Bloggers – Page 23 – One News

Notifiki

“QED TQAŻŻU LIL KULĦADD”

“Qed tqazzu lil kulħadd”, din hija l-kelma li qed toħroġ minn fomm ħafna nies, nies li qed jikkumentaw fuq it-tip ta’ kampanja li qed jagħmel Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista.

Dawn in-nies ġejjin minn kull spetru tas-soċjetà, Laburisti, Nazzjonalisti ġenwini u nies li qegħdin fin-nofs. Nies li ma tinteresahomx il-politika tal-Partiti, għax qabel kollox u kulħadd hemm ir-rispett u t-toleranza, anke jekk qed jitkellmu fuq xi ħadd li miegħu ma jaqblux politikament.

Kienu ħafna nies, u mhux qed niċċajta, jew qed nipprova nkabbar xi ħaġa, li kellmuni mill-bieraħ sal-llum dwar il-ħniżrija li qal David Thake, Kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq ir-radju tal-PN, li allega li l-Ministru Chris Fearne għandu relazzjoni ‘extra-professjonali’ mal-Kap Eżekuttiv tal-FMS. Gidba faħxija li kienet miċħuda mill-ewwel.

Aqra aktar

L-agħar Oppożizzjoni li qatt kellha Malta

Ma tridx tkun għaref wisq biex tinduna li din l-Oppożizzjoni hija l-agħar waħda u l-iktar giddieba li qatt kellu pajjiżna.  Oppożizzjoni li għandha Kap li ma jiddejjaq xejn jigdeb, jaqla’ x’xnijat u jħammeġ lill-avversarji tiegħu biex jipprova jieħu vantaġġ politiku.

Hija tal-mistħija li pajjiżna għandu Oppożizzjoni li qed taqa’ f’livell tant baxx li dejqet saħansitra lis-soċjetà inġenerali.  Oppożizzjoni li qed taġixxi b’dan il-mod għaliex m’għandha l-ebda politika aħjar x’toffri ħlief il-politika li ġġib il-firda. Politika li turi kemm il-Kap tal-Oppożizzjoni jinsab dahru mal-ħajt u ddisprat għall-poter.

Aqra aktar

L-akbar giddieb fl-istorja mdawwar bl-aktar nies ipokriti fl-istorja

Skont iz-zokk il-fergħa jgħidu. Hekk hu. Simon Busuttil, uffiċjalment l-akbar giddieb fl-istorja ta’ Malta, titlu li jixraqlu mill-bidu sal-aħħar, huwa mdawwar min-naħa l-oħra, bl-aktar nies ipokriti fl-istorja.

Ngħiduha kif inhi, irid ikun hemm element ta’ ipokrezija qawwi biex fl-istess ħin li twaddab it-tajn u l-ġebel lejn ħaddieħor fuq fake news, ma titkellimx fuq fatti veri u ċari li jikkonċernaw lil dawk ta’ madwarek.

Per eżempju hija tad-daħk li kieku mhux tal-biki li Beppe Fenech Adami minn tant nies u Deputati, ikun hu li jitkellem meta kien Direttur ta’ kumpanija li hija investigata f’ċirku ta’ ħasil ta’ flus u drogi. Trid tkun wiċċek u l-għatba tal-Qorti l-istess ukoll biex titkellem fuq kontijiet, meta b’mod maġiku u mingħajr spjegazzjoni ta’ xejn, il-kont bankarju tiegħu jisplodi b’€400,000.

Forsi hawn għandna ċ-ċirkostanza tal-miraklu tal-ħobż u l-ħut.

Aqra aktar

Meta kulħadd sar Imħallef!

Ingħatat sentenza tal-Qorti u dlonk beda d-dibattitu online u fit-toroq. Ħafna qablu li piena ta’ ħames snin priġunerija għal mara ta’ 34 sena li tajret żewġ anzjani – wieħed miet u l-oħra baqgħet diżabbli – kienet kiefra wisq. F’sekonda waħda n-numru ta’ ġudikanti f’pajjiżna żdied bil-mijiet. Kulħadd kellu ġudizzju fuq is-sentenza: xi ħaġa xi jgħid jew petizzjoni x’jiffirma.

Aqra aktar

Minflok Joseph Muscat u Tony Zarb kont immur jien!

L-aħħar spin tal-Partit Nazzjonalista lanqas jitwemmen. Irid ibellagħha li l-liġi li tneħħi l-libelli kriminali minn fuq il-ġurnalisti trid tagħmel xi sarima ma’ ħalq dawk li jikkummentaw online.  Mhu veru xejn. Nista’ nagħti biss eżempju prattiku ta’ x’jiġri bil-liġi l-ġdida.

Fl-2014 xandarna storja dwar Victor Scerri u l-aġir tiegħu f’logħba futbol. Scerri ħass li dak li xandarna aħna kien libelluż u beda proċeduri legali li għadhom għaddejjin.

Aqra aktar

Kif inkunu bin-normali ta’ Simon Busuttil

Il-Ħadd li għadda Simon Busuttil qalilna li jridu jieħu l-pajjiż lura għan-normalità. Dikjarazzjoni ċara li forsi wieħed iħalli tgħaddi mingħajr ma jaħseb wisq fuqha. Iżda, jkun ħażin jekk isir dan.

Għaliex ta’ min jifhem x’inhi n-normalità għal Simon Busuttil. Bid-dikjarazzjonijiet tiegħu huwa ċar iktar minn qatt qabel li għal Simon Busuttil in-normalità huwa dak li kellna qabel Marzu 2013. Tant hu hekk li tfitxija ta’ malajr fuq YouTube twassal biex insibu biżibilju ta’ dikjarazzjonijiet ta’ Simon Busuttil dwar għaliex pajjiżna ma kellux jibdel id-direzzjoni. F’kelma waħda Simon Busuttil riedna nibqgħu b’GONZI PN li hu kien parti integrali minnu. Ladarba għandna dan il-kejl nistgħu nqabblu n-normalità ta’ Simon Busuttil u l-pajjiż illum. Naraw ftit x’inhuma d-differenzi. Uħud mill-ewlenin għax jekk naqbdu niktbu ninmew gazzetti sħaħ.

Aqra aktar

Agħar minn qabel l-2013

Konvint li s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista hija agħar minn qabel l-2013. Lanqas għandi dubbju. Nistgħu nsemmu ħafna eżempji. Nistgħu nsemmu d-differenza kbira fit-tmexxija, u nistgħu nsemmu wkoll il-mod ta’ kif qed isir il-politika llum. Naqbdu l-episodju tal-bieraħ.Aqra aktar

Il-pastizz tal-Fenech

Le ta! X’kull waħda, kemm intom ħamalli jaqq, kemm ma niflaħkomx ‘aqq għall-maduma! Mhux dak! God forbid, marelli! Umbgħad in a napkin! Il-pastizz li tkażat bih Her Royal Qrusaness, typical Misis Bucket (Bouqué, Bouqué) Ann Fenech (Fené,Fené). Ma kienx pastizz! L-ewwelnett ilni ma nikteb x’għarukaża mill-Halowijn u kellu jkun il-pastizz ta’ Ann biex qajjimni fuq tiegħi ħa nerġa nibda. Ilni nwiegħed lil Janice tlett xhur li se nkompli nikteb. Ma kienx pastizz tas-serkin! Iddur fuq fejsbuk, ħlief il-pastizz ta’ Ann mhux qed isemmu.

Aqra aktar

Bqajt ma ffirmajthiex

Bqajt ma ffirmajtx il-petizzjoni li qiegħda iddur online b’rabta mar-regolamenti tal-Malta Football Association fejn jidħlu t-tfal li jmorru  jitħarrġu f’nursery tal-futbol.

Mhux għax fil-prinċipju ma naqbilx li t-tfal għandhom ikunu kemm jista’ jkun ħielsa u ma jkollhom ebda rabta dwar meta u ma min iridu jilagħbu l-futbol. Fil-prinċipju, dik l-isbaħ ħaġa.

Aqra aktar

Il-maskra waqgħet

Fl-aħħar jiem ta’ Frar imiss li niċċelebraw il-Karnival b’kostumi, maskaruni u karrijiet. Tara lit-tfal jieħdu gost jilbsu l-kostumi tal-karattru favorit tagħhom: min jilbes ta’ prinċipessa u min ta’ gwerrier inbattibbli fost oħrajn. Karattri fittizji li jagħmlu lil kulħadd kuntent u ferħan matul dawk il-ġranet. Għalkemm m’hix ċelebrazzjoni politika, il-karnival ta’ din is-sena se jkun differenti għall-Partit Nazzjonalista. Tistaqsi għaliex? Sempliċi…il-maskra tal-Partit Nazzjonalista waqgħet, u tant waqgħet bis-saħħa li nkisret!

Aqra aktar

Send this to a friend