Stefan Bajada – Page 3 – One News

Stefan Bajada

Notifiki

Mil-lum bdew jitqassmu l-pagamenti lil 7,700 ħaddiem li sofrew inġustizzja

Mil-lum bdew jitqassmu ħdax il-miljun u seba’ mitt elf ewro lil madwar sebat elef u seba’ mija u sebgħin persuna li fil-passat sofrew xi tip ta’ inġustizzja fuq ix-xogħol.

Dan tħabbar f’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna u l-Ministru għall-Familja Michael Falzon fil-Borża ta’ Malta l-Ħamis waranofshinar.

Il-pagament għall-inġustizzji għal din is-sena huma maqsumin f’erba’ kategoriji;

  • L-eks ħaddiema tal-Korpi u oħrajn li daħlu fis-servizz pubbliku, li jammontaw għal aktar minn tlett elef persuna. Il-ħlas lil kull min huwa eliġibbli huwa marbuta maż-żmien li damu jaħdmu f’dipartimenti tal-gvern bejn il-ħatra uffiċjali tagħhom u d-data tal-irtirar.
  • Eks ħaddiema tal-Korpi li daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku. Magħhom hemm inklużi eks ħaddiema tal-Gas Board u l-eks membri tal-korpi li wara li spiċċaw mill-ingaġġ tagħhom daħlu jaħdmu f’entitajiet jew kumpaniji parastatali. Dawn jammontaw għal aktar minn elf u ħames mitt persuna jew il-werrieta tagħhom.
  • Eks ħaddiema tax-xatt – Eliġibbli għal din l-iskema din is-sena kien hemm madwar 650 eks-ħaddiema tax-xatt jew l-eredi tagħhom.  Il-ħlasijiet tagħhom ilaħħqu madwar żewġ miljun u seba’ mitt elf ewro.
  • Uffiċjali tal-Pulizija – Il-pagament ta’ din is-sena huwa r-raba’ u l-aħħar wieħed skont il-ftehim li kien intlaħaq mill-Ministeru mar-rappreżentanti tal-uffiċjali tal-pulizija.  Bil-pagament ta’ din is-sena dawk eliġibbli u l-werrieta tagħhom jkunu ħadu bejniethom ftit aktar minn tmien miljun ewro. Għal dan se jibbenefikaw aktar minn elfejn u mitejn persuna.

Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal kif Gvern Laburista dejjem kien bil-għaqal u li fl-isfond tal-pandemija, pajjiżna kien diġà ppreparat u għalhekk seta’ jkompli jgħin lil dawn il-persuni.

Spjega li, “Dan kollu jista’ jsir għax il-budget huwa bilanċjat u isir bilgħaqal b’mod li dejjem iħalli u mhux jista naħħa waħda u ħaddieħor jibqa’ nieqes. Nippruvaw naraw li kulħadd jieħu l-benefiċċji li ħaqqu u dawn wara li nafu li moralment għalkemm legalment mhux obbligat il-Gvern imma ħass li hu obbligat mal-ħaddiem u żamm kellmtu.”  

Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Familja Michael Falzon spjega li kif tħabbar fid-diskors tal-budget għas-sena d-dieħla, it-twettiq ta’ din il-wegħda ser tissokta matul  is-sena d-dieħla.

Qal kif, “skema li Gvern kien wigħed u nagħmlu tajjeb għal ċertu inġustizzji u amonaliji. Kellna sezzjoni tal-ħaddiema tal-korpi, Malta electricity, ħaddiema tax-xatt, u uffiċjali tal-Pulizija. F’dan ir-raba’ pagament minbarrali kulħadd se jieħu pagament issa nkunu għalaqna s-sezzjoni tal-overtime tal-pulizija. Il-pagament ta’ din is-sena dalwaqt ikun f’idejjhom u diġa għandna vot għas-sena d-dieħla.”

Minn kemm ilhom li bdew jiġu indirizzati dawn l-inġustizzji tal-passat, sa’ mill-2017, ibbenefikaw ‘il fuq minn 8,000 benefiċjarju, li bejniethom gawdew minn sitta u ħamsin miljun u erba’ mitt elf ewro.

suni.

Ħidma delikata u perikoluża għall-pulizija fil-qabdiet tad-droga

Wara kull arrest jew rejd li jsir b’rabta ma’ pussess jew traffikar tad-droga, jkun hemm ġranet u ljieli sħaħ ta’ ħidma minn diversi uffiċjali fi ħdan il-korp tal-Pulizija ta’ Malta. Ħidma li xi kultant tista’ tkun ukoll perikoluża.Aqra aktar

Il-Prim Ministru jinawgura Triq Sant’Antnin f’Għajnsielem b’investiment ta’ aktar minn €2M

Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri inawguraw il-ftuħ mill-ġdid ta’ Triq Sant’Antnin f’Għajnsielem Għawdex.

Din it-triq, b’tul ta’ tmien mitt metru u li saret b’investiment ta’ aktar minn żewġ miljun ewro, hija waħda prinċipali f’Għawdex, hekk kif ta’ kuljum jgħaddu minnha għexieren ta’ vetturi minn jew lejn il-vapuri tal-Gozo Channel.Aqra aktar

Ftehim ma’ Puttinu: Familji li jeħtieġu jmorru Londra għall-kura tal-kanċer mhu se jħallsu xejn fuq akkomodazzjoni

Ġurnata memorabbli u ħolma li saret realtà, grazzi għal għajnuna tal-Gvern.

Kliem il-Viċi President ta’ Puttinu Cares Angele Cuschieri l-għada li l-Gvern ħabbar li se jkun qed jagħti ħames miljun ewro sabiex Puttinu jkun jista’ jwettaq proġett meħtieġ ferm ta’ għoxrin appartament fil-qalba ta’ Londra.

Cushieri spjegat ma’ dan l-istazzjon kif kull xahar bejn sittin u disgħin pazjent qed jitilgħu Londra għall-kura.

Aqra aktar

Ferris u Efimova akkużati li ħalfu falz dwar Egrant

Jonathan Ferris u Maria Efimova qed jiġu akkużati fil-Qorti Maltija li fost l-oħrajn ħadu ġurament falz dwar l-istorja Egrant wara li l-inkjesta Maġisterjali dwar il-każ kienet semmiet lil dawn iż-żewġ persuni bħala tnejn li wettqu reat.

Maria Efimova waħidha hija akkużata li bejn April tal-2017 u Ġunju tal-2018, għamlet ħsara lil xi persuni u li akkużat lil xi persuni b’reat, filwaqt li kienet taf li dawn huma innoċenti.

Akkuża oħra fil-konfront ta’ Efimova hija li ħalfet falz quddiem dak iż-żmien Maġistrat Aaron Bugeja u li kissret il-kundizzjoniiet tal-liberta proviżorja imposti fuqha fl-2016, wara li din ħarbet mill-pajjiż.Aqra aktar

Send this to a friend