Trischia Falzon

Notifiki

“Ma ġewx irreġistrati każijiet ġodda mindu reġgħu bdew iż-żjarat fid-djar tal-anzjani” – il-Ministru Michael Farrugia

Mistoqsi minn ONE News dwar is-sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani, il-Ministru responsabbli mill-anzjani Michael Farrugia qal li fl-aħħar għaxart ijiem mindu ġew rilaxxati xi miżuri ta’ żjarat fid-djar tal-anzjani, ma kien hemm l-ebda żieda jew bidla fin-numri ta’ każijiet ta’ Coronavirus.
Aqra aktar

Il-PM jinawgura dar tal-anzjani ġdida b’150 sodda li se toħloq 100 impjieg ġdid

B’investiment ta’ erbatax-il miljun ewro, il-Prim Ministru Robert Abela inawgura dar tal-anzjani ġdida fil-qalba ta’ Ħal Għaxaq.

B’mija u ħamsin sodda, Ghigo Community Residence hija mgħammra biex tipprovdi l-kura erbgħa u għoxrin siegħa kuljum, u għandha faċilitajiet tal-ogħla livell b’karatteristiċi mill-isbaħ li jirriflettu dak kollu li hu Malti, bil-għan li jżommu lill-anzjani viċin l-ambjent tradizzjonali li jkunu trabbew fih.

Aqra aktar

Il-pandemija qed tiswa lill-kaxxa tal-Gvern ħames miljun ewro kuljum

Il-pandemija qed tiswa lill-kaxxa ta’ Malta ħames miljun ewro kuljum, bil-Gvern qed jonfoq tliet miljuni iżjed kuljum fuq diversi għajnuniet, u żewġ miljuni oħra minħabba daqqa fuq l-attività ekonomika.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, Clyde Caruana, qal li ewlenin fost il-fatturi li wasslu għat-tnaqqis ekonomiku hemm is-settur turistiku.

Fl-elfejn u dsatax, ġew f’pajjiżna żewġ miljuni u tmien mitt elf turist, filwaqt li fl-elfejn u għoxrin ġew biss sitt mija u sittin elf.

Għal kull mitt ewro li kien jonfoq turist f’pajjiżna sentejn ilu, is-sena l-oħra n-nefqa niżlet għal għoxrin ewro.

Aqra aktar

Binja mitluqa fil-Belt tinbidel fi spazju ta’ akkomodazzjoni soċjali għall-familji fil-bżonn

B’investiment ta’ madwar mija u tnejn u tletin elf ewro, wasal fi tmiemu xogħol ta’ restawr estensiv fuq binja fi Triq ir-Repubblika fil-Belt, li f’seba’ xhur ingħatat ħajja mill-ġdid u se tagħti dinjità lill-familji fil-bżonn.

Dan il-proġett kien jinkludi restawr estensiv, fosthom dak strutturali u servizzi tad-dawl u l-ilma.

Apparti dan, il-binja hija ta’ valur storiku u għaldaqstant kienet tirrikjedi xogħol estensiv fuq il-faċċata u l-gallariji, b’sinerġija sħiħa mas-Supretendent tal-Wirt Kulturali.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija li tieħu ħsieb ix-xogħlijiet, spjega kif il-fatt li l-binja tinsab fil-kapitali Maltija, ġab miegħu bosta sfidi.

Aqra aktar

“M’aħniex ’il bogħod milli nneħħu xi restrizzjonijiet” – id-DPM jaċċenna fuq kawtela u l-programm tat-tilqim

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li m’aħniex ’il bogħod milli nneħħu xi miżuri li ddaħħlu fl-aħħar ġimgħat u niftħu l-ekonomija għat-turisti mlaqqmin.

Chris Fearne qal dan waqt il-programm Paperscan il-Ħadd filgħodu fuq ONE, fi sfond ta’ appell kontinwu għall-kawtela.

Qal, “Għad għandna każijiet, jiġifieri qed ikollna mhux mhu qed ikollna xejn ġdid, qed ikollna każijiet ġodda u allura rridu nibqgħu kawti u responsabbli, irridu nibqgħu nżommu mal-miżuri li għandna in place, però bir-rata li tiela’ t-tilqim, m’aħniex ’il bogħod milli nibdew bil-mod il-mod, nnaqqsu minn dawn il-miżuri li ħadna, speċjalment il-miżuri li ħafna f’dawn l-aħħar ġimgħat.”

Aqra aktar

Send this to a friend