Bloggers – Page 22 – One News

Notifiki

Ma xebax bil-bezzun tal-AirMalta

Dan l-imbierek bezzun tal-AirMalta ma qalax kwistjonijiet biss fuq id-daqs tiegħu għalkemm kien meħtieġ biex jitnaqqsu l-ispejjeż, spiċċa f’polemika ħabba Simon Busuttil u dan mill-Oppożizzjoni.

Mela l-Kap tal-Oppożizzjoni ftit jiem wara li tela’ bħala Kap tal-PN, mar jiġri għand l-imprendituri biex iħallsulu l-pagi tas-Segretarju Ġenerali u tal-Kap Eżekuttiv. Għamilha hu biss u għamilha waħdu.

Għamilha meta kien jaf li qed jikser il-liġi tal-finanzjament tal-Partiti. Għamilha fl-istess ħin li kien wiċċ imb’wiċċ mal-Gvern jitkellem dwar il-liġi tal-finanzjament tal-Partiti u kif se tkun imtejba. Għamilha fl-istess ħin li kien beda u għadu għaddej bil-kantiliena tal-Governanza, trasparenza u onestà politika.

Aqra aktar

It-tagħlim tar-reliġjon fl-iskejjel tal-istat

 

Matul dawn l-ahhar jiem qamet kontroversja rigward l-introduzzjoni tat-tagħlim tar-reliġjon Iżlamika fl-iskejjel. Qrajt diversi kummenti, uħud razzjali filwaqt li ohrajn patriottici jew saħansitra iżeffnu l-kultura u l-kostituzzjoni fin-nofs, jew ‘għax dejjem għamilna hekk qabel’, kważi ġlieda bejn iż-żewġ reliġjonijijet. Jien kontra din l-introduzzjoni ta’ tagħlim, mhux għax jien kontra l-Iżlam, iżda jien kontra li nibqgħu nagħlmu kwalunkwe reliġjon fl-iskejjel tal-iStat, u dan jinkludi t-tip ta’ reliġjon mgħallem bħalissa. Fl-istess waqt huwa tajjeb li xorta waħda jkun hemm għarfien bażiku tad-diversi reliġjonijiet u twemmin li hawn fid-dinja mhux bħala indottrinazzjoni imma bħala “general knowledge”.

Ma nħossx li l-iskejjel għandhom jibqgħu b’sistema patrijarka fejn l-istudenti huma esposti għall-lezzjoni ta’ reliġjon waħda.

Jien favur li dan is-suġġett ibiddel il-portafoll tiegħu, fejn il-kontenut ikun imqassam fuq perjodi ta’ diversi snin, b’mod progressiv, li jkun immirat sabiex jiżviluppa lill-istudenti għall-ġid tas-socjetà. Dan jista’ jintlaħaq billi jkunu diskussi materji ta’ etika, morali u anki spiritwalità tal-individwu.

Aqra aktar

Ras imb’ras?

In-numri kulħadd jinterpretahom kif irid u dak li sa ftit snin ilu kien ikun deskritt bħala rebħa elettorali kbira issa hawn min irid jgħid li hu ras imb’ras. ‘Photofinish’ kien hawn min qalilna darba.

Sena qabel l-elezzjoni ġenerali l-Maltatoday ippubblikat stħarriġ minn tagħha u ħafna kkummentaw kemm baqa’ b’saħħtu l-Partit Laburista u iktar minn hekk il-mexxej tiegħu. Oħrajn kellhom interpretazzjoni kemxejn differenti, anke jekk biex waslu għaliha kienu xi ftit kreattivi.Aqra aktar

Il-kultura għat-turisti u s-saħħa għalina

Spiss u bix-xieraq nisimgħu diskors politku u nassistu għal skoss liġijiet imressqa mill-gvern fuq kemm tiswielna ta’ ġid 1) il-kultura – minn każini tal-baned sal-pastizzi  u 2) is-saħħa tal-poplu, minn tagħmir soffistikat, pilloli li jiswew l-aqwa Ewro (flok belli liri jkollna nsibu idjoma oħra) sa sptarijiet ġodda fiż-żewġ gżejjer tagħna li jħabbtuha mal-aqwa fl-Ewropa. Inbierku lil kull min iħabrek biex dan il-progress iseħħ fiż-żewġ oqsma sintendi mingħajr qatt ma ninsew l-ambjent li llum aktar minn qatt qabel jista’ jeffettwa kemm is-saħħa tagħna kif ukoll il-kultura popolari u dik għolja. Jekk ma tapprezzax xi ħaga u tibża’ għaliha, tisparixxi. Ħu mit-Tieqa tad-Dwejra!

Aqra aktar

Dak li qaluli biex ngħid…

Se nwassal biss il-messaġġ li qaluli biex ngħaddi. Tgħiduli qed iservi ta’ messaġġier. Iva nemmen li hekk hemm bżonn f’din iċ-ċirkustanza. Min hu m’għandux il-kuraġġ jitkellem apertament u qalli biex ngħaddi l-messaġġ jiena bil-premura li ma nsemmiex ismijiet. U hekk se nagħmel.

Ngħid mingħajr tlaqliq li din il-persuna, kienet u għadha ma taqbilx miegħi politikament u ma’ ħafna mill-qarreja ta’ dan is-sit. Pero qed naqblu fuq ħaġa waħda. Is-serenità li hawn f’pajjiżna. Qed naqblu fuq is-siegħa tajba li għaddejjin minnha n-negozji. U propju għalhekk, li din il-persuna li kienet u se tibqa’ Nazzjonalista, imma li qed tara l-partit tagħha totalment mibdul, se tivvota lil Joseph Muscat fl-elezzjoni li ġejja.

Jien nemmnu.

Aqra aktar

Simon Busuttil – Garanzija ta’ instabbiltà

Jekk qatt kien hemm xi dubju dwar x’tip ta’ tmexxija lest joffri Simon Busuttil, dan ġie kkjarijifikat matul dawn l-ahhar ġimgħat. Tmexxija li se tkun ibbażata fuq it-tpattija lejn l-individwi, li jreġġa’ l-arloġġ lura fuq deċiżjonijiet bżonjużi u jħares lejn kull ċittadin Malti skont il-kulur politiku li jħaddan. Jew taqbel miegħu, inkella jitfak ‘l barra!

Aqra aktar

Jitkellmu fuq aktar libertà fl-istess ħin li jheddu bil-libelli lill-ġurnalisti

Minkejja li għaddiet ġimgħa biss mill-mass meeting Nazzjonalista fil-Belt, meeting li sar taħt l-iskuża tal-libertà tal-espressjoni, diġa’ qed naraw il-maskri jaqgħu (vera spiċċa l-Karnival) tal-esponenti Nazzjonalisti għax bħalissa hawn suġġett li jridu jaħarbu milli jwieġbu fuqu.

Bl-iskandlu tal-villa f’ODZ taħt l-Imdina ta’ Toni Bezzina u bil-Kap tal-Oppożizzjoni taħt pressjoni biex iħarrek difer fuq il-każ li minnu nnifsu diġa’ juri double standards, għax l-ODZ ma baqax ODZ, issa qed tinkixef tip ta’ ikoprezija oħra.

Aqra aktar

Il-karnival u l-politika korretta

Fil-Brażil il-karnival jibda kmieni. Dis-sena madankollu qed iħabbat wiċċu ma’ kwistjoni ta’ korrettezza politka fis-sens li ċerti innijiet magħrufa mill-50 li jitkantaw f’dawn iż-żmienijiet fit-toroq ta’ Rio hemm xi wħud li jidhru u jinxtammu razzisti. Wieħed mill-innijiet jismu Mulata Bossa Nova li nkiteb fis-snin sittin wara li Vera Lucia Couto dos Santos kienet l-ewwel mara sewda li rebħet it-titlu tas-sbuħija f’konkors reġjonali u għalhekk kisbet id-dritt li tirrapreżenta lil pajjiżha jekk tirbaħ fuq livell nazzjonali bħala Miss Brażil. Issa mulata tingħad lil dawk ta’ lewn imħallat – il-kelma bil-Malti tfisser bagħal. Fil-fatt fil-Malti aħna nużaw dil-kelma wkoll b’mod dispreġġjattiv meta ngergru li mhux qed niġu stmati (mela jien xi bagħal?) jew ngħajjru lil xi ħadd (ja bagħal li hu) !

Dir-riferenza għat-taħlit tar-razzez  qed taqla’ kontroversja wara li drummer żagħżugħ ta’ 32 sena Ju Storino oġġezzjona li jikkumpanja innijiet razzisti jew omofobji (kontra l-omosesswali) jew miżoginistiċi (kontra n-nisa) . L-innu tal-Mulata mhux l-uniku oġġezzjoni. Hemm Maria Sapatao (il-Lesbika) u Cabeleira de Zeze (Xagħar Zeze) għax zeze tirreferi għal raġel li għandu xagħru bil-malji twal, ftit iffemminat. Waqt il-kant ta’ dal-aħħar innu l-udjenzi jgħajjtu bicha (gay) u għalhekk l-assoċjazzjoni offensiva.

Aqra aktar

“QED TQAŻŻU LIL KULĦADD”

“Qed tqazzu lil kulħadd”, din hija l-kelma li qed toħroġ minn fomm ħafna nies, nies li qed jikkumentaw fuq it-tip ta’ kampanja li qed jagħmel Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista.

Dawn in-nies ġejjin minn kull spetru tas-soċjetà, Laburisti, Nazzjonalisti ġenwini u nies li qegħdin fin-nofs. Nies li ma tinteresahomx il-politika tal-Partiti, għax qabel kollox u kulħadd hemm ir-rispett u t-toleranza, anke jekk qed jitkellmu fuq xi ħadd li miegħu ma jaqblux politikament.

Kienu ħafna nies, u mhux qed niċċajta, jew qed nipprova nkabbar xi ħaġa, li kellmuni mill-bieraħ sal-llum dwar il-ħniżrija li qal David Thake, Kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq ir-radju tal-PN, li allega li l-Ministru Chris Fearne għandu relazzjoni ‘extra-professjonali’ mal-Kap Eżekuttiv tal-FMS. Gidba faħxija li kienet miċħuda mill-ewwel.

Aqra aktar

Send this to a friend