Il-Prim Ministru Robert Abela b’entużjażmu ġenwin

Ma nistax ma ninnotax l-entużjażmu ġenwin fil-Prim Ministru Robert Abela. Nitkellem bħala ċittadin bħalkom li nħoss l-enerġija li jitfgħu l-politiċi ta’ kuljum.

Ikun hemm uħud li jagħtu stampa ta’ pożittività imma jkunu qed jaħbu aġenda oħra. Dan mhux il-każ għall-Prim Ministru Abela. Inkwieta meta l-pandemija refgħet rasha u donnu kien hemm min hu mgħomi biżżejjed biex jinfexx jgħajru bħal donnu kienu hu li ġabha. Imma min hu ġenwin, jinnota u japprezza l-ħidma bla waqfien mill-gvern immexxi minn Robert Abela u t-tim formidabbli tiegħu biex il-pandemija tkun ikkontrollata u ħadd ma jaqa’ lura.Aqra aktar

Għax il-pandemija Robert Abela ġabha…

Min jafni, jaf sew kif naħseb u nitkellem. Nemmen li kapaċi niżen b’moħħi. Bħal kulħadd, xorta waħda għandi l-għażliet preferiti tiegħi. Għax meta niżen, il-miżien it-tajjeb ixaqleb lejn il-Partit Laburista.

Inkun se naqbad nitnerveż malli nara kummenti ta’ dawk li jissimpatizzaw mal-Partit Nazzjonalista b’mod li kważi għandhom għamad quddiem għajnejhom u li jemmnu li tal-Labour kollox ħażin u tan-Nazzjonalisti kollox tajjeb. Imma mbagħad inżomm pass lura u nispiċċa niggustahom. Nibdew naħseb bejni u bejn ruħi, jekk dawn li jikkumentaw hekk, humhiex l-istess nies li jgħidu ‘kemm għadna lura fil-ħsieb u l-mentalità f’pajjiżna..’ Imma x’tagħmel.Aqra aktar

L-iċken fost iċ-ċkejknin

Bla dubju ta’ xejn jekk hemm partit politiku f’pajjiżna li kellu dejjem għal qalbu l-ħaddiem huwa l-Partit Laburista.

Huwa għalhekk li jien inħossni komdu f’dan il-partit.  Ġej minn familja tal-ħaddiema u jiena minkejja li studjajt u avvanzajt, xorta waħda nikkunsidra lili nnifsi ħaddiem.Aqra aktar

Li tkun Gay xorta waħda għandek dritt tħobb il-Knisja li temmen fiha

Li tkun gay, għandek kull dritt bħal ħaddieħor. Xejn iżjed, xejn inqas. Ħadd ma għandu jitkaża bik. Ħadd ma għandu jħares lejk qisek xi dinosawru. Ħadd ma għandu jpespes fuqek. Inti bniedem uman bħal ħaddieħor. Ma għażiltx li tkun gay bħal meta tagħżel li tmur tiekol f’restorant u mhux f’ieħor jew inkella li tixtri xi libsa u mhux oħra. Huma ħmerijiet assoluti l-frażijiet u ħsiebijiet li ‘dak sar gay għax kellu xi influwenza’ jew għax għex ma’ Ġanna jew Martina. Irridu naslu f’punt li dawn iċ-ċuċati jieqfu jingħaddu. Irridu naslu f’punt li kulħadd ikun matur biżżejjed li jifhem u mhux ninfluwenzaw rwieħna minn min qali il-frażi għax ikun popolari.

Aqra aktar

Velenu fl-ilsien…

Smajtuha żgur din il-frażi. Meta tkun għadek żgħir tistaqsi lilek innifsek dawn x’inhuma jgħidu?! Meta tibda tifarfar ftit, malajr tibda tinduna x’kienu jridu jfissru biha. Donnu qiegħda fin-natural tal-bniedem li bi lsienu jrid jgħaddi kumment fuq ħaddieħor, fuq suġġett jew ieħor biex bħal speċi jkun ta s-sehem tiegħu. L-isfortuna hi li dan is-sehem ma jagħmel ġid xejn.Aqra aktar

Biex qed jimrad moħħ il-bniedem?!

Mistoqsija li mingħalina nafu nwieġbu imma fil-verità kemm verament nirrealizzaw?! Tiftaħ facebook biżżejjed inti biex moħħna jieħu rikba f’ ‘rollercoaster’ ta’ emozzjonijiet. Min igerger għax is-sħana, min igerger għax minħabba l-Covid, min igerger għax il-voucher għadu ma rċeviehx u min igerger għax ma riedx il-voucher u ried ħaġa oħra. Imbagħad tinbet il-mistoqsija: possibbli aħna veru ‘Maltese gemgem’? Imma mbagħad qisna nieħdu għalina għaliex xi ħadd jgħidilna hekk, iżjed u iżjed jekk din il-frażi jazzarda jgħidha politiku. Erħilna ntuh it-titli għax ma jmissekx titkellem hekk u int trid mill-poplu u sejrin u sejrin…Aqra aktar

President inqas minn Pulizija?

Rajt kummenti fil-ġurnali online dwar il-President li jħalluni bla kliem. Insulti, attribuzzjoni ta’ motivi ulterjuri, dispreżż ċar u tond u dan minħabba li qeda l-funzjoni tiegħu taħt l-Artiklu 90 tal-Kostituzzjoni. Wieħed jista’ ma jaqbilx mal-President, imma hemm limiti tal-prudenza. Jien mhux se niddejjaq ngħidha li waqt li rajt d-dikjarazzjoni tal-President u qbilt magħha kompletament, meta ġejt għall-parti “tal-liġi tan-neċessità” la fhimtha u lanqas naqbel magħha fiċ-ċirkostanzi. Aqra aktar

Send this to a friend