Trischia Falzon – One News

Trischia Falzon

19-il każ ġdid ta’ Coronavirus

Fl-aħħar sigħat, feġġew 19-il każ ieħor ta’ Coronavirus f’pajjiżna minn fost 627 test, biex it-total ta’ persuni infettati f’Malta tela’ għal 188. Aqra aktar

5 każijiet ġodda ta’ Coronavirus f’pajjiżna…persuna għadha intubata fl-ITU

Fl-aħħar sigħat, feġġew ħames każijiet oħra ta’ coronavirus f’pajjiżna minn fost sitt mija u sebgħa u tletin test – l-akbar ammont ta’ testijiet li saru sa issa, biex it-total ta’ persuni nfettati f’Malta tela’ għal mija u sitta u ħamsin.

Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li minn dawn il-każijiet, tlieta huma relatati ma’ safar, u tnejn ittieħdu bi trażmissjoni lokali.

Aqra aktar

ARA: Is-7 deċiżjonijiet fid-dettall b’rabta mal-iskola u l-eżamijiet


Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ħabbar seba’ deċiżjonijiet marbuta mal-iskejjel, istituzzjonijiet edukattivi u eżamijiet, minħabba l-imxija tal-coronavirus f’pajjiżna.

Wara li l-Gvern kien diġà ħabbar li l-iskejjel kellhom jibqgħu magħluqin sas-17 t’April, illum tħabbar li l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha se jibqgħu magħluqin sal-aħħar ta’ Ġunju, jiġifieri sa tmiem is-sena skolastika li qegħdin fiha. Aqra aktar

Mil-lum jibda jitħallas iċ-child bonus


Mil-lum bdew jitħallsu l-pagamenti taċ-child bonus hekk kif imħabbar fil-baġit għal din is-sena. Aqra aktar

Send this to a friend