Notifiki

Fejn sejjer l-imgħoddi tagħna?

Maħsub li l-ewwel dokument li jsemmi l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù nkiteb fil-belt portwali ta’ Korintu, il-Greċja l-Antika ħabta tas-sena 50 fl-era ta’ zmienna mill-appostlu Pawlu lit-Tessalonici. Dan ifisser li min kien għad ma semax b’Ġesù, l-aħbar waslitlu bil-kitba kważi 20 sena wara li qam mill-imwiet. Din l-ittra San Pawl kien bagħatha qabel ma nkitbu l-Vanġeli. Li kieku kellu jiġri xi haġa daqstant straordinarja  llum – li xi ħadd iqum mill-mewt fil-Lvant Nofsani – kieku l-aħbar tasal fuq il-kanali televiżivi globali u l-internet fi ftit sekondi, probabbli b’xeni diretti. Elfejn sena aktar tard, fit-22 ta’ Marzu ta’ dis-sena, meta faqqgħet it-traġedja terroristika ta’ Brussel rajna Breaking News f’tebqa t’għajn. X’differenza għamlet it-teknoloġija fi żmienna!

Aqra aktar

Gvern determinat, oppożizzjoni negattiva

Il-ġid li ħoloq dan il-Gvern f’dawn l-aħħar tlett snin ħadd ma stenna li kien ser ikun daqshekk kbir.  Ġid li nħoloq bil-għaqal u li jagħti kuraġġ lill-poplu Malti u Għawdxi biex ikompli jistinka ħalli jgħix ahjar. Dak li għal Gvernijiet preċedenti kien impossibbli, għal dan il-Gvern sar possibbli.  Sar possibbli għaliex dan il-Gvern għandu viżjoni ċara u determinazjzoni qawwija li Malta trid tkun l-aqwa fil-Mediterran.

Aqra aktar

Send this to a friend