Trischia Falzon

Notifiki

L-uragan Ophelia fir-Renju Unit u fl-Irlanda

L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ingilterra ħareġ twissija ta’ “potenzjalment ta’ periklu għall-ħajja”, hekk kif l-Urugan Ophelia qed jersaq lejn ir-Renju Unit b’irwiefen li jlaħħqu l-130 kilometru fis-siegħa.

Twissija simili ħarġet għan-naħa ta’ fuq tal-Irlanda, fejn l-iskejjel kollha mistennija jgħalqu fit-15:00.

Qed ikun imbassar li kawża tal-uragan, bosta partijiet fir-Renju Unit u l-Irlanda se jsofru minn qtugħ fil-provvista tal-elettriku, mewġ qawwi u periklu kbir għal min joħroġ barra.

Il-linji tal-ajru Ryanair u Aer Lingus ikkanċellaw numru ta’ titjiriet minħabba l-maltemp.

Ir-Renju Unit ilu ma jesperjenza maltemp qawwi bħal dan mill-1987, meta kien hemm l-hekk imsejħa “Il-Maltempata l-Kbira”, li kienet ħalliet tmintax-il persuna bla ħajja.

Mistenni jkun l-iżgħar Mexxej fid-dinja

Fl-età ta’ 31, Sebastian Kurz – il-mexxej tal-Partit Konservattiv fl-Awstrija, mistenni jkun l-iżgħar mexxej fid-dinja, hekk kif huwa previst li l-Partit tiegħu se jirbaħ l-elezzjoni ġenerali.

Qabel l-elezzjoni, isem Kurz kien diġà mnaqqax fl-istorja bħala l-iżgħar Ministru għall-Affarijiet Barranin fl-Ewropa, wara li kien fit-tmun ta’ din il-kariga fl-2013 meta kellu biss 27.

Talbiet rekord lill-MCCF għall-għajnuna barra minn Malta

Matul l-elfejn u sittax, saru talbiet rekord lill-Malta Community Chest Fund għall-għajnuna barra minn Malta.

Meta kien ppreżentat ir-rapport finanzjarju waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Fondazzjoni, kien innotat li t-talbiet għall-għajnuna lill-pazjenti li jmorru barra mill-pajjiż għall-kura żdiedet b’disgħa u tletin fil-mija fuq l-elfejn u ħmistax.Aqra aktar

L-Air Malta se tibda ttir lejn Comiso

L-Air Malta se tibda topera servizz skedat ta’ darbtejn fil-ġimgħa lejn l-ajruport ta’ Comiso ta’ Sqallija, kull nhar ta’ Ġimgħa u nhar ta’ Ħadd mis-17 ta’ Diċembru.

In-nollijiet popolari mnedija riċentament “Go Light” tal-Air Malta se japplikaw fuq ir-rotta, li ser jagħmluha possibbli li tivvjaġġa għal €39 biss għal kull direzzjoni, bit-taxxi u t-tariffi inklużi fil-prezz.

Is-sajf li għadda l-linja tal-ajru Maltija reġgħet bdiet ukoll servizz skedat ta’ darbtejn sa tliet darbiet fil-gimgħa għal Palermo, il-belt kapitali ta’ Sqallija, u permezz ta’ 14-il titjira oħra fil-ġimgħa lejn Catania, l-Air Malta issa qiegħda taqdi tliet ajruporti għall-akbar gżira Mediterranja ġiriena, li toħloq konnessjonijiet ideali kemm għall-vjaġġaturi kif ukoll għat-turisti.

Din hija lewwel darba li l-Air Malta se tibda topera lejn dan l-ajruport Sqalli u din it-tħabbira tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-linja tal-ajru fis-suq Sqalli b’mill-inqas 18-il titjira fil-ġimgħa matul din ix-xitwa bejn il-gżejjer.

It-titjiriet se jibdew jinbiegħu mit-Tnejn, 16 ta’ Ottubru. Fil-jiem li ġejjin il-klijenti se jkunu jistgħu jibbukkjaw it-titjiriet permezz ta’ www.airmalta.com, billi jċemplu ċ-Ċentru Telefoniku tal-Air Malta fuq +356 21662211, mill-uffiċċju tal-bejgħ tal-Air Malta fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jew mill-Aġenti tal-Ivvjaġġar f’Malta u fl-Italja.

Sewwieq ta’ mutur jindarab f’inċident tat-traffiku

Sewwieq ta’ mutur ta’ 58 residenti Għajnsielem qed isofri minn xi ġrieħi wara li kien involut f’inċident tat-traffiku aktar kmieni dalgħodu fil-bypass tal-Imrieħel.

L-inċident seħħ kawża t’impatt bejn karozza u mutur għall-ħabta tas-07:30.

Il-karozza kienet qed tinstaq minn żagħżugħa ta’ 19 minn Ħal Qormi, li ttieħdet l-Isptar Mater Dei minħabba x-xokk li ħadet, iżda ma sofriet l-ebda ġrieħi.

Il-kundizzjoni tar-raġel għadha mhix magħrufa, filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

Budget 2018: “Kulħadd jinsab aħjar milli kien jumejn ilu”

Fi żmien amministrazzjonijiet Nazzjonalisti, bħal-lum, il-familji jkunu qed jikkalkulaw kemm ħadilhom il-Gvern, jekk tahomx xi ħaġa, u jippruvaw jagħmlu kalkolu jekk jinsabux aħjar milli kienu jumejn ilu.

Dan il-kalkolu m’għandux għalfejn isir. Illum isir biss kalkolu ta’ x’ħadna u kemm ħadna. Huwa baġit li llum f’pajjiżna kulħadd jinsab aħjar milli kien jumejn ilu.

Hekk iddeskriva l-baġit għall-elfejn u tmintax id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne f’konferenza tal-aħbarijiet f’Kastilja li fiha elenka numru ta’ miżuri li juru kif dak li tressaq ilbieraħ huwa baġit li jagħti sens ta’ serenità u serħan il-moħħ.Aqra aktar

IL-BUDGET MAL-EWWEL DAQQA T’GĦAJN

 • ŻIEDA TA’ ĠURNATA OĦRA LIV
 • AKTAR TNAQQIS TA’ TAXXA GĦAL KULL MIN JAĦDEM
 • ŻIEDA TA’ €2 FIL-ĠIMGĦA GĦAL KULL PENSJONANT
 • €10,000 RIMBORS TA’ SPEJJEŻ GĦAL ADOZZJONI TA’ TFAL MINN BARRA L-PAJJIŻ
 • WARA 8 SNIN SE TIŻDIED IL-FOSTER CARE ALLOWANCE
 • REFUND TAT-TAXXA TAL-BOLL GĦAL MIN JIXTRI L-EWWEL U T-TIENI DAR
 • IŻ-ŻIEDA GĦALL-GĦOLI TAL-ĦAJJA GĦAS-SENA D-DIEĦLA SE TKUN TA’ €1.75 FIL-ĠIMGĦA
 • ESTENSJONI TAL-ISKEMA TAL-IN-WORK BENEFIT
 • TNAQQIS BIN-NOFS TAL-PREZZ TAL-EŻAMIJIET TAS-SEC U L-MATSEC
 • TALLINJA CARD B’XEJN GĦAL DAWK BEJN 16-20 SENA
 • SOCIAL LOANS BIEX AKTAR PERSUNI JSIRU SIDIEN TA’ DJARHOM
 • AĠĠUSTAMENT GĦALL-IMPJEGATI BIL-PAGA MINIMA
 • GOVERNMENT SAVINGS BONDS GĦALL-PENSJONANTI
 • €10.5 MILJUN OĦRA BIEX IKUNU NDIRIZZATI INĠUSTIZZJI TAL-IMGĦODDI
 • WHITE PAPER DWAR HOUSING AFFORDABBLI
 • XOGĦOL INFRASTRUTTURALI F’160 TRIQ RESIDENZJALI FL-2018
 • ESTENSJONI TAS-SERVIZZ TAL-IVF
 • €4.9 MILJUNI GĦAL PAGAMENTI EX-GRATIA GĦAL MIN KIEN IRREĠISTRA L-VETTURA FL-2007
 • €8.15 FIL-ĠIMGĦA FL-ALLOWANCE GĦALL-CARERS
 • SE TINFETAĦ SKEMA TA’ FIDI TA’ ĊNUS
 • TINQATA’ 20% INQAS MILL-PENSJONI T’ANZJANI LI JAGĦTU LURA L-POST TAL-GVERN MIKRI LILHOM META JMORRU F’DAR TAL-ANZJANI
 • INĦEĠĠU IKTAR INDIVIDWI JKOMPLU B’KORS POST-GRADUATE

Uħud mill-ħafna miżuri li ffurmaw il-baġit għas-sena d-dieħla. Baġit li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat “ta ħafna u ma ħa xejn”.

Jerome Frendo jingħata l-aħħar tislima

Fi Knisja ppakjata b’nies lebsin ħwejjeġ kull kulur, l-aktar il-kulur abjad, Jerome Frendo – iż-żagħżugħ t’20 sena li ħa l-aħħar nifsijiet ta’ ħajtu nhar il-Ġimgħa 6 t’Ottubru, ingħata l-aħħar tislima.

Jerome se jibqa’ mfakkar għat-tbissima ħelwa tiegħu u l-attitudni pożittiva li biha affaċċja l-marda li kkawżatlu ħajtu.

Huwa ried ikun parti mill-ġlieda ta’ ħaddieħor kontra l-kanċer u jgħin b’kull mod li jista’ lil dawk mifluġa b’din il-marda iżda ma kellux ikun hekk kif jumejn ilu ħalla din id-dinja wara battalja li ħadet ftit anqas minn erba’ snin. Minkejja t-tbatijiet li għadda minnhom, Jerome dejjem kellu fidi kbira u kien lest li jibqa’ jagħmel il-ġid, ikun xi jkun id-destin tiegħu.

Il-funeral sar illum fit-15:00 fil-Knisja tad-Dumnikani fir-Rabat, u l-filmati flimkien ma’ siltiet mill-omelija li saret waqt il-Quddiesa, se jkunu fil-bulettin ewlieni tal-lejla fis-19:30.

 

 

Il-Ministru għall-Finanzi b’messaġġ sigħat qabel il-baġit

Sigħat qabel il-preżentazzjoni tal-baġit għas-sena d-dieħla, li se jkun l-ewwel wieħed f’35 sena maħdum fi sfond ta’ surplus, il-Ministru għall-Finanzi l-Professur Edward Scicluna wassal il-messaġġ tiegħu fuq Facebook.

Fih tkellem dwar numru ta’ sfidi li l-Gvern se jkun qed jaffaċċja fis-snin li ġejjin, fosthom it-toroq u t-traffiku, u l-proprjetà.

Tista’ ssegwi l-messaġġ tal-Ministru Scicluna hawn taħt.

 

Send this to a friend