Bloggers – Page 29 – One News

Notifiki

Positive. Umbagħad hemm Sajmin.

Positive ħi!”

Jien, Manwel u l-bqija tal-kju li konna għand Peppi, ħarisna ‘l barra. Issa bid-dawl kontrina, ma stajniex naraw sew il-wiċċ, imma ħarsa waħda u jien u Manwel tajna daqqa t’għajn lil xulxin. Mill-forma tagħha w minn leħinha, kienet hi. Ċensina ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel.

Hemm timblokka l-bieb kien hemm il-forma tagħha. Qisha l-vara ta’ Santa Marija, b’idejha waħda mtella’ ‘l fuq kemm kemm iktar għolja minn rasha u l-oħra mtella’ wkoll imma kemm kemm aktar ‘l isfel. Forma ta’ Ċensina qisha ħierġa minn ġo dija ta’ dawl abjad.

Jien u Manwel raddejna s-salib f’qalbna. Positive. Ma jistax ikun! Jaqaw Ċensina ħabtet rasha mal-kantuniera tal-komodina, hi u titqalleb fuq is-sodda dal-lejl, jew? Bħal ma donnhom ħabtu rashom xi wħud, li inthom għeżież qarrejja, tafuhom sew? U li jiffurmaw dik li suppost hija l-oppożizzjoni kostruttiva u possibilment, imma remotament, il-gvern ta’ għada?

Aqra aktar

Kollox taħt il-pont

Faċli tindunaw fuq min se ngħid kelma, mhux biss għax meta ssemmi pont dejjem tiftakar f’ta’ Fenech Adami, iżda għax bħal ma ġara fil-każ tal-Ganga, kollox qed jitwaddab taħt il-pont (jew taħt it-tapit) fil-konfront ta’ Michael Fenech Adami.

Aqra aktar

Olimpjadi

Staġun ta’ festi, bnadar u xorb

Bħalissa ninsabu fl-aqwa tal-festi fl-irħula. Atmosfera tradizzjonali li jistennewha bil-ħerqa diversi nies li huma involvuti u oħrajn li jitpaxxew bil-festa tal-padrun jew padruna tar-raħal ukoll jekk dal-qaddisin padruni mhux dejjem jirċievu d-devozzjoni li wieħed jimmaġina tmur mal-manifestazzjoni ta’ mużika, briju, sparar u tiżjin mimli lwien. Din l-atmosfera tiġi normalment iddominata minn kulur partikulari, l-aktar aħmar, ikħal jew aħdar. Imma dawn ma jkunux l-uniċi kuluri. Fil-festi jiddomina wkoll ħafna l-isfar li jirrapreżenta lill-Knisja kif muri mill-bandiera safra u bajda tal-Vatikan.

Aqra aktar

Sajmin ta’ Ħawwadni

Emnuni kultant naqra u nisma’ ċertu affarijiet, niġi bejn ħaltejn. Nidħak jew nibki bikja bħal dawk tat-trabi meta ma tkunx taf x’il-marelli laqathom? Ma nafx. Ninsab imħawwad għall-aħħar, biex ma nużax espressjoni oħra Maltija. U mhux jien biss ma nafx tafux, imma anki l-imbierka Ċensina ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel!

Aqra aktar

Issa l-ħoss!

Kultant żmien tinbet idea ta’ petizzjoni minn xi ħadd fostna li ddejqu xi ħaġa u għalhekk ikun irid jeliminaha. Ikun hemm inizjattivi li jaqbdu, oħrajn inqas. Ir-referendum tal-kaċċa fir-Rebbiegħa huwa wieħed mill-iktar eżempji klassiċi għax tant inġabru firem li kien sfurzat vot popolari.

Aqra aktar

Double Standards b’Castillo u l-Facebook ukoll  

Donnha ttieħdet sew fil-Partit Nazzjonalista din tad-double standards.

L-aħħar wieħed fil-lista huwa Ivan Castillo tas-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista. Kumment fuq facebook ta’ uffiċjal fil-Ministeru ta’ Helena Dalli tant inkwetah li dlonk mar jippreżentalha ittra biex tkeċċih.Aqra aktar

Il-prezz tal-prosperità, il-Eurovision u l-Olimpjadi

Nazzjonijiet li jgawdu l-prosperità – u jidher li Malta, għalkemm dejjem fiċ-ċokon tagħha, tidher dieħla sew f’din il-kategorija – ma jistgħux ma jsirux multikulturali. U jekk issir multikulturali – jiġifieri s-soċjetà ma tibqax biss magħmula minn Maltin Insara iżda magħha jiżdiedu l-barranin ta’ diversi razzez u twemmin (jidher li fostna hawn 6.4 fil-mija barranin) – ifisser li hemm riskju tkunx tista’ tibqa’ ssib dak li jgħaqqad l-abitanti. Qiesu hawn qed jingħad li biex ikollok prosperità trid tħallas prezz. Anzi l-istoriku ekonomista Amerikan Todd G. Buchholz (fil-ktieb riċenti tiegħu The Price of Prosperity) jaħseb li nazzjonijiet għanja jista’ jkollhom sogru akbar minn oħrajn, li wara ċertu żmien, jissograw li jmorru ħażin. Huwa jsostni li nazzjonijiet kbar u għanja jistgħu jesperjenzaw i) nuqqas ta’ wild ii) kummerċ globalizzat iii) żjieda fid-dejn iv) tnaqqir tal-etika tax-xogħol u v) għajbien tal-patrijottiżmu.

Aqra aktar

Send this to a friend