Notifiki

Membru tal-familja tat-tabib Malti tirriżulta pożittiv għall-Coronavirus

Membru tal-familja tat-tabib Malti li dalgħodu rriżulta pożittiv għall-Coronavirus, ġiet ukoll ikkonfermata li għandha l-COVID-19. Huma kienu flimkien waqt btala fid-Dolomiti, fin-naħa ta’ fuq tal-Italja. Għalhekk, bħal każijiet kollha preċedenti, dan il-każ ta’ Coronavirus huwa impurtat mill-Italja.

Il-mara se tinżamm fit-Taqsima tal-Mard Infettiv fl-Isptar Mater Dei. L-awtoritajiet tas-saħħa huma infurmati li minn mindu waslet lura Malta mill-btala l-mara ma marritx għax-xogħol. Ir-raġel li rriżulta fil-pożittiv filgħodu segwa wkoll kwarantina sakemm ittestja fil-pożittiv. Il-kundizzjoni tagħha hija waħda tajba.

Dan huwa s-seba’ każ ta’ Coronavirus f’pajjiżna u bħall-każijiet l-oħra kollha din il-persuna ġiet infettata fl-Italja u mhux f’Malta. Sa issa għadu ma kien hawn l-ebda trażmissjoni lokali ta’ dan il-virus.

Aktar kmieni matul il-jum f’konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru ħabbar aktar miżuri ta’ prekawzjoni fosthom it-twaqqif tat-titjiriet minn u lejn l-Italja, l-Ġermanja, Franza, l-Isvizzera u Spanja. Tħebbar ukoll li trid issir kwarantina mandatorja minn min ikun ġej minn dawn il-pajjiżi. Spjega li din il-kwarantina se tkun infurzata minn spezzjonijiet frekwenti tal-Pulizija u kull darba li l-persuna ma tinstabx id-dar jew fil-kamra tal-lukanda tagħha se tkun qed teħel multa ta’ €1,000.

Fi stqarrija maħruġa l-Erbgħa filgħaxija mill-Ministeru tas-Saħħa, l-Gvern baqa’ jappella għall-kalma u responsabbilità. Il-Gvern qed jieħu dawk il-miżuri kollha neċessarji biex jissalvagwardja is-saħħa tal-poplu Malti.

Jiċħdu li t-tfajla ta’ 16-il sena bil-Coronavirus daħlet fl-istabbiliment tagħhom

Stabbiliment tad-divertiment f’Paceville ċaħad li t-tfajla ta’ sittax-il sena infettata bil-coronavirus żaret l-istabbiliment waqt li kienet bi kwarantina.

Dan wara xnigħat li fuq il-midja soċjali li allegaw kif it-tfajla li kienet il-ħames każ tal-coronavirus f’pajjiżna, ma għamlitx kwarantina u żaret l-istabbiliment Shadow, f’Paceville.

Fi stqarrija, is-sidien tal-istabbiliment ikkonfermaw mal-familja li dan mhux minnu u li t-tfajla ma kinitx ġewwa l-istabbiliment.

Qalu li kieku t-tfajla kienet Paceville ma kinitx titħalla tidħol fl-istabbiliment minħabba li hija taħt l-età.

 

BIL-FILMAT: Jitħassru sensiela ta’ attivitajiet tal-massa minħabba l-Coronavirus

Wara li l-Prim Ministru ħabbar sensiela ta’ miżuri ġodda kontra t-tixrid tal-coronavirus, mal-ewwel bdew jitħassru attivitajiet tal-massa li kien maħsub li jiġu organizzati fil-jiem li ġejjin.

Il-pellegrinaġġ nazzjonali tar-Redentur tal-Isla li kellu jsir fl-għoxrin ta’ Marzu ġie pospost għall-wieħed u għoxrin ta’ Ġunju.

L-Ariċpriet tal-Bażilika tal-Isla Dun Robin Camilleri qal li wara konsultazzjoni mal-Arċisqof Charles Scicluna ttieħdet din id-deċiżjoni minħabba li kienu se jinqabżu l-elfejn persuna kif iffissat bil-miżura mħabbra mill-Gvern.

Intant tħassret ukoll il-festa ta’ San Ġużepp tar-Rabat li kellha tiġi ċċelebrata bil-kbir din is-sena minħabba l-mija u ħamsin anniversarju mindu San Ġużepp kien ipproklamat patrun tal-knisja universali.

L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp flimkien mal-Patrijiet Franġiskani, l-Għaqda Mużikali L-Isle Adam u l-Għaqda tan-Nar dsatax ta’ Marzu qabblu li jikkanċellaw il-festi esterni.

Fuq pariri tal-awtoritajiet tħassru wkoll il-festi li kellhom jsiru fil-beraħ f’ġieħ San Patrizju f’San Ġiljan u anki fil-Floriana.

Il-Kunsill Lokali Furjaniż qal li fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti ħassar l-attività fil-beraħ il-Ħadd sabiex tiġi minimizzata kull possibiltà ta’ riskju.

Intant bosta attivitajiet oħra ġew posposti fosthom il-Qormi Music Festival li kellu jittella’ f’Mejju li ġej.

Il-Caritas ukoll ħassret konferenza nazzjonali dwar l-epilessija li kellha ssir is-Sibt li ġej f’lukanda ewlenija f’Buġibba.

Send this to a friend