Trischia Falzon – Page 67 – One News

Trischia Falzon

Notifiki

Lejn awtorità reġjonali għal Għawdex


Intemm proċess li matulu bosta qalu tagħhom dwar Awtorità li se tibda tieħu ħsieb l-iżvilupp reġjonali għal Għawdex.

Il-konsultazzjoni pubblika kienet pass li mmarka l-bidu għall-implimentazzjoni ta’ wiegħda elettorali oħra tal-Gvern.

L-Awtorità Reġjonali għal Għawdex se tkun responsabbli mit-twettieq tal-istrateġija dwar l-iżvilupp reġjonali għal Għawdex – li b’vizjoni li twassal sas-sena elfejn u tletin tinkludi fiha proġetti ta’ infrastruttura, turiżmu, iktar impjiegi f’Għawdex, u l-viżjoni ta’ Eko-Għawdex.

F’intervista ma’ ONE News, il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana spjegat li aktar minn kollox, din l-Awtorità trid tirrevedi l-istrateġija, billi tanalizza dak li jkun sar, dak li jkun baqa’ xi jsir, u bdil fiċ-ċirkostanzi li jista’ jinqala’ minn żmien għal żmien.Aqra aktar

L-MFSA b’rivoluzzjoni biex tkun iktar effiċjenti

Filwaqt li wera fiduċja sħiħa fl-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Awtorità għaddejja minn bidliet kbar bil-għan li tkun aktar effiċjenti u jkun hemm superviżjoni aħjar, bis-servizzi kollha disponibbli fuq l-internet.

Muscat qal dan meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara attività li kellu fil-Gżira.Aqra aktar

Iċ-ċiklu li jmiss tal-IVF se jsir bl-emendi l-ġodda fil-liġi

Il-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa approva b’mod unanimu l-protokoll dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF – li kienu diġà approvati mill-Parlament kemm fil-plenarja u kif ukoll fil-kumitat tal-abbozz ta’ liġijiet bil-għan li aktar koppji jsiru ġenituri.

Permezz ta’ dan il-protokoll, l-Awtorità se tkun tista’ tawtorizza l-fertilizzazzjoni ta’ aktar minn żewġ bajdiet sa massimu ta’ ħamsa.Aqra aktar

Aġġornat: Ġuvni ta’ 24 sena mir-Rabat jittella’ mejjet fix-Xemxija

Il-Pulizija qed tinvestiga sejba ta’ katavru ta’ ġuvni ta’ 24 sena mir-Rabat.

Il-katavru tiegħu nstab ftit ‘il barra mill-kosta tax-Xemxija.

Dwar il-każ inħatret inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Għassa Yana Micallef Stafrace li ħatret diversi esperi tabiex jgħinuha.

Is-sejba tal-katavru seħħ għall-ħabta tal-17:15.

“Aqbdu, aqbdu!”- Hugo wara li qala’ d-daqqiet ta’ sikkina

F’awla numru tlieta kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil ta’ l-impreditur Hugo Chetcuti f’Lulju li għadda.

Fil-preżenza ta’ Bojan Cmelik – is-Serb mixli bil-qtil tal-imprenditur, li kien imdawwar minn bosta uffiċjali mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, xehdu bosta tobba li spjegaw l- kumplikazzjonijiet li għadda minnhom is-Sur Chetcuti kemm dam l-isptar qabel miet fit-12 ta’ Lulju li għadda.

L-ewwel li tela’ fuq il-pedina tax-xhieda kien il-kirurgu u konsulent fid-Dipartiment tal-Emerġenza Dr Jonathan Joslin, li qal li vittma wasal l-Emerġenza sitt minuti qabel il-ħdax ta’ filgħaxija, u sa għoxrin minuta wara kien fit-teatru tal-operazzjonijiet.

Qal li d-deċiżjoni li jiġi operat ittieħdet f’kuntest li Chetcuti sofra minn emoraġija interna, qalbu bdiet tgħaġġel, u tbaxxitlu l-pressjoni. Huwa ppreżenta wkoll erba’ ritratti tal-feriti li ġarrab Chetcuti fil-lejl tas-6 ta’ Lulju qabel ġie operat.

F’dak il-ħin, il-vittma ġie ċċertifikat li jinsab f’qagħda kritika.Aqra aktar

Aġġornat: Tkompli tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra s-Serb akkużat bil-qtil ta’ Hugo Chetcuti

F’Awla numru tlieta kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil ta’ Hugo Chetcuti.

Fil-preżenza ta’ Bojan Cmelik, is-Serb akkużat bil-qtil tal-imprenditur, li kien imdawwar minn bosta uffiċjali mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, xehdu t-tobba u kirurgi li ħadu ħsieb lil Chetcuti fl-Isptar Mater Dei, flimkien ma’ uffiċjali tal-Pulizija li kienu preżenti l-isptar u għenu fit-tfittxija tas-suspettat fil-lejl li seħħ l-attakk.Aqra aktar

L-omm tħaddan lil Cristiano għall-ewwel darba fl-Isptar

48 siegħa wara każ li xxokkja lil bosta fejn tifel tat-twelid li kien għadu bil-kurdun instab imgeżwer qalb il-ħwejjeġ f’parapett ta’ blokka appartamenti f’Buġibba, il-Pulizija identifikat u bdiet tkellem lil omm iċ-ċkejken.

Fi stqarrija, il-Pulizija qalet li l-omm hija Maltija, u sorsi qrib ONE News ikkonfermaw li għandha 22 sena u tgħix il-Qawra.

L-istess sorsi qalu li ż-żagħżugħa għandha tifel ieħor ta’ sena, u fl-aħħar sigħat saru l-arranġamenti meħtieġa biex dan jinżamm il-Cresche tal-Ursolini.Aqra aktar

Send this to a friend