Bloggers – Page 12 – One News

Notifiki

Boom Kulturali

Is-Sibt 21 ta’ Lulju naħseb li kien Sibt fenominali mill-perspettiva kulturali.

Eluf ħonqu l-fosos, fejn kellna l-kunċert ta’ Joseph Calleja, bis-sehem ta’ Eros Ramazzotti u ta’ Emma Muscat fost oħrajn.  L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta kienet eċċezzjonali.  Kien hemm ukoll il-kor tat-tfal.  Sfortunatament ma tantx kellhom iċ-ċans li juru l-ħila tagħhom għax il-vuċi tal-kor intradmet.  Ħasra għax minn jaf kemm kienu ppreparati u eċitati.  Jekk mhux sejjer żball, is-sena l-oħra kellhom opportunità li jkunu huma l-attrazzjoni f’numru wieħed mużikali.  Billi l-kunċert tas-sena d-dieħla diġa hu reklamat u ser nerġgħu naraw lil Andrea Bocelli jakkumpanja lil Joseph Calleia, nissuġerixxi li l-kor ikollhom l-ħin tagħhom.  Meraviljuż u professjonali kien il-palk.

Imma il-kunċert ta’ Joseph Calleia ma kienx l-unika attrazzjoni.  Is-sajf joffrilna vetrina tal-aqwa ħiliet kulturali li għandna f’pajjiżna, flimkien ma’ esponenti minn pajjiżi oħra permezz tal-Festival Internazzjonali tal-Arti taħt it-tmexxija dinamika ta’ Festivals Malta.  Fi Pjazza Teatru Rjal, kellna wirja oħra mpekkabbli tal-musical oriġinali ‘Il-Ħanina Madalena’.  Kulħadd għadu jiftakar ‘Balzunetta Towers’ li rajna s-sena l-oħra.  Ma kienitx sorpriża li s-surmast Dominic Galea jerġa jagħtina musical ieħor ta’ kwalità għolja.  Taw sehemhom ukoll Simon Bartolo u Loranne Vella. Id-direzzjoni kienet ta’ Josette Ciappara.  Kif wieħed jistenna, Chiara, Amber, Dorothy Bezzina, Leontine u l-bqija tal-kast taw pjaċir lill-udjenza.

Għal min iħobb il-Jazz, is-Sibt 21 ta’ Lulju offra xi ħaġa oħra meraviljuża.  Fil-post tradizzjonali Ta’ Liesse, il-famuż Chick Corea Trio reġa paxxa in-nies bil-mużika jazz tiegħu.  Is-serata kienet tinkludi lill-Portugiż João Bosco.

In-nies ikkonkorrew bi ħġarhom, xhieda li llum saret tfittex avvenimenti kulturali.  U ngħiduha kif inhi, dawn ma’ kienux l-uniċi attivitajiet li kellna.  Kien hemm festival tal-inbid, festi f’diversi inħawi ta’ Malta u Għawdex u fis-swali taċ-ċinema, ma naqsux in-nies li marru jaraw ‘Mamma Mia! Here We Go Again’.

 

Te Deum Laudamus

Simon Busuttil ħaġa waħda kien qal sew, u ma kienx qed jigdeb : “Iva Politika onestà tista’ tirbaħ kontra l-gideb għax nemmen li s-sewwa jirbaħ żgur.” Jekk mhux politiku għall-inqas hu profeta, u kif nafu profeta mhux meqjus f’pajjizu stess ! U ma jistax ikun profeta fuq innifsu. Imma fuq Joseph Muscat kien.

Meta kont rajt lil Joseph Muscat jiċħad, u fuq kollox jitlob hu stess li tibda nkjesta, u kif kienet qed tittella’ l-montatura kollha, kont aktar minn persważ li Joseph u martu ma kellhomx faħam miblul. Meta wieħed jesponi ruħu għall-inkjesta, jekk ikollu x’jaħbi, ma jafx fejn se jasal min ikun qed jinvestiga. Normalment, jieħu attitudni ta’ sfida, u jgħid “ġibuli l-provi.” Joseph m’għamilx hekk. Lill-maġistrat inkwirenti (li ma setax jaf min kien se jkun) qallu fittex u qalleb fejn trid u kif trid.

Qatt rajtu fuq it-tv meta jkun hemm xi inkjesta fis-senat amerikan? Mhux wieħed u tnejn jagħżlu li ma jixhdux għaliex jipprevalixxu ruħhom mill-5th Amendment. Dan ifisser li ma jridx jixhed, għax jista’ jinkrimina ruħu. Mhux għax bil-fors għamel il-ħażin, imma jipproteġi lilu nnifsu b’dak il-mod. Maġistrat inkwirenti wkoll għandu obbligu li jwissi bniedem suspettat qabel jagħmillu mistoqsijiet. Joseph u martu marru b’wiċċhom minn quddiem, u ma riedu l-ebda protezzjoni.

Issa ġie Pierre Portelli jgħid li dejjem kellu fiduċja fil-maġistrat. Qisu jrid l-approvazzjoni tiegħu. Hu kien xhud, u mar jixhed kif kien obbligat, u ħareġ ta’ dak li hu. Li hu superfiċjali fix-xogħol tiegħu, għax jekk inti ġurnalist taparsi investigattiv, l-ewwel ma tagħmel teżamina kull biċċa informazzjoni u tittestja hix vera jew le. Tiftakru dawk iż-żewg ġurnalisti Amerikani kemm ħadmu bir-reqqa, u ġabu lill-President Nixon dahru mal-hajt li kellu jirrizenja ?

Imma din ma kenitx ħaġa daqstant fidila li “l-ġurnalisti nvestigattivi” belgħuha. L-istorja ta’ manuvri toħroġ ċar mill-konstatazzjoni li jagħmel il-maġistrat Aaron Bugeja li sab li x-xhieda ewlenin ħawdu bejniethom. Mhux Joseph u martu. Għax min jagħmel il-kawlati, iħalli r-rieħa warajh.

Kienet maħsuba li jkollha effett fuq l-elezzjoni, tant li Simon Busuttil il-profeta rikeb fuqu, u ħlief Egrant ma semmiex, apparti l-€10000 għal min imur joqgħod Għawdex. Li ġara pero’ li l-profezija ta’ Simon “li politika onesta tirbaħ kontra l-gideb” seħħet. L-ewwel seħħet fl-elezzjoni ta’ sena ilu. It-tieni biċċa tal-profezija twettqet bir-riżultat tal-inkjesta. Is-sewwa jirbaħ żgur.

Għalhekk xieraq li nkantaw Te Deum Laudamus….li tfisser infaħħruk Mulej.

Kien ikun għajb kbir għal pajjiżna li kieku kien hemm xi ħaġa bħal dik. Ma kienx hemm u ħammġu isem Malta ma’ kullimkien.

Issa kont se ninsa. Joseph Muscat u martu żgur ma kenux qed jibżgħu minn Daphne Caruana Galizia u kellhom xi interess li jeqirduha, miskina bhala bniedma. Kontrieha u kontra Pierre Portelli kellhom il-profezija ta’ Simon, li s-sewwa jirbaħ żgur. Te Deum Laudamus.

Il-jum li ġġarrfet is-‘sistema’ tal-Establishment

Il-konklużjonijiet tal-inkjesta li eżonerat lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lis-Sinjura tiegħu, mill-iċken rabta mal-kumpannija Egrant, tpoġġi fl-iżbarra l-establishment ta’ pajjiżna.

Kellha tkun inkjesta metikoluża u xjentifika, li rnexxielha tikxef u fl-istess ħin iġġarraf u tumilja l-establishment, li għal għexieren ta’ snin imponiet ‘sistema’ fuq dan il-pajjiż tagħna, fejn ħadd – ħlief l-establishment – kellha d-dritt sagrosant li jkollha f’idejha l-aktar ħaġa mportanti għaliha: il-poter!

F’pajjiż ċkejken bħal tagħna, hu faċli li tinfluwenza, u bis-saħħa tal-kollużjoni ta’ frazzjoni minn kull istituzzjoni, reliġjuza, politika u mhux, tinħoloq ‘sistema’ li permezz tagħha, xirka ta’ nies kapaċi joħolmu, jiddisinjaw u jwettqu pjan strateġiku – daqskemm djaboliku – biex jinkiseb il-poter permezz ta’ konfoffi artikolati.

Il-frame-up kriminali li sar fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-familja tiegħu permezz tal-gidba dwar il-kumpannija ‘Egrant’ ma skantatni xejn. Għaliex fostna jeżistu mħuħ daqstant djaboliċi, fejn għall-flus u l-poter, jagħmlu minn kollox.

Lejliet l-Elezzjoni Ġenerali tal-2008, minkejja li l-PN fil-Gvern – dakinhar mmexxi minn Lawrence Gonzi – kien f’agunija, kellha tkun biss kumbinazzjoni li kixfet skandlu enormi ta’ korruzzjoni, li minnha kienet qed tiekol l-establishment, u minnha kien qed jiekol ukoll sa ċertu punt l-istess PN.

Qed nitkellem dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt, għaliex dejjem emmint li s-‘sistema’ għandha l-għeruq tagħha minn dan l-iskandlu, li fl-istess ħin toffri ħjiel tal-imħuħ u l-istrateġiji djaboliċi tagħhom biex huma, u huma biss ikollhom il-poter.

Qabel ma niġi għall-punt tiegħi, nagħmilha ċara li l-każ dwar il-korruzzjoni fix-xiri taż-żejt, li minħabba fiha aħna lkoll bagħtejna l-kontijiet eżaġerati tad-dawl u l-ilma għal bosta snin, inkixef biss grazzi għal diżgwid li nqala bejn familja li kienet mhux biss rappreżentanta ta’ kumpannija taż-żejt, iżda wkoll benefattriċi tal-PN u ta’ ċerti ‘potenti’ fil-PN.

U l-aqwa eżempju tal-ardir u n-nuqqas ta’ skruplu li jixxokkja f’din l-istorja kollha, għalija ma kienux il-miljuni kbar misruqa minn ħalq kull wieħed u waħda minna, iżda l-fatt li l-moħħ wara l-każ kien wasal biex saħansitra ammetta mal-Pulizija li kienet qed tinterrogah dwar sejba ta’ ammont ta’ flus f’kont fl-Isvizzera, bħala flus li kien ‘seraq’ minn kexxun fid-dar ta’ ommu li kienet għadha kif mietet – u bil-moħbi minn ħutu – u ħadhom ghalih.

Jekk din il-persuna waslet sa tant, minkejja l-miljuni li kienet qed taqla bin-negozju privat tagħha, riedet tisraq ukoll lill-ommu mejta, tistgħu tobsru kif għal dawn in-nies ma’ jista’ jkun hemm xejn li jżommhom minn xejn, basta jieħdu dak li jridu.

Hekk taħdem is-‘sistema’ – konfoffa ta’ nies minn setturi differenti li jghixu biss ghall-poter.

Bl-istess mod sfaċċat, din is-‘sistema’ tal-establishment f’pajjiżna ħoloqot il-gidba Egrant u wżat is-saħħa kollha tagħha biex tasal tgħeleb lil Joseph Muscat u l-Gvern tiegħu mit-tmexxija tal-pajjiż.

Kulma kien jeħtieġ, kienet persuna li tibda ‘gidba opportuna’ u jirkbu fuqha. Maria Efimova, persuna li serqet mill-bank fejn kienet qed taħdem u li ħolqot diversiv eċċellenti b’diċċerija dwar dokument ta’ Trust bl-isem biss ‘Muscat’ miktub fuqha, u merfugħ ġo safe fil-kċina tal-bank Pilatus, u l-gidba ssir fatt.

Anki jekk fil-bidu t-teorija kienet emmnuta, iżda għadda ż-żmien u kien hem mumenti frekwenti fejn id-dubji dwar l-awtentiċità ta’ kliem Efimova kienu kbar, xorta waħda baqgħu jelaboraw u jgħattulha. Basta li jtajjru lil Joseph Muscat.

L-ex Spettur Jonathan Ferris li kien prosekutur fil-każ kriminali kontra Efimova, kien ilu jgħid li l-persuna mhix affidabbli tant li anki gidbet fuqu.

U jekk kien jgħid hekk, għaliex Jason Azzopardi ddefendih bħala l-avukat tiegħu,u fl-istess waqt imur jippontifika ma’ David Casa barra l-pajjiż dwar Efimova u l-istorja tagħha?

Azzopardi u Casa kienu jafu mingħand Jonathan Ferris li kienu qed jilgħabu man-nar, u xorta baqgħu għaddejjin jamplifikaw il-gidba u jxerrduha mal-erbat’ irjieħ tad-dinja.

Fl-istess hin anki Daphne Caruana Galizia, li ħarġet bl-istorja tal-Egrant, żgur li ndunat bil-ħrafa meta saħansitra nħolqu nkonsistenzi fix-xhieda kemm tagħha u ta’ Efimova dwar min qal xiex lil min.

Insomma ħallata ballata, li minkejja l-ingredjenti kollha li kienu jindikaw lill-istess nies li xerrduha li kienu qed iqandlu gidba li kisbet momentum kolossali, użaw il-forzi kollha tal-establishment li involviet eventwalment il-falsifikazzjoni ta’ dokumenti, xhieda falza u taħwid liema bħalu.

Gidba li rikeb fuqha Simon Busuttil, wassal lill-pajjiż f’inċertezza politika u pperikola l-ekonomija.

Uża l-pożizzjoni tiegħu bħala Kap tal-Oppożizzjoni u tal-PN biex iniżżel lin-nies fit-toroq, ġab lill-media internazzjonali biex isegwu dak li fisser bhala ‘għadab’ tal-poplu kontra l-gvern korrott.

Inosmma, konfoffa perfetta ta’ xirka ta’ nies li waslu biex ittantaw jirbħu elezzjoni akkost ta’ kollox.

U din l-inkjesta – anki jekk hi stmata li swiet aktar minn tlett miljuni – serviet biex xejjnet u kixfet is-sistema tal-establishment, li nvolviet sa ċertu punt anki lill-Knisja, permezz tal-atitudni tagħha fuq il-mezzi tax-xandir u l-pulpti.

L-establishment riedet il-poter, u li treġġa lura l-pajjiż għall-istatus quo u tabolixxi d-drittijiet ċivili ntrodotti minn Joseph Muscat. Le għad-divorzju, le għaż-żwieġ indaqs, le għal kollox.

L-establishment ħadmet is-sistema biex twaqqaf dan kollu.

Meta Caruana Galizia kitbet li kien hemm il-kriminali kull fejn tħares, nemmen li kienet ndunat li Efimova kienet daħlitha fi problema liema bħalha.

 

Iż-żejjed kollu żejjed

Jien bdejt il-karriera tiegħi fil-ġurnalizmu 50 sena ilu.  Kien hemm każijiet ta’ omiċidju li qatt ma ssolvew. Mhux wieħed jew tnejn. Mhux il-każ li noqgħod insemmihom wieħed, wieħed.  Biżżejjed insemmi l-każ tal-qtil b’ittra bomba ta’ Karin Grech.  U għaliex qiegħed insemmi dan il-każ?  Qed insemmih għax l-ex-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Eddie Fenech Adami, kien wegħdna li meta jkun Prim Ministru, il-każ kien se jkun solvut. Kif kien wegħdna wkoll li se jkun solvut il-qtil ta’ Raymond Caruana. Eddie Fenech Adami dam Prim Ministru snin twal mhux ħażin.  U ż-żewg każijiet qatt ma kienu solvuti.

 

Kienu żewġ każijiet li kellhom rabta politika.  L-ittra li qatlet li Karin Grech, kienet indirizzata lill-missierha, Edwin, li kien ġie lura f’pajjiżna waqt l-istrajk tat-tobba fi żmien il-Gvern Laburista. Raymond Caruana inqatel waqt attività fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Gudja.

 

Kien hemm kummenti dwar il-mod kif kienu qeghdin jitmexxew l-investigazzjonijiet min-naħa tal-pulizija.  Imma ma jidhirlix li kien hemm qlajjiet.  Aktar u aktar mill-familjari. Jiġifieri mill-familjari ta’ Karin Grech u Raymond Caruana. Anzi, tal-inqas sa fejn naf jien, fiż-żewġ każijiet, il-familjari, ikkoperaw kemm setgħu mal-pulizija.

 

Mhux l-istess jista’ jingħad dwar il-qtil brutali,  ikkundannat minn kulħadd, tal-blogger Daphne Caruana Galizia li ħadd ma jista’ jgħid li hemm xi rabta politika.

 

Fil-każ tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, skont binha Mathew, il-laptop, li seta’ jagħti ħjiel dwar il-mandant, ‘sparixxa’.  Fil-verità, irriżulta li kien fil-pussess ta’ oħtha.  Se ngħidha ċara u tonda.  Jien naqbel ma’ dak li jingħad fit-toroq.  Ma nemminx li Matthew ma kienx jaf li l-laptop kien fil-pussess ta’ zitu. Ma nemminx li Matthew ma kienx jaf li l-laptop kien fil-pussess ta’ oħt ommu.

 

Agħar minn hekk, Mathew Caruana Galizia issa qed jivvinta dwar l-istħarrig tal-pulizija.  Gideb meta qal li kien hemm uffiċjali tal-pulizija li ma telgħux jixhdu – SKONT HU – BI SKOP. Il-gideb u l-invenzjonijiet żgur li ma jgħinux lill-pulizija u, ngħid jien, lill-ġudikatura.

 

Il-Malti jgħid: Iż-żejjed kollu żejjed

 

Mill-Ġermanja għal Franza

Ikolli nammetti li m’inhix intiża ħafna fl-isports, wisq inqas fil-futbol, iżda anke jekk ma tkunx, it-Tazza tad-Dinja tiġbed l-interess ta’ kulħadd, f’kull rokna tad-dinja, mill-kbir għaż-żgħir. Lanqas mhi l-intenzjoni tiegħi li nanalizza r-riżultat, iżda ċertament kellna rebħa meritata. Kienet Tazza tad-Dinja li tat sorpriżi, b’riżultat li ftit li xejn kien mistenni –filli l-Ingliżi determinati li Football is coming Home u filli Hugo Lloris qed jgħolli t-tazza għat-tim Franċiż. Iżda jekk tħares lejha minn lenti differenti, faċilment tinnota s-saħħa tad-diplomazija sportiva, liema waħda li jkolli ngħid li għandha l-akbar impatt fuq in-nies.

Nieħdu eżempju, l-Olimpjadi tal-2018 ressqu ‘l quddiem żewġ pajjiżi li ilhom snin għedewwa ta’ xulxin: Il-Korea ta’ Fuq u l-Korea ta’ Isfel. Dan meta t-tim tal-hockey kien ippreżentat minn parteċipanti miż-żewġ naħat. Deċiżjoni politika li waslet biex ftit wara ż-żewġ mexxejja li kienu għedewwa ħadu b’idejn xulxin f’żona li tifridhom.

Fit-Tazza tad-Dinja konna xhieda ta’ diplomazija sportiva li bil-prestazzjoni u riżultati ta’ ċertu pajjiżi bagħtu sinjal ċar lid-dinja u lill-popli tagħhom.

Bla dubju, l-Ingilterra kien wieħed minn dawn il-pajjiżi. Fl-eqqel tat-Tazza tad-Dinja, l-Ingliżi ma kellhomx ġimgħa faċli bil-Prim Ministru Theresa May tħabbat wiċċha ma’ riżenji marbuta mal-mod ta’ kif qed tmexxi n-negozjati Brexit. Irridu ngħdu li wara d-deċiżjoni tal-poplu Ingliżi, l-Ingilterra bdiet taffaċja iżolament fuq pjattaforma internazzjonali li affettwat xi ftit il-vuċi tagħha. Iżda t-Tazza tad-Dinja kienet is-sors li tat lura relevanza li dehret mitlufa. Fi sfond ta’ sitwazzjoni kaotika fil-pajjiż, t-Tazza tad-Dinja tat ċertu struttura u fuq kollox tama ġdida.

L-istess jista’ jingħad għal Franza, għalkemm l-istorja hi ftit differenti. Qed nitkellmu fuq Forza Ewropea li fl-aħħar xhur u snin rajniha titlef il-vuċi tagħha kawża ta’attakk terroristiku wara ieħor. Nazzarda ngħid li kienet qed titlef il-vuċi Ewropea tagħha u dan għax fl-Unjoni Ewropea kien hemm it-tendenza li l-aħħar kelma kienet tal-Kanċillier Ġermaniz Angela Merkel li qed tmexxi pajjiż b’koalizzjoni tpoġġi nċertezza fuq l-istess tmexxija. It-Tazza tad-Dinja ta’ din is-sena, għaddiet mill-Ġermanżi għal għand il-Franċiżi. Simbolu tax-xenarju Ewropew, bil-President Franċiż Emmanuel Macron qed jerġa’ jagħti lura l-vuċi Franċiża fuq pjattaforma internazzjonali . Dik il-vuċi li fl-aħħar snin , minn Sarkozy għal Hollande, ħafna kienu jarawha bħala l-vuċi ta’ xi segretarji ta’ Merkel. Meta Hugo Lloris għolla t-Tazza,  reġa’  radd lura l-glorja lill-art meqjusa bħala Omm il-Libertà, Ekwità u Fraternità.

Ma nistax nħalli barra l-pajjiż li ospita din it-Tazza tad-Dinja, r-Russja. Anke jekk ma rebaħx, xorta serva ta’ opportunità li esebixxa s-saħħa tal-President Russu , Vladimir Putin, anke jekk fadallu l-aħħar ftit snin imexxi l-Kremlin.  Bi ftuħ eċċezzjonali, tneħħi l-parti tal-ġest xejn nobbli tal-kantant Robbie Williams, għal għeluq mill-aqwa. ‘Nilqagħkom f’pajjiż miftuħ u bi ħbiberija’ qal Putin fid-diskors tal-ftuħ, li taqbel jew ma taqbilx mal-politika tiegħu, l-isport jew aħjar il-futbol għaqqad id-dinja f’pajjiż li jmexxi hu.

F’xenarju bħal dan bla ma trid tistaqsi x’se tkun ir-Russja mingħajr Putin fit-tmun jew x’inhi r-Russja mingħajr Putin?

Iżda, nemmen li  r-rebħa Franċiża esebixxiet is-saħħa tal-pajjiż u tal-kontinent Ewropew, li anke jekk qed jaffaċja bosta sfidi, xorta waħda tpoġġi l-Ewropa minn ta’ quddiem nett fuq ix-xenarju politiku nternazzjonali.  Kienet Tazza tad-Dinja simbolika, fejn filwaqt li rebaħ l-establishment ta’ Didier Deschamps, ingħataw lura eroj ġodda u s-supremazija lill-poplu Franċiż.

 

Allez le Blues !

Infrastruttura adekwata u sostenibbli

L-infrastruttura ta’ pajjiż kulħadd imiss magħha, b’mod speċjali dak relatat mal-bini, servizzi u aċċessibilità. Ilkoll nafu li pajjiżna avvanza tul is-snin, iżda irridu nammettu li l-investiment infrastrutturali qatt ma żamm mal-pass ta’ dan il-progress. Proġetti relatati mat-toroq, servizzi tal-elettriku, tal-ilma u dawk sanitarji dejjem tħallew jaqgħu lura meta kkumparat mal-investimenti oħra li gawda minnhom pajjiżna.

 

Il-fatt li dawn tħallew għal riħhom għal diversi snin ma jfissirx li nistgħu naqbu u nibdlu kollox ta’ taħt fuq mingħajr ma nħarsu lejn il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu. Mandanakollu, lanqas m’għandna inħallu dan it-tip ta’ raġunar iwaqqafna milli nagħmlu l-investimenti importanti li hemm bżonn. Pajjiżna jixraqlu infrastruttura denja u moderna, kemm bħala attrazzjoni għall-investituri kif ukoll għalina li nagħmlu użu minnha ta’ kuljum.

 

Ilkoll ingergru bit-traffiku, ilkoll ingergru bil-kwalità tal-ilma fil-vit, ilkoll ingergru fuq bankini imkissra…u sewwa nagħmlu – diment li din il-kritika tkun ġustifikata! Fl-istess waqt, xejn ma jsir permezz ta’ daqqa ta’ bakketta maġika. Huwa propju hawn fejn nibqa’ mistgħageb b’ċertu argumenti li jitqajjmu, fejn inħoss li ħafna drabi dawn jintqalu għall-konvenjenza. Hemm esponenti li verament huma ġenwini f’dak li jemmnu u jgħidu, iżda hemm oħrajn li jippreferu jesaġeraw is-sitwazzjoni sabiex jidhru bħala paladini. Ma nistax nifhem kif qed nopponu ċertu nvestiment infrastrutturali meta huwa ċarissimu li dan huwa neċessarju li għandu jseħh għall-ġid ta’ pajjiżna kemm fil-preżent kif ukoll għall-futur.

 

Naqbel li għandu jkun hemm konsultazzjoni u kritika kostruttiva mmirata sabiex proġetti infrastrutturali jinkorporaw skop iktar wiesa’ sabiex l-iżvilupp ikun sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet futuri. Iżda ejja ma nkunux drammatiċi iżżejjed fl-argumenti li inqajmu. Flimkien irridu niżguraw li l-infrastruttura li ilha ġejja minn żmien l-Ingliżi nimmodernizzawha sabiex pajjiżna jkun kapaċi jilqà l-isfidi li għandu quddiemu.

 

Naqbel li l-investiment m’għandux isir għad-detriment ta’ xi ħaga oħra, bħall-ambjent jew spazji miftuħa. Pero rridu nżommu kollox fil-kuntest ta’ pajjiżna. Jekk qed jitneħhew siġar mit-toroq sabiex dawn is-servizzi jkunu aktar effiċjenti u siguri, ma jfissirx li qed neqirdu l-ambjent. Diment li proġetti infrastrutturali jġorru magħhom responsabbiltà ta’ kumpens ambjentali fil-pajjiż, ma nara xejn ħażin b’dan il-bilanċ. Apparti minn hekk, l-ambjent m’huwiex biss is-siġar tat-triq. Riċentament rajna l-investiment importanti mill-Water Serviċes Corporation imlaqqam ‘New Water’ – ilma ttrattat li jista’ jintuża għal skopijiet agrikoli biex, fost affarijiet oħra jonqos l-impatt fuq il-water-table.

 

Id-diskussjoni ambjentali għandha tkun ferm aktar wiesa’ minn sempliċi argument dwar siġra f’nofs ta’ triq. Inħoss li hemm bżonn għarfien ikbar dwar il-konservazzjoni u riċiklar tal-ilma, waste-management, konservazzjoni tal-ambjent, żoni rikreazzjonali kif ukoll il-bżonn ta’ spazji miftuħa fiċ-ċentri tal-lokalitajiet tagħna. Irridu nħarsu lejn il-master plans tal-lokalitajiet u reġjuni sabiex niżguraw sostenibbiltà fil-kwalità tal-ħajja, kif ukoll nħarsu l-irħula viċin żoni industrijali sabiex ir-residenti jkollhom għixien diċenti. Irridu nitgħallmu nivvalorizzaw iktar dak li għandna u nibdew nieħdu deċiżjonijiet li jħarsu fit-tul, aktar milli quick-fixes li ma joffrux sostenibbiltà.

Bejn l-Amerika ta’ Trump u l-Ewropa

Kien mument li l-Ġermaniżi jsejħulu Katastrophe.

M’hemmx bżonn ta’ traduzzjoni.

Dik li suppost kienet laqgħa sempliċi bejn pajjiżi alleati, malajr żvolġiet f’diżastru politiku hekk kif il-President tal-Istati Uniti Donald Trump, beda s-summit annwali tan-NATO billi jinsulta lill-Kanċieller Ġermaniża Angela Merkel, quddiem il-pajjiżi kollha Ewropej u l-kameras tat-televiżjoni.

Aqra aktar

Send this to a friend