Trischia Falzon

Notifiki

63 sena mill-irvellijiet tat-28 ta’ April tal-1958

Bħal-lum 63 sena, il-GWU kienet ordnat strajk ġenerali wara li ġimgħa qabel, il-Gvern ta’ Duminku Mintoff kien irriżenja wara li l-Ingliżi bdew jagħtu s-sensji minn mas-servizzi Ingliżi.

Dakinhar tal-istrajk, il-ħaddiema niżlu fit-toroq mhux biss biex jiġġieldu għad-dritt tax-xogħol imma wkoll għall-ħelsien tal-pajjiż.Aqra aktar

Minkejja l-pandemija naqsu bi kważi 900 dawk imċaħħda materjalment b’mod sever fl-2020

Minkejja l-pandemija, il-persuni f’pajjiżna mċaħħda materjalment severament, naqsu bi kważi disa’ mija matul is-sena li għaddiet.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li filwaqt li fl-elfejn u dsatax, in-numru ta’ persuni mċaħħda b’mod sever f’pajjiżna kien ta’ sbatax-il elf, ħames mija u sitta, dan in-numru niżel għal sittax-il elf, sitt mija u sitta u tletin is-sena l-oħra.

Aqra aktar

Send this to a friend