Notifiki

Abyssus Abyssum Invocat

Min jibda jagħżaq fil-ħama,  aktar jegħreq fil-ħama.  Jien ma ninkwetax ruħi li avukati bħal Karol Aquilina jippruvaw ikomplu jagħżqu fuq il-ħama,  għax ikunu huma li aktar jgħoddsu fiha.

 

Kif tista’ tistenna li nies li waqgħu waħda għaż-żufjett,  quddiem il-poplu kollu,  tant li Dr Adrian Delia stqarr li l-PN tilef kull kredibilità,  ma jippruvawx minn kollox.   Karol Aquilina m’għandux kredibilità aktar minn ħaddieħor.Aqra aktar

Simon tal-frejjeġ

Jekk tistaqsuni minn dak li smajt hemmx każ kriminali kontra Simon Busuttil ngħid le,  għax faċilment kien mazzun ta’ ħaddieħor,  u ma kellux għaqal biżżejjed, u l-għira ghamlet bih.  Jista’ jkun hemm provi,  imma għalissa ma nemminx.  Dan minħabba li ħafna nies joqgħodu jgħidu x’missu jsir lil nies “bħal dawn”.  Dejjem trid tapplika r-rule of law,  anke kontra l-aktar bniedem li jipprova jagħmillek ħsara. Aqra aktar

Naqilbu paġna ġdida

Midja; mezz biex tikkomunika man-nies, pajjiżi differenti u mad-dinja kollha.

It-tisħiħ tal-midja huwa sinjal ta’ demokrazija b’saħħita u ħadd ma jista’ jiċħad l-irwol tal-midja fit-tfassil tas-soċjetà. Għalhekk, il-midja għandha responsabbiltà kbira fuq spallejha. Huwa id-dmir tal-midja li tinforma u tiggwida lill-qarrejja tagħha dwar dak li qed jiġri madwarhom billi tippreżenta l-fatti kif inhuma. Il-mezzi tax-xandir għandhom ukoll l-obbligu li jagħmlu distinzjoni bejn dak li hu fatt u opinjoni.Aqra aktar

Problemi waqt vjaġġar

Meta nippjanaw vaganza rari noqgħodu naħsbu fuq il-problemi li nistgħu niltaqgħu magħhom. Il-ħsibijiet tagħna jieħduna fuq il-postijiet li ser inżuru u l-pjaċir li ser nieħdu mal-familja jew ħbieb tagħna. Waqt li aħna nistgħu nagħmlu ħilitna biex nippjanaw il-vaganza perfetta, sfortunatament jistgħu jinqalgħu problemi li ma nkunux ħsibna dwarhom. Kif għandna nsolvu dawn il-problemi u min hu responsabbli jipprovdina b’soluzzjoni?Aqra aktar

Chewing Gum

Il-Malti jgħid li ‘min jiekol b’ixqda tnejn fl-aħħar jifga u jibqa’ b’xejn’. L-ambizzjonijiet żejda jwasslu għall-falliment.

Dak li llum huwa kkonfermat li lanqas fuq il-karta m’għadu jmexxi lill-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, sena ilu tkellem fuq mod ġdid u fi triq ġdida. Illum nafu li din it-triq ġdid mhi xejn għajr l-istess sqaq li daħal fih dak li llum għadu jmexxi lill-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil u miegħu l-Old guard Nazzjonalista, li mexxew id-Dinastiji Nazzjonalisti sa miż-żmien 80.Aqra aktar

Boom Kulturali

Is-Sibt 21 ta’ Lulju naħseb li kien Sibt fenominali mill-perspettiva kulturali.

Eluf ħonqu l-fosos, fejn kellna l-kunċert ta’ Joseph Calleja, bis-sehem ta’ Eros Ramazzotti u ta’ Emma Muscat fost oħrajn.  L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta kienet eċċezzjonali.  Kien hemm ukoll il-kor tat-tfal.  Sfortunatament ma tantx kellhom iċ-ċans li juru l-ħila tagħhom għax il-vuċi tal-kor intradmet.  Ħasra għax minn jaf kemm kienu ppreparati u eċitati.  Jekk mhux sejjer żball, is-sena l-oħra kellhom opportunità li jkunu huma l-attrazzjoni f’numru wieħed mużikali.  Billi l-kunċert tas-sena d-dieħla diġa hu reklamat u ser nerġgħu naraw lil Andrea Bocelli jakkumpanja lil Joseph Calleia, nissuġerixxi li l-kor ikollhom l-ħin tagħhom.  Meraviljuż u professjonali kien il-palk.

Imma il-kunċert ta’ Joseph Calleia ma kienx l-unika attrazzjoni.  Is-sajf joffrilna vetrina tal-aqwa ħiliet kulturali li għandna f’pajjiżna, flimkien ma’ esponenti minn pajjiżi oħra permezz tal-Festival Internazzjonali tal-Arti taħt it-tmexxija dinamika ta’ Festivals Malta.  Fi Pjazza Teatru Rjal, kellna wirja oħra mpekkabbli tal-musical oriġinali ‘Il-Ħanina Madalena’.  Kulħadd għadu jiftakar ‘Balzunetta Towers’ li rajna s-sena l-oħra.  Ma kienitx sorpriża li s-surmast Dominic Galea jerġa jagħtina musical ieħor ta’ kwalità għolja.  Taw sehemhom ukoll Simon Bartolo u Loranne Vella. Id-direzzjoni kienet ta’ Josette Ciappara.  Kif wieħed jistenna, Chiara, Amber, Dorothy Bezzina, Leontine u l-bqija tal-kast taw pjaċir lill-udjenza.

Għal min iħobb il-Jazz, is-Sibt 21 ta’ Lulju offra xi ħaġa oħra meraviljuża.  Fil-post tradizzjonali Ta’ Liesse, il-famuż Chick Corea Trio reġa paxxa in-nies bil-mużika jazz tiegħu.  Is-serata kienet tinkludi lill-Portugiż João Bosco.

In-nies ikkonkorrew bi ħġarhom, xhieda li llum saret tfittex avvenimenti kulturali.  U ngħiduha kif inhi, dawn ma’ kienux l-uniċi attivitajiet li kellna.  Kien hemm festival tal-inbid, festi f’diversi inħawi ta’ Malta u Għawdex u fis-swali taċ-ċinema, ma naqsux in-nies li marru jaraw ‘Mamma Mia! Here We Go Again’.

 

Te Deum Laudamus

Simon Busuttil ħaġa waħda kien qal sew, u ma kienx qed jigdeb : “Iva Politika onestà tista’ tirbaħ kontra l-gideb għax nemmen li s-sewwa jirbaħ żgur.” Jekk mhux politiku għall-inqas hu profeta, u kif nafu profeta mhux meqjus f’pajjizu stess ! U ma jistax ikun profeta fuq innifsu. Imma fuq Joseph Muscat kien.

Meta kont rajt lil Joseph Muscat jiċħad, u fuq kollox jitlob hu stess li tibda nkjesta, u kif kienet qed tittella’ l-montatura kollha, kont aktar minn persważ li Joseph u martu ma kellhomx faħam miblul. Meta wieħed jesponi ruħu għall-inkjesta, jekk ikollu x’jaħbi, ma jafx fejn se jasal min ikun qed jinvestiga. Normalment, jieħu attitudni ta’ sfida, u jgħid “ġibuli l-provi.” Joseph m’għamilx hekk. Lill-maġistrat inkwirenti (li ma setax jaf min kien se jkun) qallu fittex u qalleb fejn trid u kif trid.

Qatt rajtu fuq it-tv meta jkun hemm xi inkjesta fis-senat amerikan? Mhux wieħed u tnejn jagħżlu li ma jixhdux għaliex jipprevalixxu ruħhom mill-5th Amendment. Dan ifisser li ma jridx jixhed, għax jista’ jinkrimina ruħu. Mhux għax bil-fors għamel il-ħażin, imma jipproteġi lilu nnifsu b’dak il-mod. Maġistrat inkwirenti wkoll għandu obbligu li jwissi bniedem suspettat qabel jagħmillu mistoqsijiet. Joseph u martu marru b’wiċċhom minn quddiem, u ma riedu l-ebda protezzjoni.

Issa ġie Pierre Portelli jgħid li dejjem kellu fiduċja fil-maġistrat. Qisu jrid l-approvazzjoni tiegħu. Hu kien xhud, u mar jixhed kif kien obbligat, u ħareġ ta’ dak li hu. Li hu superfiċjali fix-xogħol tiegħu, għax jekk inti ġurnalist taparsi investigattiv, l-ewwel ma tagħmel teżamina kull biċċa informazzjoni u tittestja hix vera jew le. Tiftakru dawk iż-żewg ġurnalisti Amerikani kemm ħadmu bir-reqqa, u ġabu lill-President Nixon dahru mal-hajt li kellu jirrizenja ?

Imma din ma kenitx ħaġa daqstant fidila li “l-ġurnalisti nvestigattivi” belgħuha. L-istorja ta’ manuvri toħroġ ċar mill-konstatazzjoni li jagħmel il-maġistrat Aaron Bugeja li sab li x-xhieda ewlenin ħawdu bejniethom. Mhux Joseph u martu. Għax min jagħmel il-kawlati, iħalli r-rieħa warajh.

Kienet maħsuba li jkollha effett fuq l-elezzjoni, tant li Simon Busuttil il-profeta rikeb fuqu, u ħlief Egrant ma semmiex, apparti l-€10000 għal min imur joqgħod Għawdex. Li ġara pero’ li l-profezija ta’ Simon “li politika onesta tirbaħ kontra l-gideb” seħħet. L-ewwel seħħet fl-elezzjoni ta’ sena ilu. It-tieni biċċa tal-profezija twettqet bir-riżultat tal-inkjesta. Is-sewwa jirbaħ żgur.

Għalhekk xieraq li nkantaw Te Deum Laudamus….li tfisser infaħħruk Mulej.

Kien ikun għajb kbir għal pajjiżna li kieku kien hemm xi ħaġa bħal dik. Ma kienx hemm u ħammġu isem Malta ma’ kullimkien.

Issa kont se ninsa. Joseph Muscat u martu żgur ma kenux qed jibżgħu minn Daphne Caruana Galizia u kellhom xi interess li jeqirduha, miskina bhala bniedma. Kontrieha u kontra Pierre Portelli kellhom il-profezija ta’ Simon, li s-sewwa jirbaħ żgur. Te Deum Laudamus.

Il-jum li ġġarrfet is-‘sistema’ tal-Establishment

Il-konklużjonijiet tal-inkjesta li eżonerat lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lis-Sinjura tiegħu, mill-iċken rabta mal-kumpannija Egrant, tpoġġi fl-iżbarra l-establishment ta’ pajjiżna.

Kellha tkun inkjesta metikoluża u xjentifika, li rnexxielha tikxef u fl-istess ħin iġġarraf u tumilja l-establishment, li għal għexieren ta’ snin imponiet ‘sistema’ fuq dan il-pajjiż tagħna, fejn ħadd – ħlief l-establishment – kellha d-dritt sagrosant li jkollha f’idejha l-aktar ħaġa mportanti għaliha: il-poter!

F’pajjiż ċkejken bħal tagħna, hu faċli li tinfluwenza, u bis-saħħa tal-kollużjoni ta’ frazzjoni minn kull istituzzjoni, reliġjuza, politika u mhux, tinħoloq ‘sistema’ li permezz tagħha, xirka ta’ nies kapaċi joħolmu, jiddisinjaw u jwettqu pjan strateġiku – daqskemm djaboliku – biex jinkiseb il-poter permezz ta’ konfoffi artikolati.

Il-frame-up kriminali li sar fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tiegħu permezz tal-gidba dwar il-kumpannija ‘Egrant’ ma skantatni xejn. Għaliex fostna jeżistu mħuħ daqstant djaboliċi, fejn għall-flus u l-poter, jagħmlu minn kollox.

Lejliet l-Elezzjoni Ġenerali tal-2008, minkejja li l-PN fil-Gvern – dakinhar mmexxi minn Lawrence Gonzi – kien f’agunija, kellha tkun biss kumbinazzjoni li kixfet skandlu enormi ta’ korruzzjoni, li minnha kienet qed tiekol l-establishment, u minnha kien qed jiekol ukoll sa ċertu punt l-istess PN.

Qed nitkellem dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt, għaliex dejjem emmint li s-‘sistema’ għandha l-għeruq tagħha minn dan l-iskandlu, li fl-istess ħin toffri ħjiel tal-imħuħ u l-istrateġiji djaboliċi tagħhom biex huma, u huma biss ikollhom il-poter.

Qabel ma niġi għall-punt tiegħi, nagħmilha ċara li l-każ dwar il-korruzzjoni fix-xiri taż-żejt, li minħabba fiha aħna lkoll bagħtejna l-kontijiet eżaġerati tad-dawl u l-ilma għal bosta snin, inkixef biss grazzi għal diżgwid li nqala bejn familja li kienet mhux biss rappreżentanta ta’ kumpannija taż-żejt, iżda wkoll benefattriċi tal-PN u ta’ ċerti ‘potenti’ fil-PN.

U l-aqwa eżempju tal-ardir u n-nuqqas ta’ skruplu li jixxokkja f’din l-istorja kollha, għalija ma kienux il-miljuni kbar misruqa minn ħalq kull wieħed u waħda minna, iżda l-fatt li l-moħħ wara l-każ kien wasal biex saħansitra ammetta mal-Pulizija li kienet qed tinterrogah dwar sejba ta’ ammont ta’ flus f’kont fl-Isvizzera, bħala flus li kien ‘seraq’ minn kexxun fid-dar ta’ ommu li kienet għadha kif mietet – u bil-moħbi minn ħutu – u ħadhom ghalih.

Jekk din il-persuna waslet sa tant, minkejja l-miljuni li kienet qed taqla bin-negozju privat tagħha, riedet tisraq ukoll lill-ommu mejta, tistgħu tobsru kif għal dawn in-nies ma’ jista’ jkun hemm xejn li jżommhom minn xejn, basta jieħdu dak li jridu.

Hekk taħdem is-‘sistema’ – konfoffa ta’ nies minn setturi differenti li jghixu biss ghall-poter.

Bl-istess mod sfaċċat, din is-‘sistema’ tal-establishment f’pajjiżna ħoloqot il-gidba Egrant u wżat is-saħħa kollha tagħha biex tasal tgħeleb lil Joseph Muscat u l-Gvern tiegħu mit-tmexxija tal-pajjiż.

Kulma kien jeħtieġ, kienet persuna li tibda ‘gidba opportuna’ u jirkbu fuqha. Maria Efimova, persuna li serqet mill-bank fejn kienet qed taħdem u li ħolqot diversiv eċċellenti b’diċċerija dwar dokument ta’ Trust bl-isem biss ‘Muscat’ miktub fuqha, u merfugħ ġo safe fil-kċina tal-bank Pilatus, u l-gidba ssir fatt.

Anki jekk fil-bidu t-teorija kienet emmnuta, iżda għadda ż-żmien u kien hem mumenti frekwenti fejn id-dubji dwar l-awtentiċità ta’ kliem Efimova kienu kbar, xorta waħda baqgħu jelaboraw u jgħattulha. Basta li jtajjru lil Joseph Muscat.

L-ex Spettur Jonathan Ferris li kien prosekutur fil-każ kriminali kontra Efimova, kien ilu jgħid li l-persuna mhix affidabbli tant li anki gidbet fuqu.

U jekk kien jgħid hekk, għaliex Jason Azzopardi ddefendih bħala l-avukat tiegħu,u fl-istess waqt imur jippontifika ma’ David Casa barra l-pajjiż dwar Efimova u l-istorja tagħha?

Azzopardi u Casa kienu jafu mingħand Jonathan Ferris li kienu qed jilgħabu man-nar, u xorta baqgħu għaddejjin jamplifikaw il-gidba u jxerrduha mal-erbat’ irjieħ tad-dinja.

Fl-istess hin anki Daphne Caruana Galizia, li ħarġet bl-istorja tal-Egrant, żgur li ndunat bil-ħrafa meta saħansitra nħolqu nkonsistenzi fix-xhieda kemm tagħha u ta’ Efimova dwar min qal xiex lil min.

Insomma ħallata ballata, li minkejja l-ingredjenti kollha li kienu jindikaw lill-istess nies li xerrduha li kienu qed iqandlu gidba li kisbet momentum kolossali, użaw il-forzi kollha tal-establishment li involviet eventwalment il-falsifikazzjoni ta’ dokumenti, xhieda falza u taħwid liema bħalu.

Gidba li rikeb fuqha Simon Busuttil, wassal lill-pajjiż f’inċertezza politika u pperikola l-ekonomija.

Uża l-pożizzjoni tiegħu bħala Kap tal-Oppożizzjoni u tal-PN biex iniżżel lin-nies fit-toroq, ġab lill-media internazzjonali biex isegwu dak li fisser bhala ‘għadab’ tal-poplu kontra l-gvern korrott.

Inosmma, konfoffa perfetta ta’ xirka ta’ nies li waslu biex ittantaw jirbħu elezzjoni akkost ta’ kollox.

U din l-inkjesta – anki jekk hi stmata li swiet aktar minn tlett miljuni – serviet biex xejjnet u kixfet is-sistema tal-establishment, li nvolviet sa ċertu punt anki lill-Knisja, permezz tal-atitudni tagħha fuq il-mezzi tax-xandir u l-pulpti.

L-establishment riedet il-poter, u li treġġa lura l-pajjiż għall-istatus quo u tabolixxi d-drittijiet ċivili ntrodotti minn Joseph Muscat. Le għad-divorzju, le għaż-żwieġ indaqs, le għal kollox.

L-establishment ħadmet is-sistema biex twaqqaf dan kollu.

Meta Caruana Galizia kitbet li kien hemm il-kriminali kull fejn tħares, nemmen li kienet ndunat li Efimova kienet daħlitha fi problema liema bħalha.

 

Send this to a friend