Bloggers – Page 18 – One News

Notifiki

Nibnu Qorti ġdid?

Riċentement il-President tal-Qrati għamel suġġeriment li jinsab post ikbar għall-qrati.  Qisu l-ispazju li hemm mhux biżżejjed.  U dan wara li l-uffiċċji tal-Imħallfin marru fid-dar San Tumas Moore fi Strada Stretta, u qabel kienet ittieħdet dar oħra ħalli saret il-Qorti tal-Familja.

Assolutament ma naqbilx u jkun ħela ta’ flus il-poplu.

Fil-qrati ili ndur u nagħqad għal dawn l-aħħar 51 sena.  L-ewwel bħala reġistratur mis-sena 1966,  umbagħad mis-sena 1970 bħala avukat.  Jien ilħaqt il-Qorti maqsum fi tnejn.  Il-Qorti tal-Maġistrati Triq l-ifran  ‘l isfel u Qrati Superjuri fil-Berġa tal-Italja fejn illum hemm it-Turiżmu,  u aktar kif kienu jafuh in-nies bħala l-Posta.

Aqra aktar

Se jħalluh imexxi?

Id-dħul tal-kap Nazzjonalista Adrian Delia fil-Parlament, u l-ħatra tiegħu bħala Kap tal-Oppożizzjoni, suppost li jġibu fi tmiemu episodju ġdid fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista, u anke fl-istorja ta’ pajjiżna. Suppost għandu jibda episodju ġid ladarba issa Adrian Delia m’għandu xejn xi jfixxklu milli jagħti l-kontribut tiegħu bħala Kap tal-Oppożizzjoni.

Imma għad baqa’ mistoqsija kbira dwar kemm verament igawdi appoġġ Adrian Delia fil-partit tiegħu. Żewġ avvenimenti li graw f’dawn l-aħħar jiem, jixħtu dubju serju dan.

Aqra aktar

Fasten Your Seatbelts

Meta qed nikteb se jkunu għaddew ħamest ijiem u nagħti daqqa t’għajn ħalli nara min hu dak li tela’ minn by-election mis-siġġijiet doppji tal-Partit Nazzjonalista u qed jirreżenja ħalli postu jieħdu Adrian Delia.

Fl-entużjazmu stennejt li l-għada li joħroġ ir-riżultat tal-votazzjoni se jkun hemm it-tħabbira tas-sagrifiċċju supreme għas-salvatur il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista.

Aqra aktar

L-Ewwel 100 Jum

L-ewwel mitt jum kienu jsarrfu f’ħidma kontinwa min dan il-Gvern. Ħidma li kompliet issarraf f’aktar investiment f’pajjiżna u ekonomija li baqgħet tissaħħaħ. Spikka wkoll kemm dan il-Gvern iħoss dak li jrid il-poplu u kemm dan il-Gvern huwa sensittiv għall-bżonnijiet tagħna l-Maltin.

Il-Gvern huwa konxju li minkejja s-suċċessi kbar li għaddej minnhom pajjiżna, grazzi għall-ħidma ta’ dan il-Gvern, xorta waħda hemm sfidi li dan il-Gvern irid jindirizza, u fil-fatt hekk ser ikompli jgħamel kif għamel fl-aħħar leġislatura.Aqra aktar

Tkellem l-eks President tal-Qorti

L-eks-President tal-Qorti  li llum huwa Imħallef għas-sentejn li ġejjin fil-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem,  ta intervista lit-Times of Malta.  Ħalli nagħmilha ċara.  Jien ma ddoqqli xejn li Imħallef ta’ Malta jagħti intervisti,  għax dak li għandu jgħid Imħallef jew Maġistrat huwa fis-sentenzi u mhux f’messaġġi  lill-istampa.
Aqra aktar

Ħadd wara Ħadd tasal ta’ kulħadd…

Sinċerament minkejja li issa reġa’ beda l-futbol fuq it-televixin xorta waħda m’hemm xejn isbaħ milli tiftaħ borża popcorn jew naqra karawett u toqgħod taqra u tara dak li għaddej l-istamperija, jew dak li fadal minnha.

Sitwazzjoni fejn eks-Deputati tal-PN jibgħatu r-ritratti lill-blogger tal-ħdura li issa hemm ħafna fil-PN li qed iduqu ftit minn dak li ilhom iduqu bosta Laburisti għal snin twal, fuq delegati tal-PN stess. Sitwazzjoni fejn għaddejjha kampanja ċara u b’għanijiet aktar ċari biex ikun imminat Adrian Delia mit-tellieqa, tant li nħatar ‘kumitat fallaċi’ immexxi mill-mentor ta’ Simon Busuttil, Louis Galea u l-eks-pro-Rettur Maryanne Lauri li ħadmet tant ma’ Busuttil spalla ma’ spalla sa ftit xhur ilu u li se jagħtu risposta huma dwar il-futur ta’ Delia stess.

Aqra aktar

Il-poplu Malti huwa għaref fl-għażliet tiegħu

Il-pantomina li qed isseħħ ġewwa d-Dar Centrali u l-kummiedji kbar li huma għaddejin fil-Partit Nazzjonalista juruna biċ-ċar li dan il-poplu huwa għaqli ferm fl-għażliet tiegħu.

Il-poplu Malti ma tiċċajtalux bil-futur tiegħu u lanqas ser iħallik tgħaddieh minn għajn il-labra.  Huwa għalhekk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali, il-poplu Malti reġa’ għamel għażla għaqlija u għażel li jaghti maġġoranza ikbar lill-Partit Laburista.  Dan mhux b’kumbinazzjoni iżda għaliex il-poplu Malti nduna li fl-aħħar erba’ snin immexxija minn Joseph Muscat, pajjiżna qabad id-direzzjoni li għal ħafna snin kien mixtieq minnha. Ghalhekk, il-gideb kollu u l-ħmieġ li ppruvaw jitfgħu fuq il-Gvern, ġiehom kollu f’wiċċhom għaliex l-għażla kienet waħda ċara aktar minn qatt qabel fl-istorja Maltija.
Aqra aktar

L-GĦADU

Dak li qed jaspira li jkun kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, qalha ċara. Għalih, il-Partit Laburista huwa l-għadu. 

Għalkemm kien hemm min fil-passat qal li xi ħadd jista’ jkollu ‘wiċċ ta’ Nazzjonalista’ u li d-DNA tal-Laburisti huwa differenti, issa Delia ħareġ ċar jiddikjara li l-Laburisti huma l-għedewwa. Fi kliemu stess:

“L-għedewwa tagħna mhumiex aħna, huma hemm barra, il-Partit l-ieħor. Żommha f’moħħok.”

Sfortunatament għalih, dan kellu jgħidu fid-Dar Ċentrali, fejn l-Kunsill Amministrattiv talPN iltaqa’ b’urġenza biex jiddiskuti l-allegazzjonijiet tal-blogger Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia fil-konfront tiegħu. 

Aqra aktar

Adrian Delia mar l-aħjar

L-aħjar li mar minn dawn l-attakki ta’ Daphne Caruana Galizia fuq Adrian Delia ma kien ħadd għajr l-istess Adrian Delia. F’dan l-istadju lanqas irrid nidħol fil-mertu ta’ jekk dak żvelat fuq Delia hux minnu jew le. Li mhux mill-ħelwin u rett daqskemm jilgħabha ilna nafuhiżda l-esperjenza urietna li l-iistejjer li toħroġ Caruana Galizia wieħed irid jgħarbilhom b’seba’ mitt għajn għaliex anke fejn ikun hemm nitfa verità tant tispara bl-addoċċ biex tweġġa’ u tilħaq l-għanijiet tagħha li mbagħad fatt jinbidel f’gideb esaġerazzjonijiet

Fil-fattfil-gazzetta KullĦadd ilbieraħ kwotajt kunsillier minn Għawdex li qalli proprju dan. Tant li Chris Said jinsab imħasseb li jista jkun hu li jbagħti minn dan kolluTgħiduli allura għaliex Chris Said għaliex ma joħroġx qattabla ħabel kontra Caruana Galizia. Ċarangħid jien. Anke hu andu x’jaħbi.

Aqra aktar

Send this to a friend