Stefan Bajada

Notifiki

“Aħna Konna Hemm” – Dramm virtwali tal-Passjoni ta’ Ġesu miż-żgħażagħ tax-Xagħra Għawdex

“Aħna Konna Hemm”

Dramm tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesu Kristu mtella’ miż-żgħażagħ ta’ bejn it-12 u 18-il sena tax-Xagħra Għawdex.

Fi sfond ta’ restrizzjonijiet b’rabta mal-pandemija, dawn iż-żgħażagħ ħadu l-inizjattiva sabiex b’mod virtwali jdaħħlu lill-pubbliku fl-atmosfera taż-żmien tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Aqra aktar

Sentiment pożittiv għall-proposti mħabbra mill-Gvern dwar bidliet għall-użu responsabbli tal-kannabis

Sentiment pożittiv għall-proposti mħabbra mill-Gvern fil-White Paper dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, fosthom mill-għaqda ReLeaf.

F’kummenti ma’ dan l-istazzjon, il-President ta’ din l-għaqda li taħdem biex tippromwovi l-użu regolarizzat tal-Kannabis, saħaq kif b’dawn il-proposti, jistgħu jieqfu l-laqgħat suspettużi bejn min jixtri u min ibiegħ.

Aqra aktar

Ara minn fejn oriġina l-Erbgħa tat-Tniebri u x’jiġri fil-knejjes

Ir-raba’ jum tal-Ġimgħa Mqaddsa u jumejn qabel il-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. Il-ġurnata tad-dlamijiet jew kif magħrufa aħjar, l-Erbgħa tat-Tniebri.

Fil-jum li l-Knisja Kattolika tħejji ruħha għall-mument tal-passjoni ta’ Kristu, fin-Naxxar dan l-istazzjon iltaqa’ ma’ Monsinjur Richard Borg, li spjega minn fejn orġina l-Erbgħa tat-Tniebri.

Qal, “Il-kelma tniebri ġejja minn tenebre kelma latina u bil-Malti tfisser dlamijiet u dellijiet. Dan iż-żmien il-knejjes kienu jkunu miksijin bid-damask iswed u jkunu f’atmosfera ta’ dlam.”

Aqra aktar

Għajnuna rekord ta’ €420,000 għal Special Olympics Malta

Special Olympics Malta se tkun qed tgawdi minn għajnuna finanzjarja rekord ta’ erba’ mija u għoxrin elf ewro fuq medda ta’ tliet snin.

Dan wara li f’konferenza tal-aħbarijiet fil-Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq it-Tnejn waranofshinar ġie ffirmat ftehim bejn SportMalta u anke Special Olympics Malta.

Dan il-ftehim se jkun qed jgħin lil atleti ta’ Special Olympics Malta sabiex ikunu jistgħu ikomplu jipparteċipaw fil-Logħob Internazzjonali tal-Olimpjadi Speċjali u anke f’training camps barra minn xtutna. Barra minn hekk, permezz ta’ dawn il-fondi, Special Olympics Malta se tkun qed tinvesti f’kits u apparat li jkollha bżonn minn żmien għal żmien.

Aqra aktar

Send this to a friend