Trischia Falzon – One News

Trischia Falzon

Notifiki

“Aktar ma jiġu l-attakki, aktar inkun reżiljenti” – il-Prim Ministru

“Dawn kienu akkużi li setgħu tefgħu lill-Armata, lill-Brigadier u lili, għomorna il-ħabs. Mhux hekk biss iżda, x’kien l-iskop warajhom? L-iskop warajhom kien li jiddistabilizzaw lill-pajjiż.”

Din kienet ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela, l-għada li ġiet ippubblikata l-inkjesta Maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet ta’ qtil ta’ immigranti fil-konfront tiegħu, tal-Brigadier u tal-Armata.Aqra aktar

Ara kif u meta pajjiżna se jkompli miexi lejn in-normalità sħiħa  

Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li nhar it-Tnejn, tmienja ta’ Ġunju, se jingħataw id-dettalji ta’ budget multi-miljunarju li se jippremja lil dawk li huma lesti li jinvestu.

FIT-8 TA’ ĠUNJU SE JITĦABBAR BUDGET MULTI-MILJUNARJU

Aqra aktar

Raġel ta’ 68 sena b’kundizzjonijiet kroniċi jmut wara li kien infettat bil-Coronavirus

Raġel ta’ 68 sena b’diversi kundizzjonijiet kroniċi miet ftit tal-ħin ilu fl-isptar Mater Dei wara li kien infettat bil-Coronavirus.

Fi stqarrija tard il-Ġimgħa filgħaxija, il-Ministeru tas-Saħħa qal li r-raġel sarlu test u rriżulta fil-pożittiv għall-virus fid-19 ta’ Mejju.

Huwa kien qed jirċievi kura f’Mater Dei.

Filwaqt li ta l-kondoljanzi lill-qraba tad-disa’ persuna li mietet wara li kienet infettata bil-virus, il-Ministeru tas-Saħħa tenna l-appell biex il-poplu jsegwi l-pariri tad-Dipartiment tas-Saħħa biex nipproteġu lill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna.

“In-nies qed jiġu u x-xogħol baqa’ għaddej f’normalità ġdida” – Direttur ta’ ċentru mediku li joffri servizzi estetiċi

Ġimgħa mindu komplew jitnaqqsu r-restrizzjonijiet fil-miżuri marbuta mal-Coronavirus, jidher li l-anzjetà fost in-nies qed tonqos. L-istess nies li qed ikunu kawti u josservaw il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa, fl-istess waqt li qed jikkonkorru għas-servizzi li reġgħu bdew jingħataw.

Oliver Scicluna – id-Direttur Maniġerjali ta’ ċentru mediku li joffri wkoll servizzi estetiċi u ta’ sbuħija, stqarr li l-aktar ħaġa li laqtet lill-kumpanija kienet l-inċertezza, li ħadd ma jaf meta u kif se jiġru l-affarijiet. Iżda nnota li mal-mument li reġgħu nfetħu l-bibien taċ-ċentru, kien hemm domanda qawwija għall-appuntamenti, li ma jsirux biss f’xi okkażjoni. Aqra aktar

Se jerġgħu jibdew diversi servizzi fil-komunità

Mit-Tnejn, l-ewwel ta’ Ġunju, se jerġgħu jibdew jiġu offruti diversi servizzi fil-komunità mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità.

Dan id f’id ma’ diversi miżuri li jassiguraw kemm is-saħħa tal-anzjani kif ukoll tal-ħaddiema. Aqra aktar

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità tippreżenta rapport annwali għas-sena 2019

Sal-aħħar tas-sena li għaddiet, kien hemm kważi 19,000 persuna b’diżabilità reġistrata mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità.

Aktar minn 15,000 minnhom kellhom diżabilitajiet fiżiċi, u aktar minn 3,000 oħra kellhom diżabilità intellettwali. 2,400 kellhom diżabilità psikoloġika, 1,500 kellhom nuqqas fis-smigħ, u elf u sitt mija oħra nuqqas fil-vista.

Aqra aktar

Send this to a friend