Trischia Falzon – Page 66 – One News

Trischia Falzon

Notifiki

“Aqbdu, aqbdu!”- Hugo wara li qala’ d-daqqiet ta’ sikkina

F’awla numru tlieta kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil ta’ l-impreditur Hugo Chetcuti f’Lulju li għadda.

Fil-preżenza ta’ Bojan Cmelik – is-Serb mixli bil-qtil tal-imprenditur, li kien imdawwar minn bosta uffiċjali mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, xehdu bosta tobba li spjegaw l- kumplikazzjonijiet li għadda minnhom is-Sur Chetcuti kemm dam l-isptar qabel miet fit-12 ta’ Lulju li għadda.

L-ewwel li tela’ fuq il-pedina tax-xhieda kien il-kirurgu u konsulent fid-Dipartiment tal-Emerġenza Dr Jonathan Joslin, li qal li vittma wasal l-Emerġenza sitt minuti qabel il-ħdax ta’ filgħaxija, u sa għoxrin minuta wara kien fit-teatru tal-operazzjonijiet.

Qal li d-deċiżjoni li jiġi operat ittieħdet f’kuntest li Chetcuti sofra minn emoraġija interna, qalbu bdiet tgħaġġel, u tbaxxitlu l-pressjoni. Huwa ppreżenta wkoll erba’ ritratti tal-feriti li ġarrab Chetcuti fil-lejl tas-6 ta’ Lulju qabel ġie operat.

F’dak il-ħin, il-vittma ġie ċċertifikat li jinsab f’qagħda kritika.Aqra aktar

Aġġornat: Tkompli tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra s-Serb akkużat bil-qtil ta’ Hugo Chetcuti

F’Awla numru tlieta kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil ta’ Hugo Chetcuti.

Fil-preżenza ta’ Bojan Cmelik, is-Serb akkużat bil-qtil tal-imprenditur, li kien imdawwar minn bosta uffiċjali mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, xehdu t-tobba u kirurgi li ħadu ħsieb lil Chetcuti fl-Isptar Mater Dei, flimkien ma’ uffiċjali tal-Pulizija li kienu preżenti l-isptar u għenu fit-tfittxija tas-suspettat fil-lejl li seħħ l-attakk.Aqra aktar

L-omm tħaddan lil Cristiano għall-ewwel darba fl-Isptar

48 siegħa wara każ li xxokkja lil bosta fejn tifel tat-twelid li kien għadu bil-kurdun instab imgeżwer qalb il-ħwejjeġ f’parapett ta’ blokka appartamenti f’Buġibba, il-Pulizija identifikat u bdiet tkellem lil omm iċ-ċkejken.

Fi stqarrija, il-Pulizija qalet li l-omm hija Maltija, u sorsi qrib ONE News ikkonfermaw li għandha 22 sena u tgħix il-Qawra.

L-istess sorsi qalu li ż-żagħżugħa għandha tifel ieħor ta’ sena, u fl-aħħar sigħat saru l-arranġamenti meħtieġa biex dan jinżamm il-Cresche tal-Ursolini.Aqra aktar

6,300 karozza inqas fit-toroq Maltin bil-miżura tat-trasport b’xejn

Bil-miżura ta’ trasport b’xejn għal madwar 11-il elf tifel u tifla li jattendu fi skejjel indipendenti jew tal-Knisja, mhux biss se jgawdu l-familji li se jiffrankaw mijiet ta’ ewro fis-sena, iżda se jitħalla wkoll effett pożittiv fuq it-toroq ta’ pajjiżna.

Filfatt, b’din il-miżura li se tiswa lill-Gvern mas-€26 miljun, huwa stmat li jkun hemm mas-6,300 karozza inqas kuljum fit-toroq Maltin.

Dan skont studju li sar b’rabta mal-istess miżura, u li tkellem dwaru l-Prim Ministru Joseph Muscat f’kollegament telefoniku fuq ONE Radio l-Ħadd filgħodu.Aqra aktar

Ġimagħtejn oħra jiftaħ iċ-ċentru tas-saħħa f’Ħal Kirkop

Bl-għamara u l-apparat mediku installat, u bl-impjegati l-ġodda jingħataw it-taħriġ meħtieġ, għaddejjin l-aħħar tħejjijiet biex ġimagħtejn oħra, iċ-ċentru tas-saħħa l-ġdid f’Ħal Kirkop jiftaħ il-bibien tiegħu u jibda jilqa’ l-pazjenti.

Dan iċ-ċentru se jkun jista’ joffri servizz lil tmienja u għoxrin elf persuna minn tmien lokalitajiet fin-naħa t’isfel ta’ Malta li sal-lum jinqdew miċ-ċentru tas-saħħa tal-Floriana.

Fil-fatt dan se jkun l-ewwel wieħed fir-reġjun mindu bdew iċ-ċentri tas-saħħa tletin sena ilu.

ONE News żar il-binja mifruxa fuq tliet sulari fi Triq Denny Cremona, fejn il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ciantar spjegat ix-xogħol li intensifika fl-aħħar ġimgħat biex iċ-ċentru jkun jista’ jibda jopera.Aqra aktar

Aġġornat: Tazza ta’ tama minn mara li riedet ittemm ħajjitha

Minn vittma ta’ stupru, għal mara b’saħħitha u ta’ ispirazzjoni li rebħet il-ġlieda kontra r-riperkussjonijiet li ħalla fuqha l-imrar tal-ħajja. B’entużjażmu lejn il-ġejjini, tinsab għaddejja bl-aħħar tħejjijiet biex tiftaħ kafetterija li għandha sservi ta’ spazju miftuħ u sikur għal nies bi problemi ta’ saħħa mentali.

Din hija l-istorja ta’ Ileana Brown – mara b’dixxendenza Maltija ta’ sebgħa u għoxrin sena li ilha tgħix f’pajjiżna għal dawn l-aħħar għaxar xhur.

F’interivsta ma’ ONE News, marret lura għal meta kellha tlettax-il sena; meta ġiet stuprata mill-maħbub li kellha.

I froze and I felt like I couldn’t speak. I couldn’t fight back, my body just froze and that’s something that was horrible because inside I was screaming but outside I couldn’t physically move.

Aqra aktar

Il-Gvern b’nefqa ta’ €30 miljun fuq mediċini

 

Fl-elfejn u tmintax, l-ispiża tal-Gvern fuq il-mediċini mistennija tilħaq it-tletin miljun ewro. Żieda ta’ sitt miljuni meta mqabbel ma’ sentejn ilu, u tmintax-il miljun ewro iżjed mill-elfejn u għaxra.

Ċifri li ONE News kiseb mingħand il-Kap Eżekuttiv tal-POYC Celia Falzon, li spjegat kif l-ispiża tvarja għaliex filwaqt li jiżdiedu l-pazjenti, jiddaħħlu wkoll mediċini ġodda u avvanzati fis-suq.

Spjegat li ħafna mill-mediċini ma jiswewx flus kbar, iżda jtellgħu l-ispiża għax jeħduhom ħafna pazjenti. Imbagħad hemm mediċini li jiswew ferm iżjed u li jeħduhom pazjenti b’mard serju.

Falzon qalet li “Għandna mediċina minnhom li pazjent wieħed ikun hemm nefqa ta’ mad-disat elef ewro fuq dik il-mediċina biss għal pazjent wieħed u jkolna mijiet minnhom dal-pazjenti. Normalment ikollhom vera kundizzjonijiet serji u Allaħares ma jkolniex budges u flus biex nixtru dawn il-mediċini ħa ntaffulhom il-kwalità tal-ħajja tagħhom.”Aqra aktar

FILMAT: “Meta qaluli qabbillu waħda lil Sant” – Ġorġ l-Għannej tal-Mulej

“Għalija mhux ħa nieħu fastidju għax jgħidu li jżidulek l-għomor. Issa ġara li llejla se nidher fuq it-televixin u jkunu jafu li ma mietx Ġorġ.”

Din kienet ir-reazzjoni ta’ George Agius – jew kif inhu magħruf ma’ kulħadd bħala Ġorġ tal-Mużew u Ġorġ l-Għannej tal-Mulej; fl-isfond tax-xniegħa li ħalla din id-dinja matul il-lejl.

Ġorġ tal-Mużew jinsab qawwi u sħiħ fis-sala San Ġużepp fir-Residenza San Vinċenz de Paule, wara li fl-aħħar jiem kien qed jingħata l-kura fl-Isptar Mater Dei. L-istess Sptar li fih qatta’ sigħat twal ta’ kuljum ifarraġ lill-morda.

George qal “Ġabuni lbieraħ filgħaxija hawn emminni ma ħadtx nifs man-nies ġejjin il-ħin kollu jgħidu hawn Ġorġ ta’ fejn u jiġu jsaqsu.” Aqra aktar

Send this to a friend