Politika tax-xemgħat (not)

L-2019. Reġa’ nqata d-dawl għal għoxrin darba nfila, (naħseb anke s-700 siegħa ħa naqbżu). Il-Gvern ta’ Simon Busuttil għadu kemm nieda skema ġdida fil-baġit li ppreżenta. Vowċer biex il-poplu jmur jixtri x-xemgħat.

Dik hi l-politika l-ġdida tal-enerġija. Issa lanqas il-ħwejjeġ ma tista’ taħsel bil-lejl jekk ma jkollokx generator.

Flok il-piżelli out of stock, issa hemm is-sulfarini. Qas biex iqabbdu x-xemgħa m’għandhom in-nies. Il-poplu vera qed jiġġieled għand tal-grocer, idejjaq fil-baħħ u d-dlam. Kulħadd jisħet is-siegħa u l-mument.

In-nies tan-naħa ta’ isfel reġgħu bdew jibilgħu d-dħaħen taż-żejt f’imnifsejhom. Il-power station tal-Marsa  b’lembut twil ta’ duħħan iswed miċ-ċumnija tagħha. Ħsejjes u trab iswed fuq il-bjut, l-għetiebi u l-ħwejjeġ minxura.

Aqra aktar

Le għal ‘status quo’ f’Paceville

Ftit tal-ġimgħat ilu, l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet masterplan għal Paceville u minnufih għamlitha ċara li dan kien masterplan għad-diskussjoni.

Intqal li kien hemm sitt ġimgħat biex il-pubbliku jgħid tiegħu dwar dan il-‘master plan’ u jdaħħal is-suġġerimenti jew id-diffikultajiet tiegħu b’dak propost għand l-Awtorità.

Eventwalment is-sitt ġimgħat saru disa’ ġimgħat, biex in-nies tal-PA setgħu jisimgħu mingħand ir-residenti u n-negozji f’laqgħat pubbliċi u anke personali. Biex kien bla sens l-argument ta’ min mar jipprotesta għax qal li ma kienx konsultat. Wieħed jista’ jipprotesta kemm irid. Iżda ma tistax tgħid li ma kontx ikkonsultat meta saħansitra ssejaħt fil-Parlament biex tgħid tiegħek dwar dak propost.

Aqra aktar

Power to the people

L-elezzjonijiet fl-Amerka dejjem jiġbdu l-attenzjoni tad-dinja, mhux biss għax huwa l-aktar pajjiż-stat b’saħħtu fid-dinja, mhux biss għax il-kampanji elettorali huma twal ħafna u allura jkun hemm coverage estensiv (il-kampanja ilha għaddejjha kważi sentejn) iżda għax is-sistema politika Amerikana, bis-separazzjoni tal-poteri, tagħti poteri kbar lill-President tagħha, li huwa effettivament l-iktar bniedem b’saħħtu fid-dinja.

Id-dinja ilbieraħ qamet taħt ‘xokk’għax rat lil Donald Trump isir il-ħamsa u erbgħin President Amerikan fl-istorja, taħt xokk għax semgħet fil-mezzi tax-xandir li darba qagħad jitmejjel b’ġurnalist bi bżonnijiet speċjali, għax kien jaqbad ‘l hemm u ‘l hawn u hawn, għax irid joħroġ l-Istati Uniti min-NATO u għax irid relazzjonijiet aħjar mar-Russja.

Aqra aktar

Power to the people

L-elezzjonijiet fl-Amerka dejjem jiġbdu l-attenzjoni tad-dinja, mhux biss għax huwa l-aktar pajjiż-stat b’saħħtu fid-dinja, mhux biss għax il-kampanji elettorali huma twal ħafna u allura jkun hemm coverage estensiv (il-kampanja ilha għaddejjha kważi sentejn) iżda għax is-sistema politika Amerikana, bis-separazzjoni tal-poteri, tagħti poteri kbar lill-President tagħha, li huwa effettivament l-iktar bniedem b’saħħtu fid-dinja.Aqra aktar

Il-mewġa ta’ xokkijiet populisti tkompli

Daqqa ta’ ħarta għan-nisa fil-politka moderna

M’hemmx dubju li r-riżultat tal-elezzjoni presidenzjali tal-Istati Uniti tinsab fuq fomm kulħadd. Ħafna osservaturi politiċi – u ċerti mexxejja politiċi u boroż globali tal-finanzi – qed iqiesuh bħala xokk ieħor f’mewġa dejjem tikber ta’ ilħna tal-poplu li jridu l-bidla fil-pajjiżi demokratiċi mingħajr l-appoġġ ta’ dawk li ġejjin minn dik is-sezzjoni ġa stabbilita (establishment) u li allura ikollhom ħafna esperjenza ekonomika u responsabbiltà.

Il-fatt li Donald Trump – li xi wħud poġġewh b’ċans wieħed f’150 li jirbaħ – barrani għal kollox għall-klassi politka rebaħ, ukoll jekk kien stqarr u wiegħed ħwejjeġ kontroversjali, jidher li qanqal aktar il-vot popolari. Tidher li l-Amerka tilfet iċ-ċans li jkollhom l-ewwel mara bħala president. Hawn l-ewwel riflessjoni fuq il-fiduċja popolari fin-nisa fil-ħajja pubblika – tista’ wkoll titqies bħala daqqa ta’ ħarta għall-avvanz femminili fil-politka moderna.

Aqra aktar

Halloween f’Malta: hemm bżonn li nwaqqfuh?

 Il-Halloween hija ċelebrazzjoni li qed tidħol fil-kalendarju Malti, b’mod partikolari fost it-tfal. Ċelebrazzjoni li tradizzjonalment m’aħniex imdorrijin biha, pero bil-globalizazzjoni, kummerċ u media iktar aċċessibbli l-popolarita’ ta’ dan l-avveniment qed jikber. Ma tistax twaqqafha. Wara kollox, hemm bżonn li wieħed jipprova jwaqqafha?

Ngħiduha kif inhi, din iċ-ċelebrazzjoni qed tintuża iktar bħala okkażjoni oħra (apparti l-karnival) fejn it-tfal jilbsu kostum u jmorru jħabbtu l-bibien għal-ftit ħelu. B’daqshekk x’fiha ħażin? Diment li dan isir b’metodi diċenti ma hemmx lok għalfejn wieħed jallarma ruħu u jgħaġġibha. Festa oħra kummerċjali bħal bosta oħrajn.

Aqra aktar

Iqumu dubji dwar dak li qal Tonio Fenech

Minn żmien għal żmien qed ikomplu joħorġu iżjed dettalji dwar il-każ tal-Falcon funds, fond li bħala direttur fih hemm l-eks ministru nazzjonalista Tonio Fenech.

Dokumenti ppublikati mill-gazzetta Kullħadd jitfgħu dubji dwar dak li qal Tonio Fenech lill-ġurnalista Żvediża.

Aqra aktar

Bla memorja mhemmx identità, u bla identità mhemmx nazzjon

 Interessanti ferm din il-frażi li tiftaħ l-għajnejn ta’ dawk li jaħsbu li llum ma fadalx żmien biex toqgħod tiftakar fl-imgħoddi, iżżomm il-memorja ħajja tal-passat u tibni identità nazzjonali. Din stqarrha fi ktieb dwar it-tiswir ta’ nazzjon Anthony D. Smith, soċjologu storiku Ingliż li għad kemm miet f’Lulju li għadda.

Hawn min jagħti importanza kbira – kif għandu jkun – lill-ekonomija, kemm fil-finanzi tal-familja, tan-nazzjon u anki in ġenerali tad-dinja. Hawn min ma tantx iħabbel rasu mit-tradizzjonijiet, id-drawwiet, it-tifkiriet li għamluna nazzjon, mill-imgħoddi. Ġrajjet Malta jaraha l-iżjed fir-rebħ storiku ta’ dawk li kienu jikkmandaw f’dal-gżejjer. Hawn min jemmen li mhemmx raġuni għala għandek tistudja l-imgħoddi kif jidher minn dak li nagħmlu llum: kif ngħallmu l-istorja, kif nitkellmu dwarha, kif naħsbuha dwarha u kif nuruha fil-monumenti u fis-simboli li jdawwruna. Hawn min jaħlef bil-fdal barrani biss u lest ikattarhom għax bilkemm ma jitnaffarx jekk tfakkru li l-eroj tagħna anqas nafu sew min huma.

Aqra aktar

“Tkunx drammatika!”

It-tanker tal-gass. Hekk biss tisma’ bħalissa fuq l-aħbarijiet, fit-toroq, għand tal-grocer u s-sabiħa hi li issa kulħadd sar espert, saru inginiera marittimi, professuri tal-kimika, periti u nsomma…kulħadd jgħid tiegħu. Hekk sa nagħmel jien ukoll, naqsam ħsibijieti magħkom.

Noqgħod Birżebbuga u nixtieq li kieku l-bajja ma jkolliex bastimenti kbar tal-merkanżija, jew tal-fuel jew dredgers – nippreferiha kwieta u kalma. Trabbejt f’din il-lokalità u prattikament drajt nara vapuri kbar deħlin fil-port biex iħottu kemm kontejners kif ukoll żjut. Rajt il-bajja tinbidel, sfortunatament għall-agħar. Drajt ukoll l-impjant tal-Enemalta f’nofs ir-residenti, il-bombli tal-gass li kien hemm fil-Qajjenza u anki ċ-ċumnija tal-power station faċċata tiegħi b’xi shaba sewda hierga minnha!

Aqra aktar

Send this to a friend