Bloggers – Page 20 – One News

Notifiki

Perikoluż

 

Kull darba li staqsewni għal kelma waħda biex niddeskrivi lill-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, iddeskrivejtu bħala perikoluż.

Nista’ ngħid li wara l-elezzjoni ġenerali kkonfermajt dan il-ħsieb iktar minn qatt qabel.

Fl-aħħar erba’ snin li fihom rajtu jmexxi l-Partit Nazzjonalista Busuttil deher bħala bniedem ‘bitter’, xi kultant kattiv u bniedem li jaħseb li għalih japplikaw liġijiet u regoli differenti minn dawk li japplikaw għall-kumplament tas-soċjetà. Dan fl-istess waqt li jattakka lil ħaddieħor li jagħmel hekk.

Aqra aktar

Bejn Inxjurans u Satellti

“Qqqmmm!” “Madonna!”

Dan kien il-ħoss li spara minn fommi jien u ndur il-kantuniera għall-blokk fejn noqgħod, fl-istess ħin li ħrigt idejja biex nilqa’ forza ta’ bawżer tal-ilma li daħal ġo fija.

“Ara fejn int miexi ħi, qattus ommok! U neħħi dal-qaħbeċ gażżetti minn ġo wiċċi, muntun!”

Ma kienx hemm għalfejn nara ma x’hiex ħbatt. Leħinha kien biżżejjed. Ċensina ta’ faċċata tiegħi żewġ bibien ‘l isfel.

“Skużani”, ażżardajt jien qisni ħaruf sejjer għall-qatla!

“Ara mela int, dan?”

Għamilt pass lura, għax kelli wiċċi mal-gażżetti li kienu ma’ wiċċ Ċensina, idi l-oħra mqabbda ma’ spallitha, l-qoffa li kellha f’ida b’ħobża tas-salib titbandal fiha mdaħħla f’ta’ wara l-kużakk, kollox mgħaffeġ u jibki, u konna too close for comfort, kif jgħid l-Ingliż.

Kif ġejna f’tagħna, tagħtni ħarsa minn dawk ala Ċensina.

“Gustuż e!”

Aqra aktar

“Il-Partit Nazzjonalista – minn ġot-taġen għal ġon-nar”

Qatt fl-istorja ta’ pajjiżna ma rajna Oppożizzjoni daqshekk imkissra u mfarrka. Oppożizzjoni li minkejja li għadha kemm qalgħet tkaxkira oħra papali, tidher li ma tgħallmet xejn.  Ir-raġuni ewlenija hija li dak li jimpurtahom l-esponenti tal-PN mhux il-ġid tal-Partit tagħhom iżda l-interess personali tagħhom.

Hi ħasra li l-Partit Nazzjonalista sar qishu baqra…kulħadd jaħleb minnha mingħajr ma jsaħħuha. L-importanti li kull minn ikun qed jaħleb jiekol u jiġba kemm jiflaħ hu u ma jinteressahx mill-partit li jkun tant dgħajef li saħansittra qed jieħu l-aħħar nifsijiet tiegħu.

Aqra aktar

Ġlieda li qed tintrebaħ

 

Huwa ovvju li l-ebda problema ma tista’ tkun solvuta jekk l-ewwel u qabel kollox ma tkunx rikonoxxuta l-problema.  Fi ftit kliem, jekk il-problema tinxteħet taħt it-tapit, qisha ma teżistix.

Ħames snin ilu, meta allura pajjiżna kien immexxi minn Lawrence Gonzi, għan-Nazzjonalisti l-problema tal-faqar kienet biss perċezzjoni.  Qishom dawk li kienu jghixu fil-faqar jew f’riskju ta’ faqar ma kinux jeżistu. Bħallikieku kulħadd kien qed jgħix ħajja diċenti, bla bżonnijiet ta’ xejn.

Aqra aktar

Mhux kulħadd seta’ bħalek, Delia! 

M’hemmx tidwir, il-kummenti ta’ dak li qed jipproġetta lilu nnifsu bħala l-‘outsider’ fit-tellieqa għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, kienu kummenti għal kollox bla sens u vojta. Delia, li ngħaqqad fil-konkorenza biex jipprova jingħoġob mal-hardcore Nazzjonalista biex jivvutawlu, l-istess kif għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni biex jipprova jirbaħ elezzjoni, ftaħħar lil ħames itfal tiegħu (li m’għandhom xejn x’jaqsmu fl-istorja) għamilhom taħt Gvern Nazzjonalista.

It-tfal huma l-isbaħ rigal li jista’ jingħata persuna, jiġu meta jiġu. Li hemm isbaħ illum il-ġurnata hija li grazzi għal dan il-Gvern Laburista, grazzi għas-servizz tal-IVF u r-rieda tal-Gvern li jkompli jtejjeb aktar se jkun qed jagħti aktar ċansijiet lil kull min jixtieq isir ġenitur iżda li għandu bżonn juża servizz bħall-IVF għax għal xi raġuni jew oħra ma jistax jikkonċepixxi b’mod naturali, dan jista’ jagħmlu. Delia kien għal kollox insensittiv lejn dawn il-persuni. Dan ġej mingħand xi ħadd li qed jaspira li jkun hu li jimbotta ‘l quddiem leġislazzjonijiet.

Mur saqsi lil dik il-mara, jew lil dak ir-raġel, x’differenza tagħmilhom taħt min jitwieldu? Mur saqsi lil dawk il-koppji li jkollhom qalbhom imtertqa għax il-mara ma tkunx tista’ tinqabad tqila?Aqra aktar

Joseph Muscat: bniedem ta’ azzjoni

Ili attiv fil-politika aktar minn 50 sena.  Għal ħafna snin kont dejjem nisma’ lill-Partit Laburista bir-raġun jiftaħar bil-kisbiet ta’ Agatha Barbara fl-istorja politika ta’ pajjiżna meta hi kienet l-ewwel mara li ġiet eletta fil-Parlament, l-ewwel mara li okkupat kariga ministerjali, kif ukoll kienet l-ewwel mara li nħatret bħala President tar-Repubblika.  Min-naħa l-ohra konna nisimgħu l-kritika fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista li lanqas biss rappreżentanza femmini fil-Parlament ma kien ikollu.

Maż-żmien, l-affarijiet bdew jinbidlu.  In-nisa bdew isiru aktar attivi, mhux biss fil-Partit Laburista, imma anke fil-Partit Nazzjonalista li allura mhux biss bdew jeleġġu deputati nisa, imma n-nisa bdew anke jingħataw karigi ministerjali.Aqra aktar

Ikomplu jinsulentaw l-intelliġenza tal-poplu

Fl-elezzjoni tal-2013, il-poplu Malti u Għawdxi ta messaġġ ċar lin-Nazzjonalisti. Qalilhom bl-aktar mod ċar: Fit-tmexxija tal-pajjiz ma rridux nies arroganti.  Ma rridux nies li jinsulentaw l-intelliġenza tal-poplu. Jidher iżda li dan il-messaġġ, in-Nazzjonalisti ma ħaduhx, anke jekk erba’ gimgħat biss ilu, il-Partit Nazzjonalista ġarrab l-akbar telfa elettorali fl-istorja politika ta’ pajjiżna.

Aqra aktar

Inxammru l-kmiem

Fi ftit jiem wara li hareġ ir-riżultat elettorali, il-Prim Ministru ħabbar il-kabinett il-ġdid li bih se jkun qed jibda’ it-tieni leġiżlatura tiegħu fit-tmexxija ta’ dan il-pajjiż. It-talent ma jonqosx, anki jekk hemm tibdil fl-uċuħ tal-membri parlamentari meta mqabbel mal-leġiżlatura preċedenti.

Issa li tlestew l-elezzjonijiet każwali, uffiċjalment ġie komplut il-grupp parlamentari laburista wara l-elezzjonijiet tat-3 ta’ Ġunju. Grupp Parlamentari li fih taħlita tajba f’dak li huwa riżors uman – b’individwi ġodda u dawk b’esperjenza parlamentari kif ukoll taħlita ta’ membri żgħażagħ u dawk ikbar fl-eta’. Grupp li jidħer promettenti, u f’sintonija mal-istil ta’ tmexxija, u l-viżjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat.

Aqra aktar

Il-ħolm ta’ Joseph Muscat

Il-Prim Ministru Joseph Muscat huwa bniedem li joħlom.  Ta’ spiss ifakkarna fil-ħolma li għandu, il-ħolma li jsejħilha ħolma Maltija, u jwegħdna li din il-ħolma jrid jagħmilha realtà.  Imma Joseph Muscat hemm bżonn jifhem, li mhux kull ħolma tista’ ssir realtà.  Inutli, sur Prim Ministru, tibqa’ toħlom li l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil xi darba se jgħidlek li huwa jkun lest jirriżenja jekk int toħroġ (kif jgħidu l-Ingliżi) with flying colours mill-inkjesta dwar il-każ tal-kumpanija Egrant.

Inutli tgħidlu biex ikun raġel, għax raġel mhuwiex.  Li kien raġel u żamm kelmtu, kieku illum, fuq il-lista tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista m’hemmx l-ismijiet ta’ Jason Azzopardi, Beppe Fenech Adami, Toni Bezzina, u Claudio Grech. Anzi, li kien raġel, lanqas ismu m’hemm fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista.

Aqra aktar

It-tankijiet se jitilqu wkoll!

Sa fl-aħħar il-poplu ta’ Birżebbuġa u r-residenti tan-Nofsinhar ta’ Malta sabu Gvern li qed jisma’ l-karba tagħhom u jieħu azzjoni. Wara l-għeluq tal-powerstation tal-Marsa u l-bini ta’ powerstation ġdida ġewwa Delimara li taħdem bil-gass naturali, ftit tal-jiem ilu assistejna għall-iżmantellar ta’ wħud mit-tankijiet tal-ħażna tal-fuel ġewwa Birżebbuġa, fl-impjant bl-isem tal-“31 ta’ Marzu”, mgħaruf aħjar mir-residenti bħala “tax-Shell.”

Dan l-iżmantellar, u eventwalment l-għeluq tal-impjant, kienet wegħda li semma il-Partit Laburista sa mill-bidu nett tal-leġiżlatura tiegħu, u li issa qed narawha titwettaq. Bħalma bosta jafu, dan l-impjant ilu hemm għal diversi snin u serva l-funzjoni tiegħu iżda wasal iż-żmien li nħarsu lejn l-impatt li qed iħalli fuq il-lokalità u dawk kollha li jżuru l-inħawi.

L-impjant huwa mdawwar mir-residenzi, b’footprint enormi li, minħabba t-tip t’operat huwa ta’ periklu kbir kif ukoll qed iħalli impatt ambjentali ħażin t’irwejjaħ, u seepage ta’ żejt fil-blat, li saħansitra joħroġ lejn il-baħar!

Medda t’art bħal dik ta’ madwar 38,000 metru kwadru hija rigal lejn il-poplu li jkun jista’ jerġa jgawdiha kif ukoll rebħa għall-ambjentalisti ġenwini.

Kif qed insemmi l-ambjentalisti, nixtieq nagħmel dan l-ispunt – fejn huma dawk l-ambjentalisti li jippuppaw sidirhom u jħabbtu fuq qalbhom dwar issues oħra (ħafna drabi politiċizzati)?

Alla jbierek, qatt, qatt u qatt, ma lissnu kelma dwar l-abbuż li sfat minnu Birżebbuġa u l-attenzjoni li jistħoqqilha, jew tal-inqas dwar il-proġetti li qed jerġgħu jgħatu dinjità liż-żona tan-Nofsinhar.

Aqra aktar

Send this to a friend