Bloggers – One News

Notifiki

Li tkun Gay xorta waħda għandek dritt tħobb il-Knisja li temmen fiha

Li tkun gay, għandek kull dritt bħal ħaddieħor. Xejn iżjed, xejn inqas. Ħadd ma għandu jitkaża bik. Ħadd ma għandu jħares lejk qisek xi dinosawru. Ħadd ma għandu jpespes fuqek. Inti bniedem uman bħal ħaddieħor. Ma għażiltx li tkun gay bħal meta tagħżel li tmur tiekol f’restorant u mhux f’ieħor jew inkella li tixtri xi libsa u mhux oħra. Huma ħmerijiet assoluti l-frażijiet u ħsiebijiet li ‘dak sar gay għax kellu xi influwenza’ jew għax għex ma’ Ġanna jew Martina. Irridu naslu f’punt li dawn iċ-ċuċati jieqfu jingħaddu. Irridu naslu f’punt li kulħadd ikun matur biżżejjed li jifhem u mhux ninfluwenzaw rwieħna minn min qali il-frażi għax ikun popolari.

Aqra aktar

Velenu fl-ilsien…

Smajtuha żgur din il-frażi. Meta tkun għadek żgħir tistaqsi lilek innifsek dawn x’inhuma jgħidu?! Meta tibda tifarfar ftit, malajr tibda tinduna x’kienu jridu jfissru biha. Donnu qiegħda fin-natural tal-bniedem li bi lsienu jrid jgħaddi kumment fuq ħaddieħor, fuq suġġett jew ieħor biex bħal speċi jkun ta s-sehem tiegħu. L-isfortuna hi li dan is-sehem ma jagħmel ġid xejn.Aqra aktar

Biex qed jimrad moħħ il-bniedem?!

Mistoqsija li mingħalina nafu nwieġbu imma fil-verità kemm verament nirrealizzaw?! Tiftaħ facebook biżżejjed inti biex moħħna jieħu rikba f’ ‘rollercoaster’ ta’ emozzjonijiet. Min igerger għax is-sħana, min igerger għax minħabba l-Covid, min igerger għax il-voucher għadu ma rċeviehx u min igerger għax ma riedx il-voucher u ried ħaġa oħra. Imbagħad tinbet il-mistoqsija: possibbli aħna veru ‘Maltese gemgem’? Imma mbagħad qisna nieħdu għalina għaliex xi ħadd jgħidilna hekk, iżjed u iżjed jekk din il-frażi jazzarda jgħidha politiku. Erħilna ntuh it-titli għax ma jmissekx titkellem hekk u int trid mill-poplu u sejrin u sejrin…Aqra aktar

President inqas minn Pulizija?

Rajt kummenti fil-ġurnali online dwar il-President li jħalluni bla kliem. Insulti, attribuzzjoni ta’ motivi ulterjuri, dispreżż ċar u tond u dan minħabba li qeda l-funzjoni tiegħu taħt l-Artiklu 90 tal-Kostituzzjoni. Wieħed jista’ ma jaqbilx mal-President, imma hemm limiti tal-prudenza. Jien mhux se niddejjaq ngħidha li waqt li rajt d-dikjarazzjoni tal-President u qbilt magħha kompletament, meta ġejt għall-parti “tal-liġi tan-neċessità” la fhimtha u lanqas naqbel magħha fiċ-ċirkostanzi. Aqra aktar

Abbuż mill-privileġġ parlamentari

Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, li huwa wkoll il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Gustizzja, huwa avukat. Bħala avukat lili – u lil ħafna minnkom – bħala ċittadini komuni, suppost li jgħallimna ħafna dwar aspetti legali. Dwar il-liġijiet ta’ pajjiżna. Suppost jgħallimna li ħadd ma jista’ jkun prosekutur, ġurat u ġudikant fl-istess ħin. Aqra aktar

L-Ombudsman għandu jirriżenja

Bqajt imbellaħ xħin rajt artiklu dwar x’hemm fir-rapport tal-Ombudsman, u dan kif ġabet ġabra tiegħu t-Times of Malta. Ma naħsibx li kienet qed tivvinta, għax kieku l-Ombudsman kien joħroġ jgħid li dak ir-rapport huwa żbaljat. Aqra aktar

Inħarsu ‘l quddiem

Bil mod il-mod ilkoll irridu nerġgħu ngħixu ħajjitna. Għalkemm teknikament Malta qatt ma kienet f’lockdown totali, il-fatt li lkoll ħarisna lin-nies vulnerabbli u ingħalqu l-iskejjel u l istabbilimenti, bosta nies irrikorrew li jibqgħu d-dar. Issa wasal ż-żmien li nibdew inħarsu ‘l quddiem. Mhux għall-interess ekonomiku biss, iżda aktar  importanti għas saħħa mentali u personali tagħna u ta’ qrabatna. 
Żgur li se jkun hemm il-bżonn li naddattaw għal stil ta’ hajja u miżuri ġodda, iżda dan m’għandux jaqtalna qalbna milli nħarsu b’mod pożittiv għall-futur. Ir-rota ta’ ħajjitna trid iddur. Mar-rota ta’ ħajjitna, irridu li ddur ukoll ir-rota ekonomika.  

Aqra aktar

Send this to a friend