Fl-2020 twettqu 65% tal-miżuri tal-budget u ngħataw €2.7 biljun f’għajnuniet minħabba l-imxija

Din is-sena twettqu ħamsa u sittin fil-mija tal-miżuri fil-budget għas-sena elfejn u għoxrin, li kien fih numru rekord ta’ 370 miżura.

Ir-rata ta’ din is-sena hija ftit inqas mill-medja tas-soltu minħabba li numru ta’ miżuri kellhom jiġu posposti biex ġew imnedija skemi ta’ għajnuna oħrajn minħabba l-pandemija.Aqra aktar

Budget imfassal fuq il-prijoritajiet u li qed jipprepara lil Malta għall-futur

Il-Budget għas-sena d-dieħla jinkludi numru rekord ta’ 370 miżura. Foshtom miżuri favur ix-xogħol bħal dik li se żżid ġurnata oħra leave għall-ħaddiema u rata speċjali ta’ taxxa ta’ 15% fuq is-sahra.

F’konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri tal-baġit, il-Ministru għal Finanzi Edward Scicluna qal li n-nefqa tal-Gvern ta’ aktar minn ħamest elef u tlett mitt miljun ewro se tissarraf fi twettiq ta’ miżuri li se jkompli jtejbu l-kwalità tal-ħajja.

Il-Ministru Scicluna stqarr: “Wara li rajna li dawk il-miżuri li jgħinnu li jagħmlu x-xogħol attraenti, making work pay, il-leave li tajna iż-żieda tal-cola u l-qtugħ tat-taxxa,  mill-ewwel morna għall-benefiċċji soċjali jew inkella benefiċċji li qed nagħtu lill-familji li għadna il-fuq minn  30 miżura kollha li jolqtu xi settur jew ieħor f’dawk li huma il-bżonnijiet tal-ħajja ta’ dawn is-soċjal.”

Il-Professur Scicluna qal li din is-sena l-Gvern ta importanza lill-pensjonijiet fejn 92,000 pensjonanti qegħdin igawdu minn żieda qawwija fid-dħul tal-pensjoni tagħhom u fl-istess waqt qed jgħin lil dawk il-koppji li għandhom pensjoni waħda.

Is-Segretarju PermanentI Ewlieni, Mario Cutajar qal r-rekord ta’ miżuri fil-baġit bħat-tnaqqis tal-plastik li jintuża darba biss għall-proġetti ta’ affarorestazzjoni u investiment bla precedent fil-qasam edukattiv hija riflessjoni ta’ Gvern li għadu għatxan għall-bidla.

Is-Sur Cutajar stqarr: “Din is-sena għall-ewwel darba qed nabbinaw nieħdu l-budget kull miżura tal-budget inqiegħduha fil-kuntest skont il-miri tal-ġnus magħquda.”

Il-Kap taċ-Ċivil qal Ii minn mija u tnejn u sittin pajjiż, Malta tinsab fit-28 post fil-prestazzjoni tagħha marbuta mal-miri għall-iżvilupp sostenibbli u sostna li pajjiżna se jkompli jaħdem biex jitla’ aktar il-fuq fil-klassifika.

Send this to a friend