Sors naturali sottovalutat

 

Ftit tal-jiem ilu, pajjiżna għadda minn maltemp meteorloġiku, b’jiem sħaħ ta’ sħab ġriż, xita, temperaturi baxxi u rwiefen b’saħħithom. Kien ilu ma jkollna ġranet konsekuttivi b’dan it-tip ta’ temp. Paċenzja, dan huwa ż-żmien tax-xita u kesħa, u allura rridu naċċettaw l-elementi naturali w nħalluhom jagħmlu xogħolom – jekk xejn biex ir-raba’ tagħna tieħu r-ruħ wara n-nixfa li għaddejna minnha! Barra minn hekk, ix-xahar ta’ Diċembru mingħajr ftit kesħa u xita jkun qed inaqqas mill-atmosfera tipika ta’ dan iż-żmien ta’ festi.

Aqra aktar

Min kien jaf b’kollox?

Fir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar is-sit f’Ħal Qormi fejn kien hemm il-birrerija tal-Lowenbrau hemm dikjarazzjoni ċara ta’ Nazzareno Vassallo, chairman ta’ Vassallo Group, li kien hemm Ministru li kien jaf b’dak kollu li kien għaddej.

Aqra aktar

Il-politka tgħaddi, il-kultura tibqa’

Kien jum il-Milied tal-1130 – ġa kważi 900 sena ilu – meta l-Konti Ruġġieru, iben missieru li kien ukoll Konti Ruġġieru u li kien ukoll ġie Malta l-ewwel darba madwar 40 sena qabel, inħatar is-Sultan Ruġġieru II (ukoll jekk l-ewwel ma kienx hemm) fil-Kattidral ta’ Palermo qrib tagħna Sqallija. Il-familja tal-konti kienet tal-Hautevilles l-aħħar min-Normanni, li bħalma għamlu Sqallija daħħlu lil Malta fl-Ewropa Nisranija bis-saħħa wara pawsa ta’ sekli f’dominju aktar Musulman.

Aqra aktar

Il-qawmien tal-partiti popolisti

 Matul l-aħħar xhur rajna avvenimenti politiċi ġodda f’diversi pajjiżi fejn qed iqumu forzi politiċi popolisti aktar milli dawk tradizzjonali, ideoloġiċi. Il-partiti li jħaddnu ideoloġija ċara qed jonqsu, u qed ifaqqsu diversi partiti li ma joffrux spettru wiesa ta’ viżjoni, iżda jiffukaw biss fuq aspetti partikolari – jiffukaw fuq materja/materji li qed jolqtu direttament lin-nies. F’każi partikolari, qed nassistu ukoll għal individwi li jsiru saħansitra akbar mill-partit li jkunu qed imexxu.

Aqra aktar

L-espressjoni artistika tal-Milied Malti

  • Żgur nistgħu nkunu ferm aktar kreattivi

Il-Milied magħna u bħar-rutina tal-festa tar-raħal tfaċċa t-tiżjin li jsebbaħ (xi drabi jkerrah) it-toroq, l-irħula u l-imbierka roundabouts mal-gżejjer kollha. Nistgħu ngħidu li issa daħlet drawwa li bħal ħafna bliet barranin bi tradizzjonijiet u kultura Nisranija (ukoll jekk il-knejjes tagħhom aktar mimlija bit-turisti milli bid-devoti) nesprimu artistikament il-ferħ tat-tifkira tat-twelid ta’ Ġesu Bambin. Waqt li xi lokalitajiet, l-aktar dawk kummerċjali, qed jagħmlu sforzi biex itejbu l-espressjoni artistika oħrajn, l-aktar fejn huma postijiet pubbliċi (bħar-roundabouts) weħlu fi stil ta’ kitsch imsawwar minn dilettanti bla ebda ħjiel ta’ armonija mal-ambjent u wisq anqas mal-assiem ġenerali li għandu jilqa’ lis-sewwieqa li jsuqu minn roundabout għal oħra. Kulma jidher jixxiebah huwa l-livell fqir u primittiv li bihom tara għadd ta’ strutturi u forom tal-injam jew materjal ieħor jixgħelu b’figuri varji bla ebda ħajra li tapprezza xi forma ta’ arti fihom.

Aqra aktar

Oppożizzjoni bla skrupli

Meta tisma’ jitkellem lill-kap ta’ l-oppożizzjoni Simon Busuttil, tistħajlu kap li rifes il-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba tliet snin ilu.

Jitkellem dwar l-onestà u l-integrità, dwar kemm irid inaddaf il-politika Maltija u dwar kemm jemmen fir-riżenji. Tisthajlu kap li għandu ambizzjoni li qatt ma kien hawn bhala.

Izda met tieqaf u tahseb, tinduna li dan huwa biss, u xejn aktar, l-istess persuna li kien jiftahar li elezzjoni wahda wara ohra, kien għamel il-manifest elettorali. Tidnuna li dan huwa l-istess persuna li kien spalla ma spalla mal-krema tal-PN, inkluż ma Lawrence Gonzi. Tinduna li dan huwa l-istess persuna li meta l-PN kien fil-Gvern, kien qed ipappiha mhux hażin. Tinduna li dan huwa l-istess persuna, li kien f’partit bi skandlu dwar korruzzjoni ppruvata, wieħed wara l-ieħor, u qatt ma għamel xejn dwarha. Tinduna li dan huwa l-istess persuna li għalaq għajnejh u widnejh għal weġgħat tal-Poplu Malti u Għawdxi.

Aqra aktar

Tagħlima Renzi

Huma ħafna dawk li qed jgħidu li l-Prim Ministru Taljan, Matteo Renzi, għamel żball meta rabat ir-riformi kostituzzjonali mal-iktar uffiċċju importanti f’Palazzo Chigi; dak tiegħu.

Żort Palazzo Chigi proprju ftit wara li Renzi ħa t-tmexxija tal-Italja u kellu laqgħa mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat.. Żjara li nibqa’ niftakarha għal diversi raġunijiet.
Aqra aktar

L-arroganza li qatt ma telqet u donnha se tibqa’ hemm

Ħafna nies jiftakru l-arroganza grassa tal-aħħar Amministrazzjoni Nazzjonalista. Amministrazzjoni Nazzjonalista li ma kinitx biss sfiduċjata fil-Parlament, iżda aktar minn hekk sfiduċjata mill-poplu sħiħ fl-elezzjoni ta’ Marzu 2013, sfiduċjata b’mod qawwi ħafna.

Iżda wħud jinsew dak li ġara wara. Għax jiftakru fl-elezzjoni li semmejt aktar ‘l fuq biss, u mhux dawk li ġew wara.Għalija dawk li ġew wara għandhom sinifikat aktar.Wara Marzu 2013 kien hemm żewġ elezzjonijiet oħra li kienu fl-istess marġini ta’ voti tal-2013. Rizultati li ma jistgħux jittieħdu għalihom waħidhom, iżda għandhom jitpoġġew f’kuntest li n-nies baqgħu jivvutaw kontra l-arroganza, arroganza li minkejja tliet telfiet elettorali wara xulxin, għadha hemm sal-llum.
Aqra aktar

Futur sabiħ għal pajiżna

Mill-ewwel ġurnata li dan il-Gvern ingħata l-fiduċja mill-poplu, spikka biċ-ċar li dan kien Gvern ipreparat biex jiggverna, lest biex ma jaħli l-ebda ħin prezjuż. Il-poplu kellu fiduċja li dan il-Gvern kien ser iwassal lil pajjiżna f’livelli għolja li l-ebda Gvern preċedenti ma kien kapaċi jagħmel.  Kellna poplu b’fiduċja assoluta f’dan il-Gvern u min-naħa l-oħra kellna u għandna Gvern b’fiduċja kbira fil-poplu Malti.  Hija din it-taħlita li qed twassal għal suċċess wieħed wara l-ieħor.

F’dawn il-ftit snin li dan il-Gvern ilu jiggverna ma tridx tkun għaref wisq biex tinduna u tħoss t-tkabbir tal-ġid f’pajjiżna.  Ibda miż-żghir sal-kbir, huwa fatt li ma jista’ jiċħdu ħadd li qegħdin ngħixu kwalita ta’ ħajja aħjar, b’aktar flus fil-bwiet u b’ambjent aktar nadif.  Fl-aħħar mil-aħħar dan huwa dak li jinteressah il-Poplu Malti, li jqum għax-xoghol biex jaħdem u juri t-talenti tiegħu, ghax jaf li dan huwa Gvern li jurik x’għandu ppjanat għalik. Dan huwa Gvern li lilek iridek tirnexxi u għalhekk jagħtik dak kollu li int ikollok bżonn biex tirnexxi.

Aqra aktar

Send this to a friend