Stefan Bajada – Page 4 – One News

Stefan Bajada

Notifiki

Ħidma delikata u perikoluża għall-pulizija fil-qabdiet tad-droga

Wara kull arrest jew rejd li jsir b’rabta ma’ pussess jew traffikar tad-droga, jkun hemm ġranet u ljieli sħaħ ta’ ħidma minn diversi uffiċjali fi ħdan il-korp tal-Pulizija ta’ Malta. Ħidma li xi kultant tista’ tkun ukoll perikoluża.Aqra aktar

Il-Prim Ministru jinawgura Triq Sant’Antnin f’Għajnsielem b’investiment ta’ aktar minn €2M

Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri inawguraw il-ftuħ mill-ġdid ta’ Triq Sant’Antnin f’Għajnsielem Għawdex.

Din it-triq, b’tul ta’ tmien mitt metru u li saret b’investiment ta’ aktar minn żewġ miljun ewro, hija waħda prinċipali f’Għawdex, hekk kif ta’ kuljum jgħaddu minnha għexieren ta’ vetturi minn jew lejn il-vapuri tal-Gozo Channel.Aqra aktar

Ftehim ma’ Puttinu: Familji li jeħtieġu jmorru Londra għall-kura tal-kanċer mhu se jħallsu xejn fuq akkomodazzjoni

Ġurnata memorabbli u ħolma li saret realtà, grazzi għal għajnuna tal-Gvern.

Kliem il-Viċi President ta’ Puttinu Cares Angele Cuschieri l-għada li l-Gvern ħabbar li se jkun qed jagħti ħames miljun ewro sabiex Puttinu jkun jista’ jwettaq proġett meħtieġ ferm ta’ għoxrin appartament fil-qalba ta’ Londra.

Cushieri spjegat ma’ dan l-istazzjon kif kull xahar bejn sittin u disgħin pazjent qed jitilgħu Londra għall-kura.

Aqra aktar

Ferris u Efimova akkużati li ħalfu falz dwar Egrant

Jonathan Ferris u Maria Efimova qed jiġu akkużati fil-Qorti Maltija li fost l-oħrajn ħadu ġurament falz dwar l-istorja Egrant wara li l-inkjesta Maġisterjali dwar il-każ kienet semmiet lil dawn iż-żewġ persuni bħala tnejn li wettqu reat.

Maria Efimova waħidha hija akkużata li bejn April tal-2017 u Ġunju tal-2018, għamlet ħsara lil xi persuni u li akkużat lil xi persuni b’reat, filwaqt li kienet taf li dawn huma innoċenti.

Akkuża oħra fil-konfront ta’ Efimova hija li ħalfet falz quddiem dak iż-żmien Maġistrat Aaron Bugeja u li kissret il-kundizzjoniiet tal-liberta proviżorja imposti fuqha fl-2016, wara li din ħarbet mill-pajjiż.Aqra aktar

Parkeġġ b’xejn għal min jidħol il-Belt fi Black Friday u fi żmien il-Milied

Kull min se jidħol il-Belt Valletta fis-sebgħa u għoxrin ta’ Novembru, il-ġurnata magħrufa baħala l-Black Friday u bejn it-tmienja ta’ Diċembru sa l-aħħar tas-sena elfejn u għoxrin, jista’ jidħol jipparkja b’xejn fil-parkeġġ tal-MCP.

Din l-inizjattiva hija fost diversi inzijattivi oħra li ġew imħabbra t-Tnejn filgħodu fi pjazza Teatru Rjal, sabiex fiż-żminijiet ta’ festi tal-Milied, il-Maltin, l-Għawdxin u t-turisti jidħlu l-Belt.Aqra aktar

Il-PM jaqsam l-esperjenza tiegħu fil-politika mal-parteċipanti ġodda tal-programm LEAD

Is-Sibt filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ingħata bidu għall-ħames edizzjoni tal-programm LEAD, bil-parteċipazzjoni ta’ tlieta u tletin mara.

Indirizza l-ewwel sessjoni tal-programm, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Robert Abela, li mal-parteċipanti l-ġodda qasam l-esperjenza politika tiegħu u qal li kollox jibda mix-xewqa li tkun lest li tagħti xi ħaġa lis-soċjetà.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru u martu jinawguraw boutique hotel b’investiment ta’ €20 miljun

Fil-Belt Valletta, il-Prim Ministru Robert Abela u martu s-Sinjura Dr Lydia Abela inawguraw uffiċjalment il-boutique hotel Iniala Harbour House & Residences, li għaliha ġew investiti għoxrin miljun ewro.

Din il-boutique hotel li tinsab biswit is-sur ta’ Santa Barbara toffri veduti spettakolari tal-Port il-Kbir u għandha l-għan li tattira  lejn pajjiżna turisti ta’ kwalità.

Aqra aktar

Send this to a friend