Bloggers – Page 31 – One News

Notifiki

It-triq għall-futur

Li tkun l-aktar Prim Ministru fdat fl-Ewropa huwa riżultat ċar tal-ħidma ta’ dan il-Gvern.  Prim Ministru fdat ma jitkejjilx bil-mod kif tilbes jew kif iżżomm il-figura, iżda jitkejjel bl-istabbiltà li jkun hawn fil-pajjiż, bil-ġid li jkun qed jinħoloq u bis-serħan-il moħħ li Gvern iġib fis-socjetà.

Żgur li minn meta ħa t-tmexxija f’idejh Joseph Muscat, l-affarijiet ma sabhom xejn sbieħ.  Il-baħar madwarna u l-maltemp ekonomiku, iħabbat kien u iħabbat baqa’.  Iżda dan il-Prim Ministru kien kapaċi jħares ‘l quddiem, jara l-potenzjal li għandu x’joffri pajjiżna, ixammar il-kmiem u jaħdem. Dan huwa Gvern li mill-ewwel ġurnata tiegħu fit-tmexxija kien determinat li jerġa’ joħloq fiduċja fin-nies lejn il-politiċi u l-politikanti.

Aqra aktar

Is-sewqan fuq din il-Blata

Pajjiżna huwa progett ħaj, works-in-progress, li qed jevolvi maż-żmien. Ma nistgħux nibqgħu naħsbu li dak li kien tajjeb għaxar, għoxrin sena ilu għadu jgħodd illum il-gurnata. Il-mentalità tagħna l-Maltin trid tinbidel maż-żmien u naddattaw għar-realtajiet li jkunu laqtuna.

Huwa minnu li l-infrastruttura tal-pajjiż tħalliet mitluqa għal rieħha, u dan qed jirrifletti fil-problema tat-traffiku. Madanakollu, aħna li nużaw it-toroq qed inkomplu nżidu l-problema – bil-mentalità bażwija ta’ wħud mis-sewwieqa. Aktar milli sempliċiment mentalità jien inqisha egoiżmu tal-individwu u nuqqas t’attenzjoni għas-sewwieqa l-oħra!Aqra aktar

Kampanji u memorji politiċi

Bħalissa fl-Istati Uniti  għaddejja l-akbar kampanja elettorali fuq din il-pjaneta. Apparti l-miljuni li jintefqu biex jilħqu l-elettorat (li ironikament rari jivvota aktar min-nofsu) joħorġu fid-deher l-interessi implikati kemm fuq livell domestiku kif ukoll  globali. Aktar minn qatt qabel, il-ġirja bejn Hilary Clinton u Donald Trump – it-tnejn minn klassi stabbilita ta’ qawwiet li jirrapreżentaw forzi

hlaryfinanzjarji kbar – hi wkoll probabbli l-aktar waħda kuntrastanti fil-mod kif saru popolari. Clinton hi ‘l-aktar kandidata adattata  għall-presidenza’ (kif iddeskriviha Obama tal-Partit Demokratiku)  għax barra li kienet First Lady ta’ żewġha Bill, kienet ukoll tmexxi l-ministeru tal-affarijiet barranin ma’ Obama. Ir-Republikan Trump hu l-biljunarju li rnexxielu – ma kellux x’jitlef – jappella  għal dawk l-estremisti li sabu spazju fit-theddid tat-terroriżmu u r-razziżmu fil-pajjiż.

Aqra aktar

Busuttil kontra r-residenti ta’ Birżebbuġa u s-South kollu

Jekk qatt kien hemm bżonn ta’ xi konferma ta’ kemm Simon Busuttil fil-kwistjoni kollha li qajjem dwar l-Università Amerikana, rikeb biss fuq il-karru tal-ambjentalisti, ta’ min verament kellu xi mistoqsijiet ġenwini dwar il-proġett u l-impatt ambjentali tiegħu, ħadha llum bi stqarrija li l-Front kontra l-ODZ ħareġ b’rabta mal-espansjoni tal-Freeport.

Il-Front kontra l-ODZ m’għamilx bħal Kap tal-Oppożizzjoni li l-ewwel qal li ODZ is ODZ, imbagħad beda jdur u jgħaqqad aktar minn pinnur mar-riħ skont dak li jinqala’, biex il-qofol ta’ kollox intlaħaq issa, meta ħareġ jitkellem favur ta’ aktar tniġġiż għar-residenti ta’ Birżebbuġa u l-madwar, iżda laqa’ dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat, li ma jaqbilx li għandu jkun hemm aktar espansjoni tal-Freeport.

Aqra aktar

Togħma ħażina u qrusa

Ma kienux kannoli li vvintajt! Spiċċajt b’tlett kannoli sħan, bl-irkotta u lewż jiġru mal-kaxxa bajda li tal-ħanut għamilhomli fihom u naħseb anki riħa ta’ qrusa bdiet ħierġa minnhom. Imma x’il-maduma trid tagħmel! Mea culpa, mea cupla mea grandissima culpa.

Insomma naħseb il-qrusa tal-kannoli kienet qed tikkumplimenta l-qrusa li hawn bħalissa fil-pajjiż. Minn settur partikolari. Għax fuq l-aħbeċ qrusa konna qegħdin nitkellmu, jiena bil-kaxxa tal-kannoli f’idi, Manuel u Karmena ta’ quddiem il-Knisja. Imma ħa nibda mill-bidu.

Aqra aktar

Festi, folol u ħarsien kontra kull għawġ

Għadu kemm għalaqna ġimgħa xejn isbaħ minn ta’ qabilha, bi kriminali imġienen jiġru mas-saqajn fejn jaħsbu li jsibu l-folol. Munich, għalkemm fuq skala iżgħar, xejn ma kien isbaħ minn Nizza li ma kienetx isbaħ minn ta’ qabilha f’dawn l-aħħar sentejn. L-Ewropa tidher taħt attakk konsistenti minn individwi, gruppi spirati minn Daexx (ISIS) li ssikkata kif inhi fit-territorju tagħha tidher qed tiżvoga, iddisprata, fuq kommunitajiet innoċenti, inkluż nisa, tfal u anzjani. Gwerra inġusta f’għajnejn ħafna, għax mhux qed tattakka miri militari. Imma fil-gwerer qatt ma ssib ġustifikazzjoni raġonevoli.

Copycat crime

Skont il-listi kollha ta’ prekawzjoni li rajt dawn l-aħħar xhur Malta tidher l-unika destinazzjoni fiż-żgur fil-Mediterran iżda dan m’għandux għax iserrħilna moħħna li qatt hu se jinqala’ xejn, allavolja nitolbu li hekk ikun għal dejjem. Dak li jistgħu ma jagħmlux terroristi radikalizzati mil-Lvant jista’ jseħħ minn xi ħadd li ma jkunx f’siktu u allaħaresqatt jitħajjar fis-sens ta’ copycat crime.

Aqra aktar

Poke (Si)mon Go

Bħalissa kulħadd ifittex il-pokemon. Smajt bi stejjer li barra minn Malta kien hemm min ħabat bil-karozzi, xi ħadd kaxkar xi stage miegħu u f’Malta, min taparsi sab wieħed f’xi wc f’Għawdex. Kulħadd iridu lil Pokemon. Nammetti li l-logħba, jekk trid isejjħilha hekk, għadni ma fhimtiex mija fil-mija u miniex ċert lanqas jekk hux din il-fuss li hawn fuqha hux esaġerat, iżda bħal kollox, illum pokemon, ilbieraħ yolo, ilbieraħt’lura planking u d-dinja sejra hekk.

Pero f’Malta qed nilgħabu logħba oħra wkoll. Dejjem inkunu avant garde aħna. Qed nippruvaw inftttxu l-kredenzjali tal-Kap tal-Oppożizzjoni.

Aqra aktar

Send this to a friend