Sajmin ta’ Alice

Kif dejjem ngħid, il-kwiet inħobbu wisq! U hekk kont, fil-kwiet u relax. Għax anki aħna kellna l-buzz words tagħna fi zmienna. Relax. Illum għandhom tagħhom hux, chillax u brow u x’naf jien. Anki meta konna mmorru Paceville, konna nafu nieħdu gost. Tiġini f’moħħi dik il-kanzunetta, ma nafx x’jisimha propja, tal-grupp Smokie. Niftakar li f’ħin minnhom waqt id-diska, id-DJ kien ibaxxi s-sound u ħalli d-dancefloor kollha tgħajjat: “Alice, Alice, who the fakk is-Alice”. Konna mqarbin ukoll.

Jien u nikteb bdew ġejjin il-memorji u tbissimt kemm kemm. Intfajt naqra lura fis-siġġu w tfajt il-pali t’idi wara rasi, biex nagħti ħarsa lejn dak li kont għadni kif ktibt. Tajjeb.

F’daqqa waħda, ir-relax kollu li kont fih ittieħed mingħandi b’ħoss li dewa mad-dar kollha. Ding dong! Ding dong, ding dong! U l-aħbeċ! Aktar ma kont ridt ftit ħin fil-kwiet biex nibgħat din lil Janice tal-Wan! U min il-marelli ġie? Mela dan ħin, wara l-ikla tal-Ħadd jew? U x’għaġġla! Ding dong, ding dong!

Aqra aktar

Dik l-imbierka bagalja!

L-Erbgħa segwejna l-inċident li seħħ ġewwa l-ajruport ta’ Dubai, fejn ajruplan tal-Emirates inħakem minn nirien ftit wara li niżel fl-ajruport. In-nirien ikkawżaw ħsara kbira, tant li inħolqot toqba kbira tul is-saqaf tal-ajruplan. Fortunatament ħadd mill-passiġġieri ma tilef ħajtu, għajr għall-ħaddiem wieħed tat-tifi tan-nar.

Madanakollu dan l-inċident seta’ wassal għal konsegwenżi ferm aktar serji. Mhux se nidħol fil-mertu ta’ x’seta’ kienet il-kawża tal-inċident (għal dan il-għan issir investiġazzjoni professjonali), pero żgur li l-passiġġieri kienu qed jipperikolaw ħajjithom stess. Għaliex qed ngħid hekk? Sa filgħaxija kienu diġa telgħu online amateur-videos juru s-sitwazzjoni waqt l-evakwazzjoni. L-atitudni ta’ wħud mill-passiġġieri ħallewni perpless u wrew kemm hawn min ma jirrealizzax il-periklu li qed jitfa’ lilu n-nifsu, u lil ta’ madwaru.

Aqra aktar

Oppożizzjoni inġusta u bi preparazzjoni għal kap ġdid

Dawn l-aħħar jiem rajna Oppożizzjoni li tipprova tilgħab bid-demokrazija u saħansittra xxekkel jew iddaħħal dubji dwar l-istituzzjonijiet f’pajjiżna. Din hija arma perikoluża ħafna li juża biss min huwa bla kuxjenza, bla skrupli u min ikun irid joħloq inċertezza.

Madankollu, li tilgħab din it-tip ta’ logħba, mhux biss ma turix li l-oppożizzjoni m’għandiex viżjoni għal pajjiżna, iżda turi oppożizzjoni li lesta wkoll tattakka l-integrità tan-nies.

Aqra aktar

Sibnielek wieħed Ann!

Kont nitħassarha qabel l-elezzjoni ġenerali. Ann Fenech, illum President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, kienet tkun inkwetata wisq li mhix se ssib wieħed. X’issib? Vapur tal-LNG.

Dakinhar it-tħassib ma kienx dwar il-kobor jew fejn se jsorġi l-vapur. Imma li ma kienx hawn. F’dagħdigħa li jiksreditaw il-proġett tal-enerġija propost tal-Partit  Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienu jsibu kull skuża.

Aqra aktar

It-triq għall-futur

Li tkun l-aktar Prim Ministru fdat fl-Ewropa huwa riżultat ċar tal-ħidma ta’ dan il-Gvern.  Prim Ministru fdat ma jitkejjilx bil-mod kif tilbes jew kif iżżomm il-figura, iżda jitkejjel bl-istabbiltà li jkun hawn fil-pajjiż, bil-ġid li jkun qed jinħoloq u bis-serħan-il moħħ li Gvern iġib fis-socjetà.

Żgur li minn meta ħa t-tmexxija f’idejh Joseph Muscat, l-affarijiet ma sabhom xejn sbieħ.  Il-baħar madwarna u l-maltemp ekonomiku, iħabbat kien u iħabbat baqa’.  Iżda dan il-Prim Ministru kien kapaċi jħares ‘l quddiem, jara l-potenzjal li għandu x’joffri pajjiżna, ixammar il-kmiem u jaħdem. Dan huwa Gvern li mill-ewwel ġurnata tiegħu fit-tmexxija kien determinat li jerġa’ joħloq fiduċja fin-nies lejn il-politiċi u l-politikanti.

Aqra aktar

Is-sewqan fuq din il-Blata

Pajjiżna huwa progett ħaj, works-in-progress, li qed jevolvi maż-żmien. Ma nistgħux nibqgħu naħsbu li dak li kien tajjeb għaxar, għoxrin sena ilu għadu jgħodd illum il-gurnata. Il-mentalità tagħna l-Maltin trid tinbidel maż-żmien u naddattaw għar-realtajiet li jkunu laqtuna.

Huwa minnu li l-infrastruttura tal-pajjiż tħalliet mitluqa għal rieħha, u dan qed jirrifletti fil-problema tat-traffiku. Madanakollu, aħna li nużaw it-toroq qed inkomplu nżidu l-problema – bil-mentalità bażwija ta’ wħud mis-sewwieqa. Aktar milli sempliċiment mentalità jien inqisha egoiżmu tal-individwu u nuqqas t’attenzjoni għas-sewwieqa l-oħra!Aqra aktar

Kampanji u memorji politiċi

Bħalissa fl-Istati Uniti  għaddejja l-akbar kampanja elettorali fuq din il-pjaneta. Apparti l-miljuni li jintefqu biex jilħqu l-elettorat (li ironikament rari jivvota aktar min-nofsu) joħorġu fid-deher l-interessi implikati kemm fuq livell domestiku kif ukoll  globali. Aktar minn qatt qabel, il-ġirja bejn Hilary Clinton u Donald Trump – it-tnejn minn klassi stabbilita ta’ qawwiet li jirrapreżentaw forzi

hlaryfinanzjarji kbar – hi wkoll probabbli l-aktar waħda kuntrastanti fil-mod kif saru popolari. Clinton hi ‘l-aktar kandidata adattata  għall-presidenza’ (kif iddeskriviha Obama tal-Partit Demokratiku)  għax barra li kienet First Lady ta’ żewġha Bill, kienet ukoll tmexxi l-ministeru tal-affarijiet barranin ma’ Obama. Ir-Republikan Trump hu l-biljunarju li rnexxielu – ma kellux x’jitlef – jappella  għal dawk l-estremisti li sabu spazju fit-theddid tat-terroriżmu u r-razziżmu fil-pajjiż.

Aqra aktar

Busuttil kontra r-residenti ta’ Birżebbuġa u s-South kollu

Jekk qatt kien hemm bżonn ta’ xi konferma ta’ kemm Simon Busuttil fil-kwistjoni kollha li qajjem dwar l-Università Amerikana, rikeb biss fuq il-karru tal-ambjentalisti, ta’ min verament kellu xi mistoqsijiet ġenwini dwar il-proġett u l-impatt ambjentali tiegħu, ħadha llum bi stqarrija li l-Front kontra l-ODZ ħareġ b’rabta mal-espansjoni tal-Freeport.

Il-Front kontra l-ODZ m’għamilx bħal Kap tal-Oppożizzjoni li l-ewwel qal li ODZ is ODZ, imbagħad beda jdur u jgħaqqad aktar minn pinnur mar-riħ skont dak li jinqala’, biex il-qofol ta’ kollox intlaħaq issa, meta ħareġ jitkellem favur ta’ aktar tniġġiż għar-residenti ta’ Birżebbuġa u l-madwar, iżda laqa’ dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat, li ma jaqbilx li għandu jkun hemm aktar espansjoni tal-Freeport.

Aqra aktar

Send this to a friend