Bloggers – Page 28 – One News

Notifiki

Min jitwieled tond ma jmutx kwadru!

Bid-diskors w attitudni ta’ Simon Busuttil, qed ikompli jikkonferma kemm m’huwiex denju li jkun Prim Ministru ta’ pajjiżna. Hemm diversi sitwazzjonijiet li jikkonfermaw l-attitudni infantili tiegħu, iżda l-iktar waħda riċenti hija l-fatt li appoġġja lill-PPE biex jivvutaw kontra l-Malti Leo Brincat.

Nenfasizza fuq il-frażi ‘il-Malti’ għax Leo Brincat huwa rappreżentant ta’ pajjiżna, u mhux ta’ partit politiku.

Iżda għal Simon, David Casa, Roberta Metsola, Therese Comodini Cachia u l-bella kumpanija tal-Partit Nazzjonalista, l-uniku interess tagħhom huwa l-poter u li jiskreditaw lil dawk kollha li ħadmu mal-Partit Laburista. Biegħu lil ħuhom Malti fuq vot konsultattiv, aħseb u ara x’lesti jagħmlu f’vot li jkun finali.

Aqra aktar

Ċedihomli please

Nhar il-Ħadd Simon qal li ġabar €3miljuni mill-iskema ta’ dejn sigriet li hu flimkien ma’ Ann Fenech varaw f’Ħamis ix-Xirka li għaddiet bil-għan li jġib f’postha l-qagħda finanzjarja tal-biża tal-Partit Nazzjonalista.

Tgħidx kemm faħħarha l-Ann Fenech il-Ħadd li għadda. Miskina, ħadet biċċa xogħol bħal dik. Probabli faħħarha wkoll għax hi ħadet ċedola wkoll, ħarġet xi ħaġa mill-flus li l-kumpanija tagħha qed taqla’ mill-Programm ta’ Ċittadinanza b’investiment, li tgħidx kemm qal kontriha u li llum anke dawk ta’ madwaru qed ibillu subagħom fiha (good luck to them). Il-problema imma, li b’dan l-att erojku ta’ Ann Fenech ma nistgħux inkunu ċerti mija fil-mija u allura jkollna mmorru għall-ispekulazzjoni. Is-skema ta’ dejn sigriet, isimha magħha, ħadd ma jaf xejn ħlief min iħawwad fil-borma.

Aqra aktar

Id-dwejjaq ta’ Sajmin

Bħali taqraw il-ġurnali intom hux. Issa forsi ma taqrawhomx kollha kuljum, minn tarf sa’ tarf, bħal ma nagħmel jien, imma xi ħaġa taqraw. U xejn xejn jekk ma taqrawhomx kollha qed tiffrankaw il-pilloli tat-taqlieħ fl-istonku. Forsi tarawhom onlajn. Anyway. Sajmin tal-klassi elite ilu joħroġ bil-gaffs u jħallat il-ħass. Bejn ħass ikkabuċċjat u ħass lollo rosso ta! X’kull waħda! Kemm il-marelli jiġri moħħkom!

Dejjem skont Sajmin, il-poplu Malti mdejjaq. Ma nafx kif żeffen il-baġit mad-dwejjaq li qal li qed iħossu l-Maltin u l-Għawdxin. Issa n-nies li jkunu mdejjqa sa’ fejn naf jien, jingħalqu ġewwa u joqgħodu jħabbtu rashom mal-pali t’idejhom. Jew joqgħodu bil-qegħdha u jissajminjaw (Dizzjunarju Sinġin-Malti jis-saj-min-jaw verb: tissajminja. Tiċċassa bla ma tgħid xejn ta’ sustanza; per eż. Wara li t-tielet aġenzija internazzjonali għolliet il-credit rating ta’ Malta, Ċikku beda jissajminja lejn l-inkwadru ta’ Sant’Antnin u jlaqlaq talb biex isiblu r-raġuni).

Nies imdejjqa ma’ jmorrux bi ħġarhom ir-Rockorkestra. Nies imdejjqa ma’ jmorrux jieklu barra. Allura ma nafx minn fejn il-mniegħel ħarġet l-istatistika li f’dawn l-aħħar snin żdiedu n-nies li jmorru jieklu barra. Anki l-istatistika kontra Sajmin. Imbasta jkun hawn min ipeċlaq li l-Maltin u l-Għawdxin imdejjqin. U le!

Kont qiegħed mitfuh fuq is-sufan mitluq, naħseb u nħares lejn is-saqaf.

Aqra aktar

U-turn f’main road

Xi kultant nemminha. Għax lanqas tista’ ma tagħmilx hekk. Lil Simon ma tistax tiġih waħda tajba! Jagħmel x’jagħmel qisu bilfors b’xi mod jew ieħor irid jagħmel xi froġa.
Aqra aktar

Fejn sejjer l-imgħoddi?  Għala nfakkruh?

Stramba din id-domanda. Kif jista’ l-imgħoddi imur x’imkien fil-futur?! Imma hija mistoqsija li jistaqsu dawk li b’xi mod jew ieħor iħossu l-polz ta’ ruħ il-poplu. U fejn tinsab ruħ il-poplu? Tinsab f’dak li l-imgħoddi sawwar f’diversi taqsimiet tal-ħajja tal-bniedem u li xi darba għarrex lil hinn mill-ħtiġijiet essenzjali ta’ kuljum.

Il-bniedem ta’ kull żmien – ukoll dawk li jgħixu fi gżira żgħira bħalna – għandhom bżonnijiet li mingħajrhom ma jgħixux: iridu jqumu għax-xogħol, jaqilgħu l-flus biex jixtru x’jieklu, irabbu lil uliedhom bl-aħjar mod li jistgħu, jorqdu bl-aktar mod san sabiex l-għada jkomplu r-rutina. Jinħtiġilhom ukoll jistrieħu, jiddevertu imqar meta ma kellhomx biex, billi jirrakontaw x’għadda mingħalihom liż-żgħar tagħhom ħalli dawn jitgħallmu jieħdu l-eżempju għall-ħajja aħjar fil-ġejjieni.

Aqra aktar

“Emmnuni, I can be better”

Simon Busuttil qabad diska ġdida. Peress li lanqas ta’ madwaru m’huma jemmnu li huwa l-aħjar għalihom, issa qed jgħid li jista jkun “aħjar minn tal-Labour”. Ejja, għal darba, intuh il-benefiċċju tad-dubju u nistudjaw ftit din ix-xewqa tal-Kap tal-Oppożizzjoni.

Aqra aktar

Il-bużżieqa fid-Dar Ċentrali waslet biex tinfaqa’

Hekk qed isejħulha l-ġrajja li qed tiġri bħalissa fid-Dar Ċentrali. Diversi partitarji Nazzjonalisti inklużi xi deputati li ngħataw il-ġenb, qed jiddeskrivu lil Simon Busuttil bħala Kap ieħor li għandu biss egoiżmu u aġenda għalih u għal tal-klikka.  Ħafna qed jgħidu li ilhom jissaportu iżda jekk ser jiftħulha ser ikun hemm taqlib kbir bejn min huwa ta’ Busuttil u bejn min irid bidla fit-tmexxija tal-Partit.

Simon Busuttil huwa urtat ferm għal dak li qed jiġrilu u saħansittra minn informazzjoni li għandi jirriżulta li Busuttil qed juża kliem iebes u dispreġjattiv lejn xi deputati li qed joqgħodu ħalqhom magħluq għaliex qed jistenna u jippretendi li juru s-support tagħhom lejh.  Tant ma jridx li jitlef postu Busuttil li l-bieraħ filgħaxija ġol-bini tad-dar centrali uza kliem bhal “mhux worth it dak li tagħmel għalihom” u “kont ħafna aħjar li kieku ma għamiltx dan il-pass u bqajt Brussell”. Kliem bħal dan juri li Busuttil issa bħal partit tiegħu wasal verament fil-qiegħ u qiegħed jiggranfa mal-iċken ħabel li forsi jista’ jsalvah.

Aqra aktar

Il-bżonn ta’ iktar responsabbilta’

L-isport bil-kenuri qed jiżdied madwar il-kosta Maltija. Diversi nies qed jixtru kenura għall-użu personali, filwaqt li oħrajn jippreferu jikru waħda meta jmorru ġurnata bahar. Il-kosta Maltija toffri veduti sbieħ, u għerien interessanti li jsaħħru lil min iżurhom. Madanakollu, ma nistgħux inwarrbu l-importanza tas-sigurtà f’dak kollu li nagħmlu, u nittama li xi darba negħlbu din il-mentalita’ ta’ “kollox jgħaddi”, bħal donnu pajjiżna huwa eżentat milli sseħħ  xi diżgrazzja.

Ftit tal-ġranet ilu assistejna għall-aħbar ta’ żewg żgħażagħ li nqabdu f’diffikulta biex joħorġu minn ġo daħla fil-blat fl-inħawi tal-Aħrax tal-Mellieħa. Dik it-toqba, kif insejħilha, hija popolari ma min għandu kenura jew dgħajsa żgħira. It-toqba toffri baħar sabiħ, u bir-rifless tax-xemx tara l-qiegħ ċar, ċagħaq u ħut – attrazzjoni naturali mill-isbaħ. Iżda lura għal dan il-każ…li bi ftit aktar attenzjoni seta’ kien evitat. Illi tispiċċa bżonn l-għajnuna ta’ helicopter tal-Forzi Armati m’hiex ħaġa li għandha tittieħed b’mod leġġer. Jidher li l-kenuri kienu mikrija, u biex tidħol f’dik id-daħla trid tkun attent għaliha inti u taqdef mal-kosta. Il-mewġ ma kienx mil-ħfief, bir-riħ ivarja bejn forza 3 u forza 4 f’baħar miftuħ. Allura nikri kenura lil żewġ żgħażagħ f’kundizzjonijiet ta’ temp instabbli? Fejn hi r-responsabbilta’ ta’ sid il-kenuri?

Aqra aktar

Sejrin jagħmlu pipi!

Tiftakruh lil Austin Gatt jgħidilna li l-Grupp Parlamentari u hu marru jagħmlu pipi waqt li kien ħiereġ mid-Dar Ċentrali b’dik in-nofs daħka arroganti tipika tiegħu?

Dakinhar l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, li prattikament għadu l-istess illum,  kienu tkellmu dwar l-elezzjoni farsa li kienet isejjħet biex Lawrence Gonzi jkun ikkonfermat Kap tal-PN fl-istess żmien li kien tilef il-maġġoranza Parlamentari wara li Franco Debono ma kienx ivvota mal-Gvern tiegħu.

Aqra aktar

Sajminitis u naqra Majkilcocculus ukoll

Assolutament ma bdejtx inħossni f’tiegħi. Dardir fl-istonku u biex tgħaxxaq bdejt inħossu mqalleb ukoll. Fawra kbira. Moħħi bdejt inħossu stordut. Paċenzja xejn, li lanqas kieku kellu jiġi Ġob u jeħodli posti, ma kien isib irkaptu u kien ikollhom jiktbu l-istorja tiegħu mill-ġdid. Għaraq ixoqq għalija u naħseb kelli ħabel deni wkoll. Bdejt nippassiġġa mal-kuridur tad-dar, ma nafx x’se naqbad nagħmel bija nnifsi. U aktar ma nipassiġġa, aktar bdejt inħoss is-sintomi kollha t’hawn fuq.

Aqra aktar

Send this to a friend