Bloggers – Page 17 – One News

Notifiki

X’sena dik

Hekk l-istess titlu kont ktibt għas-sena 1998 fit-Torċa u laqqat libell mingħand il-Perit Mintoff għax semmejtu. Naturalment irbaħtu għax dak li għedt kien veru, u Mintoff ħallas l-ispejjeż.

Imma din is-sena hija wisq aktar qawwija mis-sena 1998, kemm għal pajjiżna u kemm għalija personalment. Imma nħallu lili personalment, minkejja li kelli ħafna episodji mhux tas-soltu.

Qatt kontu tobsru li f’din is-sena kien se jkun hemm elezzjoni ġenerali, meta kien baqa’ daqstant xhur oħra, u l-gvern seta’ jagħżel li jistenna sal-aħħar. Mhux jibqa’ ikkakkmat mas-siġġu bħal-leġislatura ta’ qabel, minkejja li l-gvern nazzjonalista kien sfiduċjat. Kien hemm min ħassha mossa azzardata.Aqra aktar

FIAU u ftit ereżiji

 

Kontu tafu li l-Avukat Ġenerali tal-2001 (Anthony Borg Barthet)  kien involut fit-tfassil tal-liġi tal-FIAU.  U waħda mill-klawsoli tgħid li l-Bord tal-FIAU jkun kompost minn, fost oħrajn, persuna waħda minn tlieta nominati mill-Avukat Ġenerali.  Tidħkux.  L-Avukat Ġenerali ta’ dak iż-żmien kien iwaddab ismu, u allura jagħżlu lilu. L-istess meta spiċċa Borg Barthet, u daħal Dr Silvio Camilleri bħala Avukat Ġenerali. Hu beda jmur u bħala Chairman. Warajh għamel l-istess Dr Peter Grech, għax hekk daħlet id-drawwa.

Għalkemm mhux ħafna jitħallsu talli jkunu fuq il-Bord !

Aqra aktar

Ġustizzja à la carte

Kont ilni ftit ma nikteb xi ħaġa, iżda ma stajtx ma ngħid xejn b’dak li rajt ilbieraħ u dalgħodu stess fuq social media b’rabta mal-arresti li saru lbieraħ.

Mhux l-iskop tiegħi li nkun politiku, għax il-ġrajja tal-bieraħ, jew aħjar l-operazzjoni li wettqu l-Pulizija, is-Servizzi tas-Sigurtà u l-Armata, ma jixraqilhomx li nwaqqgħuha f’logħba hekk meta r-riskju li ħadu lkoll biex kollha kemm aħna, Laburisti u Nazzjonalisti, ngħixu f’ambjent aktar sigur.Aqra aktar

Kantaw vittorja bil-mozzjoni fil-Parlament Ewropew, imma …..

1.  Tafu li l-ebda ġurnal ma ġab il-kliem kollu tal-mozzjoni!??! Jien se nġib partijiet fejn wiċċ il-PN ma jibqax jidher nadif u paladin tar-Rule of Law. Inġib bl-Ingliż u mbagħad ngħid fil-qosor bil-Malti. “Q. whereas the Panama Papers revelations from April 2016 showed that a total of 714 companies linked to Malta are listed in the Panama Papers database of the International Consortium of Investigative Journalists; whereas these documents included revelations regarding a current minister and a former minister from the previous administration, and high-ranking officials;” Fil-Panama Papers barra 714-il kumpanija Maltija kien hemm ukoll isem Ministru tal-Gvern preżenti u Ministru tal-Gvern ta’ Qabel. “Tidħqux jew aħjar tibkux. Il-Ministri li jissemmew huma Konrad Mizzi imma l-ieħor huwa Francis Zammit Dimech li kien qed jivvota favur il-mozzjoni.Aqra aktar

Ġenituri jsallbu lil ulied

L-aħħar slogan  li ħareġ bih David Casa fil-kampanja biex ikun elett Membru Ewro-Parlamentari kien ‘Leali, Malti, Ewropew’.

B’din  l-għajta ġie elett biex fuq livell Ewropew jirrappreżenta lill-poplu Malti u Għawdxi.

Min jaf x’jifhem biha l-lealtà.  David Casa għandu kull dritt jikkomunika permezz ta’ fora Ewropej; dak huwa xogħolu, u dik hija l-pjattaforma fejn hu mistenni jsemma’ leħnu.  Imma li rajna lbieraħ ma kien ġust xejn fuq il-poplu Malti.

Inġib eżempju sempliċi: jekk issejjaħli l-kap tal-iskola u ċċanfar lill-ibni għax għamel xi ħaġa ħażina, nirringrazzjaha u nagħtiha kelma li se naħdem flimkien ma ibni biex inġibu ruħna aħjar.

Iżda jekk issejjaħli u takkuża lill-ibni b’xi ħaġa li ma jkunx għamel, niġbdilha l-attenzjoni u niddefendi lill-ibni kif inhu xieraq, fl-aħjar interessi tiegħu. Irid ikolli xi ħaġa fundamentalment ħażina, mbagħad, biex immur jien stess quddiem il-kap tal-iskola, nakkuża lill-ibni jien stess, u nifraħ meta ħaddieħor jakkużah bħali.

David Casa, membri Ewro-Parlamentari u persuni f’karigi politiċi għandhom ikunu leali lejn kull ċittadin Malti, daqs kemm omm hija leali lejn uliedha. Il-poplu eleġihom, bħal mal-ulied jagħmlu mara u raġel omm u missier. Il-wieħed ma jeżistix mingħajr l-ieħor.

Dan ma jfissirx li għandhom jiddefendu lit-tmexxija tal-pajjiż taħt kull ċirkostanza. Anzi, għandhom dmir jaraw li t-tmexxija tirrifletti l-interess taċ-ċittadini.

Iżda David Casa, Roberta Mestola u Francis Zammit Dimech kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku kienu prudenti u stennew il-konklużjoni tal-invetigazzjoni dwar il-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia, qabel ħassewhom kapaċi jikkummentaw.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku ma rawx kif għamlu biex l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia jsir eżerċizzju ta’ tfigħ ta’ tajn lejn it-tmexxija tal-pajjiż, li ġiet eletta b’maġġoranza b’saħħitha.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku ma ċapċpux bil-qalb meta Membri Ewro-Parlamentari Ewropej irrepetew il-propoganda ta’ kliem dispreġjattiv lejn pajjiżna, kuntenti li l-għawwar tagħhom baqa’ mistur.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku spjegaw lil sħabhom Ewropej li pajjiżna jinsab imnikket bil-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia, li dejjem u f’kull ċirkostanza tħalliet tesprimi ruħha. Messhom  spjegawlhom li esperti barranin qed jgħinu fl-investigazzjoni, u li l-Gvern qed jikkollabora bi sħiħ.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ħallew l-investigazzjonijiet jitwettqu mingħajr pressa politika liema bħalha, li sservi biss ta’ xkiel.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku tkellmu kontra l-allegazzjonijiet tal-waħx li kienet tagħmel l-istess Daphne Caruana Galizia fil-konfront ta’ nies li riedu biss jgħixu l-ħajja privata tagħhom bil-kwiet.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku rrispettaw lill-awtoritajiet tal-pajjiż, jew ikkritikawhom b’mod ċivilizzat. Minflok, approvaw lil min stampa wiċċhom fuq karti kbar u ssuttalhom it-tadam.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt, kieku ħarġu huma bil-whistleblowers’ act. Kieku ma kinux ikunu huma stess li għal darba darbtejn riedu jagħmluha ta’ ‘judge and jury’.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ma ħarġux b’irċevuti foloz jew skemi ta’ self sigriet.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ma pinġewx lill-Malta f’dawl djaboliku għax il-Gvern introduċa programm ta’ ċittadinanza, l-istess bħal ma għandhom ħafna pajjiżi oħra Ewropej.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku staqsew lill-Kap tal-Oppożizzjoni jissottimetti ruħu għal investigazzjoni, kif kienet appellat biex jagħmel Daphne Caruana Galizia.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku ma  ingħaqdux ma min irid isallab lil Malta fuq is-sistema ta’ tassazzjoni, għax għandu x’jiggwadanja hu stess.

Kienu jipproteġu lil uliedhom Maltin u l-kunċett ta’ saltna ta’ dritt kieku spjegaw lill-poplu u l-kamra tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista li bniedem għandu jkun iġġudikat biss wara li titwettaq investigazzjoni dwaru, u dak allegat jirriżulta veritier jew falz.

Għalhekk ma nifhimx x’iridu jgħidu bihom slogans bħal ‘lealtà’ jew ‘fl-interess tiegħek’, kif kien l-islogan ta’ Roberta Metsola. Ħlief forsi li qed jagħmlu minn kollox biex jagħmlu bil-kontra.

Il-Verġni tal-Partit Popolari

Il-Partit Popolari Ewropew iħaddan fih minestra ta’ ħafna partiti illi huma tal-lemin u taċ-ċentru, ħafna fdalijiet ta’ partiti illi kienu jgħid u li huma demokristjani fosthom hemm ukoll illum il-Partit ta’ Berlusconi.

Iċ-ċampjin bħala rappreżentant tal-partit ta’ Berlusconi huwa ċertament Tajani li kien barax geddumu jgħorku mal-ispalla ta’ Silvio Berlusconi meta kien għadu l-Italja. Imbagħad għamlu kummissarju.  Meta Tajani ra li mhux se jkun imġedded bħala kummissarju, ħareġ għall-elezzjonijiet Ewropej u tela’ u allura issa għax kien imiss lil Partit Popolari li jkollu ċ-ċermen il-President tal-Parlament Ewropew, Tajani resaq ‘il quddiem u rebaħ.Aqra aktar

Ir-Reazzjoni li hemm bżonn

Il-jum tas-16 ta’ Ottubru mhux riflessjoni ta’ x’aħna bħala nazzjon. Il-qtil barbaru ta’ Daphne Caruana Galizia f’pajjiż bħal tagħna mhux biss mhux aċċettabbli iżda jkun miġġieled bil-qawwa u bl-isforzi kollha. Kif wara kollox qed jagħmel il-Gvern.

Dak li fil-kotba tal-istorja se jirrifletti ta’ x’aħna bħala nazzjon huwa l-mod kif qed u se nirreaġixxu. Hawn min ir-reazzjoni ta’ rabja tiegħu ħass li għandu jesprimiha bil-kitba, permezz tal-midja soċjali u hawn min li f’ċirkostanzi bħal dawn iħoss li għandu jħalli l-forzi tal-ordni jagħmlu x-xogħol tagħhom bil-kwiet anke jekk isegwi b’attenzjoni.

Oħrajn ħassew li għandhom jinżlu fit-toroq kif għamlu mijiet il-Ħadd li għadda u li magħhom saħansitra ngħaqad il-Partit Laburista. Ħasra li mument ta’ għaqda nazzjonali nbidel f’espressjoni politika partiġjana fejn mill-organizzazzjoni sad-diskors tal-aħħar kien hemm it-timbru tal-Partit Nazzjonalista.Aqra aktar

Fuq tlieta toqgħod il-borma

Issa saret drawwa li tintalab ir-riżenja tal-Avukat Ġenerali. L-ewwel ma ħareġ biha kien Simon Busuttil li spiċċa li kellu jirriżenja hu. Issa reġgħet instemgħet.  Bejnietna jippruvaw iċappsu lill-Avukat Ġenerali b’xi timbru politiku, jiġifieri li hu mal-Labour! Ili nafu. Jekk tistaqsuni,  naċċertakom li qatt ma smajtu jlissen kelma waħda li minnha tista’ tgħid kif jaħsibha politikament. Dejjem kien bniedem rett u tal-affari tiegħu, mhux biss issa imma anke meta kien għadu fir-rank aktar ’l isfel. Aqra aktar

Sinjali mhux sbieħ

Meta kont smajt li kien hemm xenati u ġlied f’Tal-Pietà umbagħad li fuq il-fosos ġie aggredit Dr Jason Azzopardi, qalbi għamlet tikk. Rajt xi uċuh li kont naf żmien ilu, meta kien hemm il-gangs miż-żewġ naħat tal-partiti. U dawk is-sinjali ta’ vjolenza ma ġewx minn xi klikka laburista !!!

Issa ġara dan id-delitt faħxi. Jien tgħallimt li meta xi ħadd jipprova, qabel kull prova ċerta, jippunta subgħajh lejn ħaddieħor, ikollu tlieta jippuntaw lejh.Aqra aktar

Sabu s-siġġu!

Fl-aħħar Adrian Delia sab postu fil-Parlament ta’ Malta wara r-riżenja tar-‘record-man’ Peter Micallef. Dan mhuwiex it-tmiem tas-saga interna tal-PN, iżda għadu l-bidu tax-xow, xow politiku li għal wħud jidher li huwa komiku iżda fl-istess ħin drammatiku u tal-biki għas-sitwazzjoni politika ta’ pajjiżna.Aqra aktar

Send this to a friend