.

Il-Parlament mistenni japprova din il-miżura nhar it-Tlieta, biex b’hekk din tkun il-ħames estensjoni ta’ emerġenza introdotta wara l-attakki tat-13 ta’ Novembru tas-sena li għaddiet.

Estremisti Islamiċi kienu qatlu 130 persuna u kkawżaw ġrieħi lil mijiet oħra.

L-aktar apoloġija stramba li qatt kellha tagħmel attriċi? Il-poplu tal-Hawaii irritat bi kbir!

L-attriċi Amerikana Jennifer Lawrence kellha titlob apoloġija mill-aktar stramba.

Meta kienet intervistata waqt il-Graham Norton Show tal-BBC, fettillha tirrakkonta dwar xena ta’ filming għas-serje The Hunger Games, li nġibdet fil-Hawaii, f’post meqjus sagru.

Irrakkontat ukoll li kienet konxja li mhux suppost tpoġġi fuq il-ġebel sagru ta’ dan il-post, għaliex tkun qed tesponih għal ċertu partijiet tal-ġisem.

Aqra aktar

Tradizzjoni tal-Milied li TWERWER lit-tfal u li nittamaw ma tispirax ġenituri Maltin!

Jekk tkun bilgħaqal, jiġi San Niklaw u jtik rigal. S’hemm it-tfal Maltin huma konxji.

It-tfal tar-Repubblika Ċeka għandhom biċċa inkwiet oħra, għax mhux biss iridu jkunu bilgħaqal, imma jridu juru dan l-għaqal lix-xitan!

Tradizzjoni ħelwa u b’intenzjoni tajba li iżda twerwer lit-tfal hija spejgata f’dan il-filmat.

Aqra aktar

Inkwiet kbir għall-Prinċep Harry

Il-Prinċep Harry kapaċi jpejjep sa pakkett Marlboro Lights kuljum. Fatt sorprendenti li se jlaqqgħu ma’ sfidi ġodda, hekk kif Buckingham Palace ħareġ regoli stretti biex ma jkun hemm ebda tipjip fir-residenzi rjali, inkluż Kensington Palace, fejn jgħi Harry. Dan ilu jpejjep minn meta kien għadu ferm iżgħar – vizzju li qabdu meta kien għadu student f’Eton.

 Sa ftit tal-ġimgħat ilu, f’Buckingham Palace per eżempju stajt tpejjep f’ċertu zoni. Però minn issa, l-affarijiet se jinbidlu.

Aqra aktar

Splodiet ferrovija li kienet qed iġġorr il-pitrolju – traġedja fil-Bulgarija

Ferrovija li kienet qed iġġorr il-pitrolju ħarġet mill-binarji u splodiet fil-Bulgarija, b’konsegwenza li hemm mill-inqas sitt persuni tilfu ħajjithom. Aktar minn għoxrin perusna oħra qed jirċievu trattament l-isptar wara li sofrew ħurq u ġrieħi oħra.

L-inċident seħħ f’villaġġ bl-isem ta’ Hitrino, li ġie evakwat sakemm l-awtoritajiet jikkontrollaw in-nirien.

Mill-inqas għoxrin binja sofrew danni kawża tal-isplużjoni.

Aġenziji Amerikani jaqblu li r-Russja ħadmet minn taħt

Aġenziji Amerikani jemmnu li r-Russja ħadmet minn taħt biex Donald Trump rebaħ l-elezzjoni Presidenzjali. Dan qaluh uffiċjali Amerikani lil ġurnali ewlenin bħall-Washington post u New York Times.

Infatti skont in-New York Times, dawn l-aġenziji tal-intelliġenza jinsabu kunfidenti ħafna li kien hemm l-indħil tar-Russi. Rapport imħejji mis-CIA u rrapportat fil-Washington POst jgħid l-istess.

Aqra aktar

Kif dan ir-ritratt biddel ħajjet familja

Ġieli rajtu dan it-tifel f’xi meme fuq l-internet?

Dan huwa Sammy Griner minn Jacksonville Florida, li llum għandu għaxar snin. Meta ommu ħadet ir-ritratt fl-2007, qatt ma basret li kien se jsir famuż daqhsekk. Dak iż-żmien kellu biss 11-il xahar. B’ħarsa determinata, beda jissejjaħ ‘Success Kid’ meta r-ritratt sar viral fl-2010.

Gigi Hadid tispjega kif inhi daqhsekk irqiqa – raġuni xejn sabiħa

Is-supermudella ta’ fama mondjali Gigi Hadid żvelat li għandha dik li tissejjaħ Hashimoto’s disease; kundizzjoni li taffetwa l-glandola tat-tirojde, li forsi nafuha aktar bħala t-thyroid.

Il-mudella ta’ 21 sena stqarret ma’ Elle Magaizne li qed tieħu l-kura għal hypothyroidism, jiġifieri meta l-meatobliżmu jibda jaħdem bil-mod u jista’ jirriżulta f’żieda fil-piż u dipressjoni. Ilha tieħu dan it-trattament għal sentejn, u temmen li dak hu li jwassalha biex tkun daqshekk irqiqa.

“Il-metaboliżmu tiegħi inbidel bħal tal-imġienen din is-sena” stqarret Gigi, filwaqt li kompliet tgħid li ma tixtieqx titlef aktar piż għall-kumpalment ta’ din is-sena.

Omm il-mudella, Yolanda, issofri minn marda relatata, bl-isem ta’ Lyme disease. Dan huwa fatt li kemm-il darba ssemma u li jbatu minnu anke oħtha Bella (kif jixhed isimha magħrufa għall-isbuħija tagħha) u ħuhom iż-żgħir Anwar.

Aqra aktar

Send this to a friend