Internazzjonali – Page 4 – One News

Notifiki

L-urugan Hanna jippersisti f’Texas

L-Urugan Hanna qed jolqot diversi partijiet fin-nofsinhar tal-Istat ta’ Texas, b’uffiċjali jwissu dwar perikli kawża tal-maltemp; b’xita u rjiħat qawwija li jlaħħqu l-145 kilometru fis-siegħa, tant li xi djar diġà bdew jiġġarfu.Aqra aktar

Raġel armat iżomm 20 persuna ostaġġ f’karozza tal-linja

Raġel armat qed iżomm 20 persuna ostaġġ fuq karozza tal-linja fil-Belt ta’ Lutsk fl-Ukrajna.

Il-pulizija qalet li ġew sparati xi tiri iżda s’issa ma ġew irrapurtati l-ebda midruba. Il-Ministru tal-Intern Ukren Anton Herashchenko stqarr li r-raġel qed jgħid li għandu bomba. Dan filwaqt li s’sissa mhux magħruf eżattament x’inhuma t-talbiet tar-raġel.

Nies li jinsabu fil-viċinanzi qed ikunu mitluba biex ma joħorġux minn darhom jew mill-uffiċini fejn jaħdmu.

Uffiċjali ta’ kontra t-terroriżmu iċċirkondaw il-karozza tal-linja filwaqt li għalqu ċ-ċentru tal-Belt.

Jibda jinstema’ l-każ dwar attakk fuq sinagoga fil-Ġermanja

Illum mistenni jibda jinstema’ l-każ kontra Stefan Balliet ta’ tmienja u għoxrin sena li quddiem maġistrat waqt l-investigazzjoni kien ammetta li wettaq l-attakk fuq sinagoga fil-Belt ta’ Halle fil-Ġermanja.

Il-każ seħħ fid-9 ta’ Ottubru tas-sena l-oħra meta armat sa’ snienu allegatament Balliet prova jidħol f’sinagoga waqt ħin ta’ talb.

Aqra aktar

Jintlaħaq ftehim għal budget Ewropew u fond ta’ rkupru ta’ €1.82 triljun… riżultat tajjeb għal Malta

Il-mexxejja Ewropej laħqu ftehim fuq budget ta’ €1.82 triljun li jinkludi l-budget Ewropew għas-seba’ snin li ġejin u l-fond ta’ rkupru mill-pandemija. Fil-ħames jum ta’ taħdidiet maratona, xi kultant b’veduti ‘l bogħod minn xulxin, il-mexxejja Ewropej fil-Kunsill Ewropew laħqu ftehim.

Hekk kif ġriet l-aħbar li wara summit kruċjali li ħa fit-tul, intlaħaq ftehim, il-Prim Ministru Robert Abela kiteb fuq twitter li ntlaħaq ftehim fuq il-budget Ewropew  2021-2027 u dak ta’ rkupru. Qal li dan se jfisser riżultat tajjeb għal Malta.

Il-mexxejja Ewropej qablu fuq ftehim ta’ €1.074 triljun għal budget Ewropew 2021-2027 u l-fond ta’ €750 biljun li se jistimula l-Ewropa wara l-imxija. Dan l-aħħar fond se jkun maqsum fi tnejn, €390 biljun f’għotjiet u €360 biljun f’self.

Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ħabbar li ntlaħaq ftehim f’konferenza tal-aħbarijiet ftit qabel daqqu s-sitta ta’ filgħodu. “L-Ewropa hija magħquda, l-Ewropa hija b’saħħitha, għandna ftehim”, saħaq Charles Michel.

Mexxejja oħra bħal President Franċiż Emmanuel Macron qal li dan huwa jum storiku għall-Ewropa fi sfond li fl-aħħar mill-aħħar, l-istati membri qablu wara wieħed mill-itwal summits fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Intant il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen qalet li saru mad-disgħin siegħa ta’ negozjati iebsin iżda finalment ma nistgħux niġu akkużati li l-Ewropa m’għamlet xejn. Sostniet li jiddispjaċiha biss li ċertu nefqiet fil-budget ta’ rkupru naqsu bħal dak fil-qasam tas-saħħa.

Il-ftehim milħuq bejn il-mexxejja Ewropej qed ikun deskritt bħala rebħa storika għall-Ewropa li riedet tfendi fis-sitwazzjoni iebsa li laqtet lil ċertu pajjiżi waqt il-pandemija u l-fatt li b’riżultat ta’ BREXIT, għandek pajjiż kbir inqas bħar-Renju Unit li se jkun qed joħroġ il-flus.

Il-Ġermanja u Franza, l-aktar żewġ stati membri stati ta’ influwenza kbira fl-Unjoni Ewropea qed ikunu meqjusa li għamlu kisba kbira hekk kif finalment irnexxielhom jikkonvinċu lill-Ewropa kollha b’dan il-pjan. Oriġinarjament huma ressqu pjan ta’ €500 biljun f’għotjiet li iżda dan niżel u mar f’dak li għandu x’jaqsam ma’ self.

Pajjiżi bħall-Olanda, l-Awstrija, id-Danimarka u l-Iżvezja opponew bil-qawwa l-ammont kbir ta’ flus f’għotjiet iżda riedu li ammont sostanzjali jkun bħala self. Dan kien żvilupp li beda jnaffar pajjiżi oħra bħall-Italja u Spanja li riedu iżjed għotjiet fi flus wara li ntlaqtu sew mill-pandemija. Finalment intlaħaq il-bilanċ mixtieq hekk kif pajjiżi bħall-Italja ħadu iżjed flus f’self minn dak allokat qabel għalihom filwaqt li l-għotjiet fil-fond ta’ rkupru naqsu.

Aktar dettalji, anki dwar iċ-ċifri li jirrigwardjaw lil Malta fil-ħin li ġej iżda l-Gvern diġà indika li pajjiżna se jkun qed jirċievi l-akbar allokazzjoni ta’ fondi fl-istorja ta’ pajjiżna fl-Unjoni Ewropea.

Send this to a friend