Bloggers – Page 33 – One News

Notifiki

Fit-turiżmu mxejna qatigħ iżda fadal x’noffru

Ċert li lkoll kemm aħna naqblu li l-industrija tat-turiżmu lilna l-Maltin daħkitilna bis-sħiħ. Dlonk jiġi f’moħħna d-dħul finanzjarju li t-turisti jħallu fil-kaxxa ta’ Malta kull sena. Mhemmx dubju li dan hu l-akbar mutur tal-ekonomija tagħna, li ma jmexxix biss dak li naqilgħu bis-saħħa tat-turisti imma joħloq eluf ta’ mpiegi għalina l-Maltin u l-Għawdxin u saħansitra għal għadd ġmielu ta’ barranin li jgħixu fostna.Aqra aktar

Stop it, Simon!

Issa għadni kemm dħalt id-dar mill-għaxra tal-Ħadd imqaddes filgħodu. Is-sagħtejn ta’ wara nofsinhar. Moħħi mnixxef, bil-ġuħ u għajjien mentalment. Mmmm. Naf wieħed moħħu niexef, bil-ġuħ tal-poter akkost ta’ kollox u għajjien u fjak fl-argumenti tiegħu. Imma nsomma. Ma nibdewx.

Ma kienux is-seba’ gażżetti li nixtri kull nhar ta’ Ħadd filgħodu. Kif dort il-kantuniera kienet hemm tistenna, idejha marbutin, fuq banketta, ttektek il-karkur mal-ġebla tal-franka tal-għatba… tik tik tik .. tik tik tik.

Aqra aktar

“With all Modesty!”

Dawn in-Nazzjonalisti ħelwin. ‘With all modesty’ qalulna. Kemm huma nies umli Simon Busuttil u sħabu! Tismagħhom jitkellmu taħseb li d-dinja iddur madwarhom.

Kelliem għall-Oppożizzjoni tkellem ma ġurnal lokali fejn qal li l-Gvern għandu jilqa’ t-talba tal-Partit Nazzjonalista biex jassistih fin-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Qal li dan għandu jsir peress li għandhom l-esperjenza u l-kredibilità fl-Unjoni Ewropea. Iva mela, obdu għax tkellem l-oraklu!

Aqra aktar

Il-football jista’ jnessik tiftakar

L-aqwa tal-football Ewropew wasal. Dil-ġimgħa nilħqu l-quċċata tal-aktar tim b’saħħtu u konsistenti fil-bravuri tiegħu. B’xorti ħażina Malta qatt għadha ma resqet lejn xi tip ta’ fażi finali, fejn il-logħbiet jixxandru mal-erbat irjieħ tad-dinja. Nieħdu sodisfazzjon narawna rappreżentati. Iżda filwaqt li individwalment naslu niksbu anki d-deheb (bis-saħħa tal-bravu Chetcuti) meta niġu għal sforz ta’ tim, inbatu. X’inhi r-raġuni? Nuqqas ta’ dixxiplina, konsistenza, flus, viżjoni ċara, nies verament kapaċi li jwassluna għal dik il-kwalità internazzjonali? Wara li l-Iżlanda waslet tilgħab kontra Franza fil-kwarti tal-finali, wara li żammet qawwiet oħra bħall-Portugall u tajjret ‘il barra lill-Ingilterra, bħal donnu ma fadalx skużi. Fil-Eurovision għamilna qabża fil-kwalità iżda dak ukoll talent ta’ individwu.

Aqra aktar

L-istabbiltà ma tiġix mix-xejn

F’dawn l-aħħar jiem wieħed seta’ jħoss iktar kemm deċizjoni żbaljata tista’ ġġib instabbilità kbira f’pajjiż.  Qegħdin ngħixu żminijiet fejn fl-Ewropa ninnotaw pajjiżi li l-ekonomija tagħhom mhix daqshekk stabbli u saħansitra ninnotaw ukoll pajjiżi ġirien fejn hemm beżgħat kbar minħabba attakki terroristiċi li seħħ fuqhom.Aqra aktar

Il-pilloli li ilna nibilgħu

Iktar minn mitt mara ddeċidew li jagħmlu rikors biex f’pajjiżna tkun disponibbli b’mod iktar liberu (għax min jemmen li mhix?) il-pillola kontraċettiva magħrufa l-iktar bħala l-morning after pill.

Dlonk infetħu bibien is-sema’ b’ħafna fuq kull naħa jridu jgħidu tagħhom kemm jista’ jkun malajr.

Hemm min għamel dan għax fuq is-suġġett kien ilu jaħseb u forsi saħansitra rriċerka. Filwaqt li oħrajn jitkellmu għax jaħsbu li jistgħu joffru opinjoni fuq kollox, anke jekk kultant mhix l-iktar waħda infurmata.

Xi ftit ta’ opinjoni għandi jien ukoll.

Aqra aktar

Wara li r-Renju Diżunit joħroġ mill-Ewropa, x’imiss ?

Ftit kienu jobsru li David Cameron kellu jkun il-Prim Ministru Ingliż li qasam il-partit konservattiv, sfaxxa karriera politika, ta bidu għal proċess biex jiżżarma r-Renju Unit u ħoloq kriżi fl-Unjoni Ewropea li tista’ twassal għat-tmiem ta’ kif nafuha llum. Ħareġ għonqu f’attentat biex isalva kollox imma ġietu ħażin. Kif qal il-Guardian, ġurnal xellugi Ingliż, Cameron tilef u tellef kollox bil-kbir.

Aqra aktar

Bikja, bumbu w qlejba

Bqajt inħares b’għajnejja mberqin u b’ħalqi miftuħ qisni vopa maqbuda fl-aħħar nifs ta’ ħajjitha. Kont qiegħed quddiem id-dar ta’ Ċensina, dik ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel. Il-purtelli kienu miftuħin. Bejn koxxa tat-tieqa u oħra kienet dendlet festun b’daqs sitt bozoz bojod, naħseb dak li ddendel fil-festa. Fuq il-ħoġor tat-tieqa hames fliexken tal-plastik mimlija bl-ilma. Fuq kull flixkun waħħlet ritratt ta’ Konrad Mizzi, maqtugh bl-addoċċ mill-gazzetti.

Aqra aktar

Oppożizzjoni mifxula – Gvern li qed iwettaq

F’dawn l-aħħar jiem ma naqsux l-iskandli ta’ xi membri tal-Oppożizzjoni li abbużaw bil-poter meta kienu suppost qed imexxu lil pajjiżna. Il-każ tal-Perit Toni Bezzina huwa wieħed li reġa’ ġab fix-xejn l-istandards tal-Kap tal-Oppozizzjoni Simon Busuttil, li għal darb’oħra reġa’ kien dgħajjef u ma ħa l-ebda passi.

Qegħdin nisimgħu bħalissa wkoll dwar il-każ ta’ Tonio Fenech bħala direttur ta’ kumpanija li grazzi għal Tonio, pajjiżna spiċċa fuq il-midja Żvediża u fejn saħansittra kellna wkoll ġurnalista Żvediża li ġiet hawn Malta biex issegwi dak li Tonio Fenech għamel.Aqra aktar

Il-qtil tal-Parlamentari Ingliża u s-sigurtà f’Malta

L-assassinju tal-membru Parlamentari Laburista Ingliża Jo Cox  ixxukkja mhux biss lill-Ingliżi iżda lil ħafna pajjiżi oħra fid-dinja li forsi ma kienux jagħtu każ biżżejjed kemm persuni pubbliċi – quddiem nett jiġu l-politiċi – jistgħu jkunu esposti għal kull tip ta’ mira,  inkluża dik ta’ mħuħ li faċilment jistgħu jiġu influwenzati bla ebda bilanċ favur jew kontra xi ħadd.

Aqra aktar

Send this to a friend