Stefan Bajada – One News

Stefan Bajada

Notifiki

L-Oppożizzjoni tkaxkar saqajha fuq l-Awtorità tal-Bini

Aktar minn xahar wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se titwaqqaf l-Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni sabiex tirregola dan is-settur, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għadha ma resqitx ‘l quddiem persuna biex f’isimha tkun membru fuq il-bord ta’ din l-Awtorità.

It-Tnejn filgħaxija fuq il-programm Realtà ma’ Brian Handsford, il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia għal darb’oħra, kif għamel fi drabi oħra, stieden u talab lill-Opożizzjoni sabiex tinnomina isem.

Aqra aktar

Is-sena l-oħra l-impatt tal-pandemija fuq il-finanzi tal-pajjiż kien ta’ €900 miljun

Fis-seduta parlamentari tat-Tlieta filgħaxija l-Ministru għall-Finanzi u Xogħol Clyde Caruana spjega kif is-sena l-oħra il-pandemija ħalliet impatt ta’ disa mitt miljun ewro fuq l-finanzi tal-pajjiż.

Il-Ministru spjega li din hija stima inizjali hekk kif il-fond konsolidat ikun għadu qed jingħalaq.

Ta’ min isemmi li l-infiq tal-Gvern għas-sena l-oħra kien ikkaraterizzat minn miżura wara l-oħra biex jgħin lill-familji u negozji Maltin u Għawdxin.

Fost dawn kien hemm l-iskema ta’ ħlas tal-pagi magħrufa bħala l-Covid Wage Supplement u l-vouchers tal-mitt ewro.

Qal li l-ewwel stimi juri li d-defiċit għas-sena l-oħra mistenni jkun ta’ aktar minn disgħa punt erbgħa fil-mija.
B’ton ta’ determinazzjoni, il-Ministru qal li l-Gvern se jiżgura li mhux se jarmi s-suċċessi li nkisbu qabel fl-amministrar tal-finanzi tal-pajjiż.

Il-Koħħu jingħata l-proklama fil-każ tal-qtil tal-Avukat Carmel Chircop

Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu ġie rakkomandat li jingħata l-maħfra presidenzjali biex jgħin fil-każ tal-qtil tal-Avukat Carmel Chircop li seħħ fl-2015.

Din ir-rakkomandazzjoni ngħatat f’laqgħa tal-Kabinett ilbieraħ.

Issa jmiss lill-President tar-Repubblika li jiffirma l-proklama biex Vince Muscat jingħata l-maħfra bil-kundizzjoni li jgħin fl-investigazzjoni fil-qtil ta’ Chircop.

L-Avukat Carmel Chircop kien inqatel kiesaħ u biered b’erba’ tiri ta’ arma tan-nar f’kumpless tal-garaxxijiet f’Birkirkara fit-tmienja ta’ Ottubru tal-2015.

Il-Kabinett ma kienx approva t-talba tal-Koħħu biex jingħata l-maħfra għall-involviment tiegħu fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Illum huwa ammetta fil-Qorti li qatel lil Caruana Galizia.

Vince Muscat jammetti l-akkużi dwar il-qtil ta’ DCG

Bosta jirrikorru għas-servizz tal-counselling offrut b’xejn mill-Gvern bil-problemi fir-relazzjonijiet ikunu l-akbar sfida

Il-problemi fir-relazzjonijiet huma l-akbar sfida li bosta jaffaċċjaw, u ħafna jirrikorru għas-servizz tal-counselling offrut b’xejn mill-Gvern.

Id-Direttur tas-Servizzi tal-Komunità fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali Claire Sammut, spjegat kif il-professjonisti u t-terapisti dejjem iżommu f’moħħhom il-ħarsien tat-tfal.

Qalet kif, “Xi ħaġa li niltaqgħu ħafna magħha hija l-problemi relatati mar-relazzjonijiet u dawn jistgħu jkunu varji. Għandek diffikultajiet ta’ relazzjonijiet fejn jidħlu koppji, diffikultajiet bejn ġenituri u tfal u anke naħdmu ħafna fuq trobbija pożittiva fejn niltaqgħu mal-ġenituri biex ngħinuhom fuq trobbija.”Aqra aktar

Il-PM jħabbar li se jiġu indirizzati l-isfidi fil-kirjiet ta’ qabel l-1995

Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li t-Tnejn se jlaqqa’ l-Kabinettt u l-Grupp Parlamentari biex jiġi diskuss pjan għal riforma li se tindirizza għexieren ta’ snin ta’ inġustizzji b’rabta mal-kirjiet ta’ qabel l-elf disa’ mija ħamsa u disgħin.

F’Villa Bighi fil-Kalkara, Robert Abela ppreżenta pjan imsejjes fuq tliet prinċipji ewlenin immirati għas-sidien u anke għall-inkwilini.Aqra aktar

Din is-sena se jinfetħu żewġt idjar għall-persuni b’diżabilità biex jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità

Sal-aħħar ta’ din is-sena grupp ta’ persuni b’diżabilità se jkunu qed jibdew jgħixu l-ħajja indipendenti f’żewġt idjar fil-komunità taż-Żurrieq u l-Qrendi. Dan hekk kif waslu fi tmiemhom ix-xogħlijiet f’dawn ir-residenzi li l-investiment għalihom jammonta għal aktar minn miljun u sitt mitt elf ewro.Aqra aktar

Send this to a friend