Disa’ każijiet ġodda ta’ coronavirus u l-anzjan b’kumplikazzjonijiet iddaħħal l-ITU

Disa’ persuni rriżultaw pożittiv għal Coronavirus minn mitejn tlieta u tletin test li ttieħdu l-Ġimgħa.

F’konferenza tal-aħbarijiet is-supretendent tas-saħħa pubblika Charmaine Gauci qalet li issa l-każijiet ta’ persuni pożittivi għall-Covid-19 telgħu għal tlieta u sebgħin każ.

Il-Professur Gauci qalet li anzjan b’kumplikazzjonijiet f’saħħtu minħabba pneumonia bilaterali ddaħħal fit-taqsima tal-Kura Intensiva wara li żviluppawlu kumplikazzjonijiet fil-pulmun u ma jinsabx f’qagħda stabbli.

Aqra aktar

Jitħassru l-purċissjonijiet tad-Duluri, tal-Ġimgħa l-Kbira u tal-Irxoxt

Kull manifestazzjoni pubblika tad-Duluri u dawk marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa tħassru nkluż il-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira u dawk bi Kristu Irxoxt.

Ikkonferma dan ma’ one.com.mt il-President tal-kulleġġ tal-kappillani Dun Mario Mangion.

L-Arċipriet tal-Kolleġġjata tal-Knisja ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi spjega kif il-kongregazzjoni għall-kult divin u d-dixxiplina tas-sagramenti ħarġet digriet rigward il-funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Id-digriet jgħid li d-direttivi rigward iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa f’Malta se jiġu kkomunikati fil-jiem li ġejjin.

Dun Mangion spjega ma’ ONE News li kien pass li jobdi d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa fuq attivitajiet tal-massa.

Qal li dan id-digriet kien importanti bħala mezz ta’ prekawzjoni kontra t-tixrid tal-coronavirus.

Miżuri mill-Kunsilli Lokali kontra t-tixrid tal-coronavirus

B’referenza għat-tmexxija tal-kunsilli lokali fid-dawl tal-azzjonijiet li qegħdin jittieħdu kontra l-imxija tal-Coronavirus, il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali qiegħed fiċ-ċirkostanzi preżenti joħroġ direttiva sabiex tiggwida lill-kunsilli lokali kif għandhom jimxu l-laqgħat statutorji. Dan sabiex il-kunsilli lokali jibqgħu joffru s-servizz tagħhom lill-pubbliku, filwaqt li jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi salvagwardjata s-saħħa tal-kunsilliera, il-ħaddiema tagħhom u l-pubbliku ġenerali. Aqra aktar

Send this to a friend