Il-unions jilqgħu wkoll it-tielet pakkett ta’ miżuri


Matul il-jum kienu diversi unjins wkoll li faħħru l-passi li ħa l-Gvern sabiex jipprovdi għajnuna lil dawk l-iktar milquta ħażin mill-imxija tal-Coronavirus.

Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Bugeja spjega kif id-djalogu soċjali mal-Gvern ħadem. Aqra aktar

Pakkett ta’ miżuri li jwieżen direttament lill-ħaddiema – Ekonomista awtorevoli


Is-sensiela ta’ miżuri ġodda li ħabbar il-Gvern b’nefqa ta’ sebgħin miljun ewro fix-xahar biex jitwieżnu n-negozji u jiġu salvati l-impjiegi ma laqtux biss l-għajn tal-imsieħba soċjali iżda anki tal-ekonomisti li kkummentaw b’mod pożittiv għal dan il-pakkett.

Steve Ellul, ekonomista awtorevoli ħafna spjega b’mod sempliċi dan il-pakkett finanzjarju favur il-familji. Aqra aktar

L-iskola sekondarja ta’ Ħad-Dingli tilqa’ stazzjon għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili

F’mument fejn Malta qed tiġġieled kontra t-tixrid tal- Coronavirus, ministeri differenti qed jikkollaboraw flimkien f’inizjattivi maħsuba biex jonqos it-tixrid tal-virus u l-pajjiż ikun imħejji aħjar. Fost din il-kollaborazzjoni hemm dik bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u l-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi. Aqra aktar

19-il każ ġdid ta’ Coronavirus f’Malta


Il-każijiet ta’ persuni infettati bil-Coronavirus telgħu għal mija disgħa u għoxrin. Dan hekk kif f’konferenza tal-aħbarijiet, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tat dettalji ta’ dsatax-il każ ġdid ta’ persuni bil-Coronavirus.Aqra aktar

Send this to a friend