Il-football jista’ jnessik tiftakar

L-aqwa tal-football Ewropew wasal. Dil-ġimgħa nilħqu l-quċċata tal-aktar tim b’saħħtu u konsistenti fil-bravuri tiegħu. B’xorti ħażina Malta qatt għadha ma resqet lejn xi tip ta’ fażi finali, fejn il-logħbiet jixxandru mal-erbat irjieħ tad-dinja. Nieħdu sodisfazzjon narawna rappreżentati. Iżda filwaqt li individwalment naslu niksbu anki d-deheb (bis-saħħa tal-bravu Chetcuti) meta niġu għal sforz ta’ tim, inbatu. X’inhi r-raġuni? Nuqqas ta’ dixxiplina, konsistenza, flus, viżjoni ċara, nies verament kapaċi li jwassluna għal dik il-kwalità internazzjonali? Wara li l-Iżlanda waslet tilgħab kontra Franza fil-kwarti tal-finali, wara li żammet qawwiet oħra bħall-Portugall u tajjret ‘il barra lill-Ingilterra, bħal donnu ma fadalx skużi. Fil-Eurovision għamilna qabża fil-kwalità iżda dak ukoll talent ta’ individwu.

Aqra aktar

L-istabbiltà ma tiġix mix-xejn

F’dawn l-aħħar jiem wieħed seta’ jħoss iktar kemm deċizjoni żbaljata tista’ ġġib instabbilità kbira f’pajjiż.  Qegħdin ngħixu żminijiet fejn fl-Ewropa ninnotaw pajjiżi li l-ekonomija tagħhom mhix daqshekk stabbli u saħansitra ninnotaw ukoll pajjiżi ġirien fejn hemm beżgħat kbar minħabba attakki terroristiċi li seħħ fuqhom.Aqra aktar

Il-pilloli li ilna nibilgħu

Iktar minn mitt mara ddeċidew li jagħmlu rikors biex f’pajjiżna tkun disponibbli b’mod iktar liberu (għax min jemmen li mhix?) il-pillola kontraċettiva magħrufa l-iktar bħala l-morning after pill.

Dlonk infetħu bibien is-sema’ b’ħafna fuq kull naħa jridu jgħidu tagħhom kemm jista’ jkun malajr.

Hemm min għamel dan għax fuq is-suġġett kien ilu jaħseb u forsi saħansitra rriċerka. Filwaqt li oħrajn jitkellmu għax jaħsbu li jistgħu joffru opinjoni fuq kollox, anke jekk kultant mhix l-iktar waħda infurmata.

Xi ftit ta’ opinjoni għandi jien ukoll.

Aqra aktar

Wara li r-Renju Diżunit joħroġ mill-Ewropa, x’imiss ?

Ftit kienu jobsru li David Cameron kellu jkun il-Prim Ministru Ingliż li qasam il-partit konservattiv, sfaxxa karriera politika, ta bidu għal proċess biex jiżżarma r-Renju Unit u ħoloq kriżi fl-Unjoni Ewropea li tista’ twassal għat-tmiem ta’ kif nafuha llum. Ħareġ għonqu f’attentat biex isalva kollox imma ġietu ħażin. Kif qal il-Guardian, ġurnal xellugi Ingliż, Cameron tilef u tellef kollox bil-kbir.

Aqra aktar

Bikja, bumbu w qlejba

Bqajt inħares b’għajnejja mberqin u b’ħalqi miftuħ qisni vopa maqbuda fl-aħħar nifs ta’ ħajjitha. Kont qiegħed quddiem id-dar ta’ Ċensina, dik ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel. Il-purtelli kienu miftuħin. Bejn koxxa tat-tieqa u oħra kienet dendlet festun b’daqs sitt bozoz bojod, naħseb dak li ddendel fil-festa. Fuq il-ħoġor tat-tieqa hames fliexken tal-plastik mimlija bl-ilma. Fuq kull flixkun waħħlet ritratt ta’ Konrad Mizzi, maqtugh bl-addoċċ mill-gazzetti.

Aqra aktar

Oppożizzjoni mifxula – Gvern li qed iwettaq

F’dawn l-aħħar jiem ma naqsux l-iskandli ta’ xi membri tal-Oppożizzjoni li abbużaw bil-poter meta kienu suppost qed imexxu lil pajjiżna. Il-każ tal-Perit Toni Bezzina huwa wieħed li reġa’ ġab fix-xejn l-istandards tal-Kap tal-Oppozizzjoni Simon Busuttil, li għal darb’oħra reġa’ kien dgħajjef u ma ħa l-ebda passi.

Qegħdin nisimgħu bħalissa wkoll dwar il-każ ta’ Tonio Fenech bħala direttur ta’ kumpanija li grazzi għal Tonio, pajjiżna spiċċa fuq il-midja Żvediża u fejn saħansittra kellna wkoll ġurnalista Żvediża li ġiet hawn Malta biex issegwi dak li Tonio Fenech għamel.Aqra aktar

Il-qtil tal-Parlamentari Ingliża u s-sigurtà f’Malta

L-assassinju tal-membru Parlamentari Laburista Ingliża Jo Cox  ixxukkja mhux biss lill-Ingliżi iżda lil ħafna pajjiżi oħra fid-dinja li forsi ma kienux jagħtu każ biżżejjed kemm persuni pubbliċi – quddiem nett jiġu l-politiċi – jistgħu jkunu esposti għal kull tip ta’ mira,  inkluża dik ta’ mħuħ li faċilment jistgħu jiġu influwenzati bla ebda bilanċ favur jew kontra xi ħadd.

Aqra aktar

Lil min qdejna

Fil-ġimgħat li wasslu għall-elezzjoni ta’ Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista smajna ħafna dwar min forsi ma nqediex jew min qed isofri minn xi inġustizzja.

Hemm każi reali li jeżistu u jkun tajjeb ħafna li jkunu indirizzati, għax hekk biss ikollna ‘Malta Tagħna Lkoll.’

Aqra aktar

Sex it jew Sin

Ħassejtni qisni f’skeċċ ta’ Benny Hill. Ara naqra kif ġabitni din Ċesnina ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel! Xrift rasi mill-bieb u ttawwalt lejn ix-xellug. Bieb magħluq. Purtelli magħluqa. Tajjeb. Nista’ noħroġ. Ħaffift il-pass u wasalt għand tal-forn.

Aqra aktar

Send this to a friend