Bloggers – Page 28 – One News

Notifiki

Burkini, bikini u fobija mix-xtut

Is-sajf ta’ Malta mhux se jgħib għax tfaċċa Settembru. Ilkoll nafu kemm ilna għaddejin b’temp moderat, temperaturi għolja, sema ikħal u xemx tiddi. Dis-sena t-temperaturi tal-baħar f’dawn il-gżejjer jidhru li kienu l-ogħla fid-destinazzjonijiet favoriti Mediterranji li setgħu jiġu fihom in-Nordiċi Ewropej.

Il-vaganza tipika ta’ min ikollu jgħum bix-xita nieżla fuqu, bħal ngħidu aħna Brighton u Blackpool l-Ingilterra jew ix-xtut tan-Normandija fi Franza ta’ Fuq, hi li jfittex garanzija ta’ temp sħun fejn ma jridx jieħu l-umbrella u l-inċirata biex iqatta’ ftit siegħat fejn il-baħar. Malta dan toffrih bil-kbir. Ħafna turisti dis-sena fittxew ukoll – b’vantaġġi kbar għalina – x’imkien ‘il bogħod minn memorji ta’ attakki terroristiċi jew, biex inżiedu mal-problemi turistiċi, fejn ma jiddejqux b’xi kwistjoni legali ta’ multi fuq il-malja tal-għażla tiegħek. Din tal-aħħar kważi ġġiblek tbissima iżda mhix  ċajta, għall-anqas għall-Franċiżi tar-riviera li kull ilma qed jaħsbuh misħun.

Aqra aktar

Li kien il-kliem ġawhar…is-skiet isbaħ minnu

Is-skiet. Is-skiet m’hawnx isbaħ minnu. Is-skiet mhux is-silenzju u l-paċi li tkun trid biex tisrieħ wara xi ġurnata xogħol, iżda s-skiet mill-paroli. Il-Malti jgħid li kien il-kliem ġawhar, is-skiet isbaħ minnu. M’hawnx isbaħ minn kelma nieqsa milli kelma żejda.

lbieraħ fl-istess ġurnata li Simon Busuttil ħabbar fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-islogan li se juża fil-festi tal-Indipendenza, il-Partit ‘li jmexxi’, “Nirnexxu lkoll flimkien”, kienu bosta li kkumentaw u tbissmu. Il-paroli fuq Simon Busuttil ilu għaddej ġmielu. Ma tridx tkun iblaħ biex tinduna. B’mod personali nitkellem ma’ ħafna individwi li politikament ma jaħsbuhiex bħali. Xi kultant nistaqsi bejni u nnifsi kif dawn jiġu jgħidu lili minn tant nies? Wara pawża qasira, tinduna mill-ewwel li l-messaġġ ma jriduhx li jieqaf miegħi biss. U dan huwa dak li qed jiġri.

Aqra aktar

Tista Tkun Int, Salv!

Tista’ Tkun Int huwa programm li udjenzi kellu bl-eluf. Huwa wkoll programm li għal snin twal kien fl-iskeda tal-istazzjon nazzjonali. Sakemm darba fost oħrajn, ittieħdet deċiżjoni li jieqaf.

Forsi dak iż-żmien ma kinetx deċiżjoni daqstant ċara. Peró li hu żgur hu li bħal mijiet ta’ programmi oħra dan il-programm ma kellux ċens perpetwu biex jixxandar fuq TVM. U dan f’mument fejn kien qed jiġbed l-ikbar udjenzi fuq dan l-istazzjon. Kien ukoll programm bl-air time mixtri, mhux bħal dawn li ssemmew riċentament li biex isiru ħarġu l-belli liri mit-taxxi tal-poplu.

Aqra aktar

L-Olimpjadi u l-isport Malti

Għadhom kemm intemmu l-Olimpjadi tal-2016 li saru f’Rio. Inħobb insegwi diversi dixxiplini sportivi, speċjalment f’kompetizzjoni internazzjonali bħal dik li għadha kif intemmet f’Rio. Nammira l-isportivi kollha li daħlu f’din il-kompetizzjoni. Is-sagrifiċċju u d-determinazzjoni tagħhom għandha sservi t’ispirazzjoni għal kulħadd.

Waqt li kont qed nara atleti barranin, segwejt ukoll l-andament tal-atleti Maltin. Sfortunatament ir-riżultat kien wieħed negattiv u jkun għaqli li kieku wieħed janalizza għaliex kellna prestazzjoni diżappuntanti. Filwaqt li nifhem li l-possibilta’ li nirbħu midalja kienet remota ħafna, dan ma jfissirx li m’għandniex nevalwaw ir-riżultat li ksibna, l-istrateġiji u l-investimenti sportivi li qed nagħmlu.

Aqra aktar

Deċiżjonijiet għal ġid tal-Poplu Malti

Illum żgur li ħafna nies raw tama ġdida hekk kif il-MEPA ħabbret skema għal dawn is-sentejn fejn kull minn kellu xi irregolarita fil-bini tiegħu, u li sa ftit ilu ma stajtx tirregolarrizahha, illum hemm proċedura li sid ta’ binja jista’ japplika, biex sa fl-aħħar dan jiġi in regola.

Aqra aktar

Letarġija bħal ta’ San Xmun Stokk

Ħasra li mhux dejjem inħaddmu ilsienna bl-idjomi tiegħu – fejn insibu varjetà tassew sabiħa, kif juri t-titlu  – biex nesprimu  ħsibijietna jew fehmtna. Meta tqies li Malta għandna tmien gazzetti nħar ta’ Ħadd u erbgħa kuljum, li aktar minn nofshom huma bil-Malti, tippretendi li spiss taqra kitbiet ftit iżjed mirquma. Tassew li tibqa’ kitba ġurnalistika u għalhekk maħduma b’ċerta għaġġla, iżda l-istess ġeneru ta’ dil-kitba, barra sintendi l-qawwa tal-aħbar innifisha, jiġbed iżjed b’żewġ ingredjenti oħra importanti: l-istil u r-riċerka tal-fatti.

Aqra aktar

Positive. Umbagħad hemm Sajmin.

Positive ħi!”

Jien, Manwel u l-bqija tal-kju li konna għand Peppi, ħarisna ‘l barra. Issa bid-dawl kontrina, ma stajniex naraw sew il-wiċċ, imma ħarsa waħda u jien u Manwel tajna daqqa t’għajn lil xulxin. Mill-forma tagħha w minn leħinha, kienet hi. Ċensina ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel.

Hemm timblokka l-bieb kien hemm il-forma tagħha. Qisha l-vara ta’ Santa Marija, b’idejha waħda mtella’ ‘l fuq kemm kemm iktar għolja minn rasha u l-oħra mtella’ wkoll imma kemm kemm aktar ‘l isfel. Forma ta’ Ċensina qisha ħierġa minn ġo dija ta’ dawl abjad.

Jien u Manwel raddejna s-salib f’qalbna. Positive. Ma jistax ikun! Jaqaw Ċensina ħabtet rasha mal-kantuniera tal-komodina, hi u titqalleb fuq is-sodda dal-lejl, jew? Bħal ma donnhom ħabtu rashom xi wħud, li inthom għeżież qarrejja, tafuhom sew? U li jiffurmaw dik li suppost hija l-oppożizzjoni kostruttiva u possibilment, imma remotament, il-gvern ta’ għada?

Aqra aktar

Kollox taħt il-pont

Faċli tindunaw fuq min se ngħid kelma, mhux biss għax meta ssemmi pont dejjem tiftakar f’ta’ Fenech Adami, iżda għax bħal ma ġara fil-każ tal-Ganga, kollox qed jitwaddab taħt il-pont (jew taħt it-tapit) fil-konfront ta’ Michael Fenech Adami.

Aqra aktar

Olimpjadi

Send this to a friend