Attakk f’Jum Simboliku

Jum Bastilja sar il-jum nazzjonali, magħruf aħjar bħala l-14 ta’ Lulju jew il-Festa tal-Federazzjoni, sena wara l-attakk fuq il-fortizza ta’ Bastilja Pariġi fl-1789.

“Ovvju li l-attakk li sar ilbieraħ apposta, fis-sens li ntgħażlet ġurnata simbolika li tħabbar il-ħelsien mid-despotiżmu tal-monarkija fi Franza,” saħaq Dr Charles Xuereb, storiċista li jsegwi x-xena soċjopolitika ta’ Franza. Aqra aktar

Ironija mdemmija

14 ta’ Lulju 1789 – il-poplu Franċiż jirrvela kontra s-simbolu tar-Reġim tat-Terrur, Bastillja, fejn ħafna kienu jinżammu arrestati.

14 ta’ Lulju 2016 – il-poplu Franċiż jikbi ġlieda oħra mitlufa ma’Reġim ieħor tat-Terrur, waqt li qed jiċċelebra l-ewwel gwerra mirbuħa 227 sena qabel.

X’ironija. Ironija mdemmija u ta’ swied il-qalb.

Aqra aktar

Dejjem sejjer lura

Faċli tparla. Faċli taqbad u titkellem, iżda li jgħodd mhux kemm tgħid, iżda x’tgħid, anzi oltre’ minn hekk, mhux il-kwalità, iżda l-azzjoni.

Jien naf b’wieħed li jgħid ħafna, iżda ma jagħmel xejn milli jkun qal, jew jagħmel bil-kontra propja.

Ovvjament ma tridx tkun għaref ħafna biex tinduna għal min qed ngħid. In-nies drawh li joqgħod isemmi l-istandards, rigi u proposti meta jkun hemm xi okkazjoni li jaħseb li minnha jista’ jieħu xi vantaġġ politiku. Iżda ma jqisx li meta jkollu okkazzjoni hu, li minnha jista’ jitlef mhux jiggwadanja (diġa’ kellu ħafna), il-minimu li jrid jagħmel huwa li jimxi ma’ dak li jkun qal fuq ħaddieħor.

Aqra aktar

Standards à la carte

Kif jgħid il-Malti “bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti.”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil mexa’ ma’ dan il-qawl fuq il-każijiet kollha ta’ korruzzjoni li qamu fost il-membri tal-grupp parlamentari tiegħu stess. Simon Busuttil ma kienx kapaċi jieħu l-ebda azzjoni kontra dawk ta’ madwaru, anki quddiem fatti inkwetanti li ċanfru l-attitudni tal-istess membri parlamentari. Giovanna Debono, Joe Cassar, Toni Bezzina, Chris Said u l-bella kumpanija jafu xi ħaga dwar dan.

Aqra aktar

Jistħoqqilhom ċans wieħed

Għeżież ħaddiema tal-Air Malta,

Tajtu ċans lil Austin Gatt, lil Tonio Fenech u min jaf lil kemm il-konsulent barrani mħallas bil-mijiet tal-eluf ta’ ewro filwaqt li intom għamiltu s-sagrifiċċji.

Forsi għalhekk li f’dan il-mument, meta bdejtu tisimgħu fuq il-ħtieġa li kulħadd jiġbed ħabel wieħed biex insalvaw l-Air Malta,  ħafna setgħu qalu ‘imma kemm il-ċans se nkunu qed nagħtu.’Aqra aktar

U ejja, Simon!

Jien u nieżel mir-rawndebawt (bl-Ingliż roundabout) ta’ Santa Luċija lejn il-pjazza ta’ Raħal Ġdid, f’salib it-toroq ma stajtx inkompli nsuq. Waqafna f’daqqa. Bit-tlikki t-tlikki bdejt noqrob lejn iċ-Ċentru tas-saħħa (mhux dak il-proġett kbir ta’ Fearne qed ngħid, tax-Xrajber, dak li dalwaqt jibda jgawdi minnu l-poplu, l-ieħor li għad hemm bħalissa) u f’daqqa waħda skoprejt x’kien qed iżomm it-traffiku. Għax qegħdin sew ta aħna l-Maltin, ibda minni l-ewwel wieħed! Tlett karozzi l-aqwa li bil-ħażardlajts (bl-Ingliż hazard lights) mixgħulin, weqfin quddiem tal-pastizzi u mblukkaw il-lane.Aqra aktar

Fit-turiżmu mxejna qatigħ iżda fadal x’noffru

Ċert li lkoll kemm aħna naqblu li l-industrija tat-turiżmu lilna l-Maltin daħkitilna bis-sħiħ. Dlonk jiġi f’moħħna d-dħul finanzjarju li t-turisti jħallu fil-kaxxa ta’ Malta kull sena. Mhemmx dubju li dan hu l-akbar mutur tal-ekonomija tagħna, li ma jmexxix biss dak li naqilgħu bis-saħħa tat-turisti imma joħloq eluf ta’ mpiegi għalina l-Maltin u l-Għawdxin u saħansitra għal għadd ġmielu ta’ barranin li jgħixu fostna.Aqra aktar

Stop it, Simon!

Issa għadni kemm dħalt id-dar mill-għaxra tal-Ħadd imqaddes filgħodu. Is-sagħtejn ta’ wara nofsinhar. Moħħi mnixxef, bil-ġuħ u għajjien mentalment. Mmmm. Naf wieħed moħħu niexef, bil-ġuħ tal-poter akkost ta’ kollox u għajjien u fjak fl-argumenti tiegħu. Imma nsomma. Ma nibdewx.

Ma kienux is-seba’ gażżetti li nixtri kull nhar ta’ Ħadd filgħodu. Kif dort il-kantuniera kienet hemm tistenna, idejha marbutin, fuq banketta, ttektek il-karkur mal-ġebla tal-franka tal-għatba… tik tik tik .. tik tik tik.

Aqra aktar

“With all Modesty!”

Dawn in-Nazzjonalisti ħelwin. ‘With all modesty’ qalulna. Kemm huma nies umli Simon Busuttil u sħabu! Tismagħhom jitkellmu taħseb li d-dinja iddur madwarhom.

Kelliem għall-Oppożizzjoni tkellem ma ġurnal lokali fejn qal li l-Gvern għandu jilqa’ t-talba tal-Partit Nazzjonalista biex jassistih fin-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Qal li dan għandu jsir peress li għandhom l-esperjenza u l-kredibilità fl-Unjoni Ewropea. Iva mela, obdu għax tkellem l-oraklu!

Aqra aktar

Send this to a friend