Trischia Falzon

Notifiki

Minn lenti differenti sentejn wara t-terremot fin-Nepal

Is-Sibt 25 t’April tal-2015. Erba’ minuti qabel nofsinhar.

Terremot b’qawwa ta’ 7.8 fuq l-iskala Richter, meqjus l-agħar wieħed fl-aħħar 80 sena, heżżeż lin-Nepal.

39 reġjun intlaqtu, u binjiet fosthom fil-kapitali Kathmandu ġġarrfu – bl-imwiet jaqbżu t-8,000 persuna.

Aktar minn 20,000 indarbu, u mat-800,000 dar nqerdu għal kollox.

U bħallikieku t-terremot u l-aftershocks ma kinux biżżejjed, 17 –il ġurnata wara, il-kapitali u l-madwar esperjenzaw terremot ieħor – din id-darba b’qawwa ta’ 7.3.

Aqra aktar

Iduru d-dinja b’tifla ta’ sitt snin

  • MALTA L-EWWEL PAJJIŻ FL-EWROPA

Malta huwa l-ewwel pajjiż Ewropew magħżul minn Sean u Valerie Clifford. Koppja li flimkien maċ-ċkejkna binthom Enya ta’ sitt snin, qed iduru d-dinja u, bi travel series imsejħa TheKidTrotter, iwasslu l-messaġġ ta’ kif u fejn l-aħjar tivjaġġa meta jkollok it-tfal żgħar.

Barra minn hekk, imbarkaw fuq vjaġġ t’esperjenzi li juru kemm huwa faċli li ssiefer u ddur id-dinja bi ftit flus, anki bit-tfal.
Għal pajjiżna ddedikaw għaxart ijiem; u tkellimna magħhom meta kienu waslu f’nofs l-avventura tagħhom, u fi kliemhom “bdew bl-aħjar”.

Aqra aktar

Il-Franċiżi joħorġu jivvutaw

Taħt sigurtà stretta, illum il-Franċiżi joħoġu jivvutaw fl-elezzjoni Presidenzjali tal-pajjiż.

Elezzjoni li qed issegwi attakk terroristiku fil-kapitali Franċiża tlett’ijiem ilu.

Mal-ħamsin elf uffiċjal tal-Pulizija u sebat’elef suldat jinsabu madwar il-pajjiż biex jassiguraw l-ogħla sigurtà.

Aqra aktar

Il-Ministru Carmelo Abela jitlob lill-Awditur Ġenerali jinvestiga

Il-Ministru Carmelo Abela bagħat ittra lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex jitlob lill-Awditur Ġenerali jinvestiga l-għoti ta’ kuntratt għal xogħlijiet fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, fit-Taqsima Forensika u fil-YOURS għal sistema tal-informatika ġdida u kameras CCTV.

Dan fid-dawl t’allegazzjonijiet li saru fil-Parlament mill-Oppożizzjoni, li l-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali ma mexiex mal-proċeduri tal-Gvern meta ngħata l-kuntratt b’direct order. Allegazzjonijiet li l-Ministru ċaħad, u sejħilhom gideb.

Aqra aktar

LEJN L-EWWEL DAR TAL-ANZJANI F’GĦAWDEX

Jonqos biss ftit ġimgħat biex tkun lesta l-fażi tal-bini fuq Dar San Ġużepp f’Għajnsielem – l-ewwel dar tal-anzjani tal-Gvern f’Għawdex.

Bix-xogħol ilu għaddej kważi sena, il-Perit Angelo Portelli spjega kif wara li tlesta l-proċess tat-taħmil, beda u issa kważi tlesta x-xogħol fuq il-bini.

Aqra aktar

Għaliex in-naħal qed jitħawwad?

Il-Malta Beekeepers’ Association ingħaqdet ma’ kampanja Ewropea mmirata biex issalva n-naħal.

Dan fid-dawl li fis-suq qed jinbigħu pestiċidi li qed jeqirdu mhux biss lill-insett, imma anki lill-ambjent u lis-saħħa tal-bniedem.

Mario Sant mill-Malta Beekepers’ Association spjega għalfejn in-naħal qed ikun diżorjentat.

Aqra aktar

MCAST bl-ewwel kors tal-iGaming

Kollaborazzjoni bejn l-iGaming Academy u l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija wasslet biex tnieda l-ewwel kors tal-iGaming, li minn dan ix-xahar se jkun disponibbli għal madwar elf student tal-ICT fl-MCAST.

Imdawwar b’għexieren ta’ studenti prospettivi, Jamie Debono, il-Managing Director tal-iGaming Academy, spjega kif dan huwa l-ewwel kors tal-iGaming li qed isir f’istituzzjoni edukattiva nazzjonali, u l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu fuq livell Ewropew.

Kors pilota li għandu l-għan li jqajjem kuxjenza dwar l-opportunitajiet li jeżistu f’industrija li fil-preżent timpjega disat’elef persuna fuq bażi full-time; iżda li minnhom huma biss madwar tlett’elef Maltin.

Aqra aktar

Send this to a friend