Bloggers – Page 29 – One News

Notifiki

L-Olimpjadi u l-isport Malti

Għadhom kemm intemmu l-Olimpjadi tal-2016 li saru f’Rio. Inħobb insegwi diversi dixxiplini sportivi, speċjalment f’kompetizzjoni internazzjonali bħal dik li għadha kif intemmet f’Rio. Nammira l-isportivi kollha li daħlu f’din il-kompetizzjoni. Is-sagrifiċċju u d-determinazzjoni tagħhom għandha sservi t’ispirazzjoni għal kulħadd.

Waqt li kont qed nara atleti barranin, segwejt ukoll l-andament tal-atleti Maltin. Sfortunatament ir-riżultat kien wieħed negattiv u jkun għaqli li kieku wieħed janalizza għaliex kellna prestazzjoni diżappuntanti. Filwaqt li nifhem li l-possibilta’ li nirbħu midalja kienet remota ħafna, dan ma jfissirx li m’għandniex nevalwaw ir-riżultat li ksibna, l-istrateġiji u l-investimenti sportivi li qed nagħmlu.

Aqra aktar

Deċiżjonijiet għal ġid tal-Poplu Malti

Illum żgur li ħafna nies raw tama ġdida hekk kif il-MEPA ħabbret skema għal dawn is-sentejn fejn kull minn kellu xi irregolarita fil-bini tiegħu, u li sa ftit ilu ma stajtx tirregolarrizahha, illum hemm proċedura li sid ta’ binja jista’ japplika, biex sa fl-aħħar dan jiġi in regola.

Aqra aktar

Letarġija bħal ta’ San Xmun Stokk

Ħasra li mhux dejjem inħaddmu ilsienna bl-idjomi tiegħu – fejn insibu varjetà tassew sabiħa, kif juri t-titlu  – biex nesprimu  ħsibijietna jew fehmtna. Meta tqies li Malta għandna tmien gazzetti nħar ta’ Ħadd u erbgħa kuljum, li aktar minn nofshom huma bil-Malti, tippretendi li spiss taqra kitbiet ftit iżjed mirquma. Tassew li tibqa’ kitba ġurnalistika u għalhekk maħduma b’ċerta għaġġla, iżda l-istess ġeneru ta’ dil-kitba, barra sintendi l-qawwa tal-aħbar innifisha, jiġbed iżjed b’żewġ ingredjenti oħra importanti: l-istil u r-riċerka tal-fatti.

Aqra aktar

Positive. Umbagħad hemm Sajmin.

Positive ħi!”

Jien, Manwel u l-bqija tal-kju li konna għand Peppi, ħarisna ‘l barra. Issa bid-dawl kontrina, ma stajniex naraw sew il-wiċċ, imma ħarsa waħda u jien u Manwel tajna daqqa t’għajn lil xulxin. Mill-forma tagħha w minn leħinha, kienet hi. Ċensina ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel.

Hemm timblokka l-bieb kien hemm il-forma tagħha. Qisha l-vara ta’ Santa Marija, b’idejha waħda mtella’ ‘l fuq kemm kemm iktar għolja minn rasha u l-oħra mtella’ wkoll imma kemm kemm aktar ‘l isfel. Forma ta’ Ċensina qisha ħierġa minn ġo dija ta’ dawl abjad.

Jien u Manwel raddejna s-salib f’qalbna. Positive. Ma jistax ikun! Jaqaw Ċensina ħabtet rasha mal-kantuniera tal-komodina, hi u titqalleb fuq is-sodda dal-lejl, jew? Bħal ma donnhom ħabtu rashom xi wħud, li inthom għeżież qarrejja, tafuhom sew? U li jiffurmaw dik li suppost hija l-oppożizzjoni kostruttiva u possibilment, imma remotament, il-gvern ta’ għada?

Aqra aktar

Kollox taħt il-pont

Faċli tindunaw fuq min se ngħid kelma, mhux biss għax meta ssemmi pont dejjem tiftakar f’ta’ Fenech Adami, iżda għax bħal ma ġara fil-każ tal-Ganga, kollox qed jitwaddab taħt il-pont (jew taħt it-tapit) fil-konfront ta’ Michael Fenech Adami.

Aqra aktar

Olimpjadi

Staġun ta’ festi, bnadar u xorb

Bħalissa ninsabu fl-aqwa tal-festi fl-irħula. Atmosfera tradizzjonali li jistennewha bil-ħerqa diversi nies li huma involvuti u oħrajn li jitpaxxew bil-festa tal-padrun jew padruna tar-raħal ukoll jekk dal-qaddisin padruni mhux dejjem jirċievu d-devozzjoni li wieħed jimmaġina tmur mal-manifestazzjoni ta’ mużika, briju, sparar u tiżjin mimli lwien. Din l-atmosfera tiġi normalment iddominata minn kulur partikulari, l-aktar aħmar, ikħal jew aħdar. Imma dawn ma jkunux l-uniċi kuluri. Fil-festi jiddomina wkoll ħafna l-isfar li jirrapreżenta lill-Knisja kif muri mill-bandiera safra u bajda tal-Vatikan.

Aqra aktar

Sajmin ta’ Ħawwadni

Emnuni kultant naqra u nisma’ ċertu affarijiet, niġi bejn ħaltejn. Nidħak jew nibki bikja bħal dawk tat-trabi meta ma tkunx taf x’il-marelli laqathom? Ma nafx. Ninsab imħawwad għall-aħħar, biex ma nużax espressjoni oħra Maltija. U mhux jien biss ma nafx tafux, imma anki l-imbierka Ċensina ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel!

Aqra aktar

Send this to a friend