Trischia Falzon – Page 5 – One News

Trischia Falzon

Notifiki

Żewġ każijiet ġodda ta’ Coronavirus u fiequ sitt persuni oħra

Sitt persuni oħra fiequ mill-Coronavirus f’pajjiżna, biex it-total ta’ nies imfejqa tela’ għal 413.

Minn dawn, żewġ persuni kellhom bejn 10 snin u 19-il sena. Persuna oħra li fieqet kellha bejn l-20 u d-29 sena, oħra bejn it-30 u d-39 sena, u żewġ persuni bejn l-40 u d-49 sena. Aqra aktar

ARA: Rutina ġdida li qed tgħinna norganizzaw ħajjitna

Il-pandemija tal-COVID-19 qed taffettwa lill-bnedmin b’modi differenti. Hemm min qed jaħdem iktar, min jiekol iktar, min ferħan għax skopra ċertu valuri li kien tilef, u min imdejjaq għax spiċċa waħdu.

Il-Professur tas-Soċjoloġija fl-Università ta’ Malta Godfrey Baldacchino spjega li qed ngħixu realtà li se twassal għal bidliet fl-imġieba tagħna b’mod permanenti. Aqra aktar

“Kull ħaddiem għandu valur” – Il-PM

Kull ħaddiem għandu valur, u aħna qegħdin fil-politika biex intejbu l-ħajja tal-ħaddiema kollha.

Kliem il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela, f’intervista f’Jum il-Ħaddiem, flimkien ma’ martu Lydia u binthom Giorgia Mae. Aqra aktar

“Mietet f’darha biex ma tmutx l-isptar” – realtà kiefra f’Malta waqt il-pandemija

Kull sena, il-professjonisti u voluntiera fi ħdan Hospice Malta jgħinu mill-aspett mediku u psikoloġiku lil madwar elf u mitejn familja.

Familji li jkunu qed jikkumbattu mard bħall-kanċer, ALS u mard serju ieħor li jaffettwa l-pulmun, il-qalb, il-kliewi u l-fwied. Dawn jagħmlu parti mill-faxxa ta’ nies vulnerabbli u ħafna minnhom spiċċaw waħedhom fil-pandemija tal-COVID-19.

Aqra aktar

Żewġ każijiet ġodda ta’ Coronavirus u erba’ persuni oħra fiequ

Fl-aħħar sigħat feġġew żewġ każijiet ġodda ta’ coronavirus minn fost seba’ mitt test, biex in-numru ta’ persuni nfettati f’Malta mindu feġġ l-ewwel każ, tela’ għal erba’ mija u ħamsin.

Fl-istess waqt fiequ erba’ persuni oħra – żewġt itfal ta’ inqas minn disa’ snin u żewġ persuni ta’ bejn it-tletin u d-disgħa u tletin sena.

It-total ta’ persuni li fiequ mill-virus, huwa ta’ mitejn u sitta u tmenin.

Aqra aktar

Send this to a friend