Stefan Bajada

L-Ispeaker jinnota b’dispjaċir li twarrbet l-għaqda għal okkażjoni storika Maltija

L-Ispeaker Anġlu Farrugia innota b’dispjaċir li simpożju tal-ewwel tip tax-xorta tiegħu fejn eks Speakers kienu se jiltaqgħu fis-Sala tal-Parlament bħala parti mill-attivitajiet li jfakkru l-mitt sena anniversarju tal-Parlament Malti, kellu jitħassar.

Dan wara li kif ġie rappurtat fil-midja, numru ta’ Speakers predeċessuri tiegħu infurmawh li ma kinux se jattendu.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru jsellem il-memorja tal-Perit Duminku Mintoff

Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fakkar il-105 snin mit-twelid tal-eks Prim Ministru u Mexxej Laburista Dom Mintoff.

Dan ġie mfakkar hekk kif il-Mexxej Laburista poġġa l-fjuri quddiem il-monument ta’ Dom Mintoff f’Bormla, il-post li twieled fih fl-1916.

Il-Perit Mintoff sar Mexxej tal-Partit Laburista fl-1949 u baqa’ jmexxi l-partit sal-1984.

Huwa kien Prim Ministru ta’ Malta bejn l-1955 u l-1958 u bejn l-1971 u l-1984.

F’post fuq Facebook il-Prim Ministru ddeskriva lil Mintoff bħala ġgant tal-politika Maltija u l-istorja ta’ pajjiżna.

Huwa saħaq li l l-kobor tiegħu joħroġ mill-fatt li ħidmietu għadna ngħixuha kuljum fid-diversi monumenti soċjali li welled hu u li għadhom magħna, joffru dinjità u ħajja aħjar lill-eluf ta’ persuni.
Żied jgħid li xogħolna llum hu li dawk il-prinċipji, li Mintoff u oħrajn sawwru fil-Partit Laburista u l-pajjiż, inżommuhom ħajjin fid-diversi inizjattivi li mmexxu ‘l quddiem biex nibqgħu noħolqu ġustizzja soċjali, nsaħħu l-ugwaljanza, noħolqu l-opportunitajiet għal kulħadd u nġibu lil Malta l-ewwel u qabel kollox.
Intant fi stqarrija il-Partit Laburista wkoll ddeskriva lill-eks Prim Ministru Mintoff bħala ġgant fil-politika Maltija u tenna li dan kien magħruf għal numru ta’ proġetti soċjali li wettaq, l-investimenti li ġab u l-avvanzi kostituzzjonali importanti bħall-kisba ta’ ħelsien sħiħ mir-Renju Unit.

Arrestati mara u raġel wara li allegatament heddew u serqu minn fuq raġel fil-Gżira

Il-Pulizija arrestat mara ta’ 56 sena u raġel ta’ 46 sena wara li allegatament waqfu, heddew u serqu minn fuq raġel ta’ 43 sena.

Il-każ seħħ nhar l-Erbgħa li għadda għal ħabta tal-ħdax ta’ filgħodu fi Ġnien il-Kunsill tal-Ewropa, il-Gżira, meta r-raġel kien miexi fl-istess ġnien.

Ħidma konġunta bejn il-Pulizija mid-Dipartiment tar-Reati Magguri u tar-Rapid Intervention Unit, wasslet biex f’inqas minn 24 siegħa jarrestaw waħda mill-allegat ħallelin.

Fi stqarrija l-Pulizija qalet li wara li ġew infurmati, minnufih bdiet tfittxija għaż-żewġ persuni, fejn madwar siegħa biss wara, arrestaw lill-mara, fil-Gżira stess.

It-tfittxijiet għar-raġel issoktaw u lbieraħ filgħodu, Kuntistabbli tal-Pulizija stazzjonat ir-Rapid Intervention Unit, fil-ħin li ma kienx xogħol, għaraf lir-raġel, li kien passiġġier f’vettura li kienet qiegħda tinstaq fil-Gżira.

Fuq  il-post indikat mill-kuntistabbli, intbagħtu mill-ewwel il-Pulizija tar-RIU li sabu l-vettura u ftit wara arrestaw lir-raġel.

Huma se jitressqu l-Qorti llum, għall-ħabta tad-disgħa ta’ filgħodu quddiem ilMaġistrat tal-Għassa, Dr Nadine Lia.

L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.

Lagħabha ta’ qassis biex jiffroda eluf ta’ ewro minn fuq dahar anzjana

Dillon Kenneth Junior Bartolo ta’ 28 sena mill-Bormla, baqa’ jinżamm arrestat wara li ammetta li ffroda €3,000 lil anzjana wara li lagħabha ta’ qassis.

Fil-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, intqal kif l-imputat qal lill-anzjana li hu Dun Ġwakkin u li kien qed jiġbor il-flus għall-karità.

Ġie spjegat ukoll kif Bartolo kien qed jiltaqa’ ta’ spiss mal-anzjana u kien hawn li daħal rapport lill-pulizija dwar dan il-każ.

Huwa ġie arrestat waqt li kien qed jiġbed il-flus.

L-Avukat difensur qalet kif iż-żagħżugħ għamel dan għax kienu qed jiġru warajh xi traffikanti tad-droga biex jgħaddilhom il-flus.

Is-sentenza għal dan il-każ se tingħata l-Ħamis.

Appell biex tinstab midalja rari li ħa Malti fil-Gallipoli

Kienet gwerra missielta, imdemmija u ta’ terrur.

Ħalliet bosta mejta, waħidhom fl-għajjat tal-gwerra u bla ebda dinjità.

Din kienet il-gwerra tal-Gallipoli, ftit aktar minn mitt sena ilu, fejn l-Alleati, jiġifieri l-Ingliżi, il-Franċiżi u r-Russi ġġieldu kontra l-imperu Ottoman fl-ewwel gwerra dinjija.

Bosta Maltin marru jiġġieldu fil-Gallipoli, llum parti mit-Turkija viċin Istanbul.

Wieħed mill-Maltin li ġġieled f’din il-battalja kien Alfred Gatt, li ġġieled b’qilla liema bħalha, tant li l-militar Ingliż onorah b’midalja prezzjuża għal qlubija tiegħu.

Gatt huwa wieħed minn disa’ Maltin li ħa din il-midalja tas-salib tal-qlubija.

Gatt ngħata din il-midalja wara li tefa’ n-nar f’maħżen tal-munizzjon wara li qabad meta ġie bbumbardjat mit-Torok.

Aktar tard Alfred Gatt sar Brigadier u mexxa l-Artillerija Rjali ta’ Malta fit-tieni gwerra dinjija.

Intant aktar minn mitt sena wara, fuq il-midja soċjali deher appell mhux tas-soltu.

X’imkien f’Malta hawn mitlufa il-midalja prezzjuża ta’ Gatt.

Dan l-istazzjon tkellem ma’ Francesca Gatt, li Alfred jiġi l-bużnannu tagħha, fejn irrakkuntat x’seta’ wassal biex din il-midalja ntilfet.

Qalet, “It-Tlieta li għadda missieri u kuġinuh marru l-mużew mhux biex juru l-midalja biss imma kien hemm aktar midalji u fil-fatt il-mużew kienu interessati ħafna. Missieri fi triqtu lejn id-dar skoprejna li waħda mill-midalji intilfet. Kien hemm toqba żgħira fil-basket u naħsbu li waqgħet.”

Francesca Gatt qalet x’sinjifikat fiha din il-midalja.

Qalet, “Din il-midalja hija The Military Cross li ngħata l-bużnanna fl-1916 wara l-battalja ta’ Gallipoli, jiġifieri bħala storja importani mhux biss għalina bħala familja imma wkoll għal Malta għax ftit uffiċjali Maltin irċevew din il-midalja.

Kien hawn li appellat fejn wieħed jista’ jsib din il-midalja u jekk isibha x’għandu jagħmel.

Spjegat, “Nixtiequ forsi jkun hemm xi ħadd fi triqtu l-Imsida jew San Ġwann u l-Belt jew forsi kollettur li b’xi mod tiġi f’idejh li jistgħu jmorru l-għassa biex jagħtu din il-midalja lill-Pulizija ovvjament bla mistoqsijiet xejn.”

Imħabbra standards biex jassiguraw kwalità aħjar fid-djar tal-anzjani

B’avviż legali li se jiġi ppubblikat fis-seħħ fil-jiem li ġejjin, id-djar tal-anzjani kollha f’Malta u Għawdex se jaraw l-introduzzjoni ta’ seba’ standards soċjali regolatorji, li se jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta’ dawn l-anzjani.

Dan propju tħabbar f’konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall-Istandards Dr Angele Ellul Fenech.

Aqra aktar

Send this to a friend