Bloggers – Page 35 – One News

Notifiki

Xejn Malti fil-Eurovision

Xejn Malti fil-Eurovision

Kontroversja! Bħallikieku jonqosna xi oħra hawn Malta. Mela l-innu tal-UEFA tal-logħob tal-Euro li se jsir fi Franza f’Ġunju se jitkanta mill-band Amerikana Kiss u l-lirika, flok it-tema tal-imħabba romantika dawwruha lejn it-tim favorit tiegħek bit-titlu “I was made for lovin’ you, my team.”

Aqra aktar

L-Imħallfin: reliġjon iva, sport le?

Il-ġimgħa li għaddiet il-qorti ddeċidiet dwar jekk l-Imħallef Joseph R. Micallef għandux ikompli jisma’ l-każ marbut mat-talba għad-danni ċivili li qed jagħmlu l-vittmi ta’ abbuż sesswali f’Dar San Ġużepp.

Il-vittmi lmentaw li l-Imħallef Micallef għandu kunflitt ta’ interess għax huwa l-President ta’ Radju Marija. Il-Qorti qalet li le. Mhux se nidħol f’dan il-każ.

Aqra aktar

Meta l-‘partner’ ikun magħruf

Saret drawwa għall-membri tal-Oppożizzjoni li jattakkaw jew jirreferu għal qraba ta’ deputati jew uffiċjali tal-Partit Laburista.

Rajniha fil-każ tad-deputat Silvio Schembri li nfetaħ attakk fuqu għax martu taħdem l-Awtorita Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Biex wara xhur sħaħ (saħansitra filwaqt li kienet tqila) li fihom kienet fil-mira ta’ kampanja sistematika fu il-media tal-PN irriżulta li bil-provi li ma kellha xejn x’taħbi.

Aqra aktar

Diskors li jagħtik kuraġġ u determinazzjoni

Ilbieraħ kienet ċelebrazzjoni li mliet il-Pjazza ta’ Kastilja b’eluf kbar ta’ nies. Kien hemm spirtu ta’ għaqda, ferħ u ċelebrazzjoni.  Il-Poplu Malti u Għawdxi wera l-apprezzament tiegħu lejn dan il-Gvern u lejn il-mod ta’ tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat.

F’dawn l-aħħar tliet snin, il-pajjiż qabad direzzjoni li magħha hemm ħafna kisbiet u suċċessi. Direzzjoni, li ma kinitx faċli, u dan peress li dan il-Gvern ma tantx sab jew saħansitra ma wiritx affarijiet sbieħ iżda wiret djun kbar li ħalla Gvern Nazzjonalista u fabbriki u impjiegi mdendlin fix-xifer.

Aqra aktar

Ħażin jekk ninsew

Ma jieqfu xejn il-fatti dwar dak li kien jiġri qabel l-2013  fil-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Meta niżvelawhom f’ONE NEWS, jew tirrapportahom xi midja oħra, il-Partit Nazzjonalista jiddefendi lilu nnifsu billi jgħid li patta bit-telfa elettorali.

L-istess jargumentaw xi laburisti ġenwini u persuni l li m’għandhomx partit. Punt validu ħafna. Iżda, fiċ-ċirkostanzi ma naqbilx miegħu.

Aqra aktar

Magħna taf fejn qiegħed

Dan in-news portal huwa vuċi oħra għal ONE NEWS fejn inwasslu l-aħbarijiet u nikkomunikaw mas-segwaċi tagħna. Hawn ukoll il-prijorità se tkun li nwasslu l-aħbar u li ngħarrfu lill-pubbliku b’dak li jkun għaddej.  Bil-prijorità onlajn tkun dik li nagħmlu dan kemm jista’ jkun mal-ewwel.

Se nkunu qegħdin inżommu l-prinċipji li nżommu ta’ kuljum fil-bulettin tas-19.30 u kull aġġornament ieħor. Ir-rispett lejn dawk li jsegwuna.

Aqra aktar

Fejn sejjer l-imgħoddi tagħna?

Maħsub li l-ewwel dokument li jsemmi l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù nkiteb fil-belt portwali ta’ Korintu, il-Greċja l-Antika ħabta tas-sena 50 fl-era ta’ zmienna mill-appostlu Pawlu lit-Tessalonici. Dan ifisser li min kien għad ma semax b’Ġesù, l-aħbar waslitlu bil-kitba kważi 20 sena wara li qam mill-imwiet. Din l-ittra San Pawl kien bagħatha qabel ma nkitbu l-Vanġeli. Li kieku kellu jiġri xi haġa daqstant straordinarja  llum – li xi ħadd iqum mill-mewt fil-Lvant Nofsani – kieku l-aħbar tasal fuq il-kanali televiżivi globali u l-internet fi ftit sekondi, probabbli b’xeni diretti. Elfejn sena aktar tard, fit-22 ta’ Marzu ta’ dis-sena, meta faqqgħet it-traġedja terroristika ta’ Brussel rajna Breaking News f’tebqa t’għajn. X’differenza għamlet it-teknoloġija fi żmienna!

Aqra aktar

Gvern determinat, oppożizzjoni negattiva

Il-ġid li ħoloq dan il-Gvern f’dawn l-aħħar tlett snin ħadd ma stenna li kien ser ikun daqshekk kbir.  Ġid li nħoloq bil-għaqal u li jagħti kuraġġ lill-poplu Malti u Għawdxi biex ikompli jistinka ħalli jgħix ahjar. Dak li għal Gvernijiet preċedenti kien impossibbli, għal dan il-Gvern sar possibbli.  Sar possibbli għaliex dan il-Gvern għandu viżjoni ċara u determinazjzoni qawwija li Malta trid tkun l-aqwa fil-Mediterran.

Aqra aktar

Send this to a friend