Sephora Cutajar – Page 44 – One News

Sephora Cutajar

Notifiki

Ħamsin sena tagħti servizz li jiswa mitqlu deheb


Ilha 50 sena tagħti servizz tagħti fi ħdan għaqda li salvat il-ħajjiet permezz tal-ewwel għajnuna.

Il-Kummissarju ta’ St. John Ambulance, Gemma Sirol spjegat kif in-namra għax-xogħol volontarju bdiet sa minn mindu kien għadha daqxejn ta’ tifla. Hija spjegat ma’ ONE News: Is-sodisfazzjon ikun kbir ħafna. Naħseb dak huwa l-iktar ħaġa li tħoss wara illi tkun għamilt, tajt is-sehem tiegħek. Żgħir kemm hu żgħir importanti għaliex il-qatra ta’ kullħadd tgħin.”

Ma setax jonqos li Gemma għandha ħafna esperjenzi.

Uħud ta’ sodisfazzjon imma kien hemm oħrajn li ma tistax tneħħihom minn moħħha minħabba x-xeni xejn sbieħ li tkun rat quddiemha.

Irrakkuntatilna esperjenza minnhom dwar splużjoni ta’ kamra tan-nar fejn kellha toqgħod b’seba’ għajnejn. Sirol sostniet: “Inti tmur hemmhekk ma tafx x’ser issib, ikun hemm ħafna pandemonju biex ngħid hekk, min-nies, ġifieri mbagħad tistenna ħa tara kienx hemm vittmi jew le. Inti trid toqgħod attent li ma tkunx f’periklu għax jista jkun hemm affarijiet li għad iridu jisplodu.”

 Intant l-għaqda St. John Ambulance kienet waħda mill-għaqdiet li rċeviet għotja ta’ flus mill-Gvern biex tkompli bl-operazzjonijiet tagħha.

Qabel mal-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali preżenta l-għotjiet huwa aċċenna għas-servizz utli li jagħtu dawn l-għaqdiet b’tant dedikazzjoni.

“Is-servizz tagħkom huwa għan-nazzjon u mhux għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biss”, qal l-Ministru Michael Farrugia lill-għaqdiet li jgħinu bi sħiħ lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.

Farrugia rrefera għall-eżerċizzji  li qed isiru biex titejjeb il-kooperazzjoni bejn l-għaqdiet u d-dipartiment tal-protezzjoni ċivili.

Is-sena li għaddiet dan l-fond ta’ flus għall-għaqdiet tela’ b’ħames t’elf ewro biex issa jlaħħaq it-€30,000.

Il-Ministru Farrugia spjega: “Il-grants illi qassamna llum jgħinuhom biex ikomplu jinvestu, nfakkar li dan huma għaqdiet volontarji u allura l-għajnuniet li huma jkunu qed jingħataw jgħinuhom biex ikomplu iħeġġu lin-nies, jit-trainjaw in-nies u jkunu preparati.”

Il-Ministru Farrugia qal li fil-futur qrib dawn l-fondi mistennija jkomplu jogħlew fejn anki l-Gvern qed jara kif jista’ jikkontribwixxi fit-tibdil tal-vetturi li joperaw bihom dawn l-għaqdiet, li ħidmiethom tiswa mitqlu deheb.

Il-Gvern ħallas il-passaġġi taż-żewġ ġenituri ta’ aktar minn 1,000 tifel u tifla li siefru għall-kura barra minn Malta

Mindu l-Gvern beda jħallas għall-passaġġ tal-ajru tat-tieni ġenitur li jmur ma’ wliedu għall-kura barra minn Malta, elf u tmintax-il ġenitur ngħataw bejniethom aktar minn erbgħa mitt elf ewro biex ikunu jistgħu jakkumpanjaw lil uliedhom ta’ taħt it-tmintax-il sena barra ’l pajjiż.
Aqra aktar

Varat il-Premju Ħaddiem tas-Sena San Vinċenz de Paule 2019


Sew jekk hux ħaddiema li jieħdu ħsieb l-iġene jew l-anzjani jew inkella jekk humiex infermiera jew tobba, dawn kollha huma importanti biex joffru kura u kwalità ta’ ħajja u għaldaqstant ser jingħataw ċ-ċans li jiġu rikonoxxuti għax-xogħol u d-dedikazzjoni bla qies li jwettqu mar-residenti ta’ San Vinċenz De Paule. Aqra aktar

Il-LESA bi ftehim kollettiv ġdid


Fil-ġimgħat li ġejjin l-uffiċjali tal-komunità responsabbli mill-infurzar u l-ħaddiema fl-ammnistrazzjoni tal-Aġenzija governattiva, il-LESA se jaraw żieda konsidervoli fil-pagi tagħhom. Aqra aktar

Send this to a friend