Samuel Lucas – Page 37 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

L-aktar jum impenjattiv għas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar

Hekk kif eluf ta’ Maltin u Għawdxin ħadu vantaġġ mill-festa tal-Imnarja, u rħewla sal-baħar sabiex jgħumu għawma tajba, għas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar il-jum tas-Sibt kienet l-iktar ġurnata impenjattiva tas-Sajf.

Filfatt fil-jum tas-Sibt l-istess Soċjetà żiedet l-ammont ta’ ħaddiema mqassmin madwar Malta sabiex ikunu jistgħu jlaħħqu ma’ kull każ ta’ emerġenza li jista’ jinqala’.

Qalet dan Rita Fenech, uffiċjal tas-salvataġġ fi ħdan is-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar hekk kif spjegat kif f’jiem bħal dawn, fosthom il-festa ta’ Santa Marija f’Awwissu li huma meqjusa l-iktar impenjattivi fis-Sajf kollu minħabba l-influss qawwi ta’ nies li jifrekwentaw il-bajjiet Maltin, madwar mitt persuna jkunu mqassmin f’timijiet differenti madwar Malta u Għawdex.

Dan b’differenza għal ġranet oħra tas-Sajf hekk kif jitħaddmu madwar 80 ħaddiem.

“Fi ġranet fejn qed nistennew naqra iktar ta’ influss ta’ nies bħal ma hija llum ovjament insaħħu u nżidu l-operat. Illum għandna tmien teams oħra iduru ma’ Malta biex inkomplu nissapportjaw u nsaħħu t-torrijiet.”

Intant crew ta’ One News f’ħabta u sabta kellu jwaqqaf ħesrem l-intervista tiegħu hekk kif is-Sinjura Fenech flimkien ma’ iktar ħaddiema tas-Salib l-Aħmar ġew mgħajta fuq każ ta’ emerġenza fil-bajja ta’ Għajn Tuffieħa.

Filfatt One News segwa mill-qrib l-andament tal-ħidma ta’ dawn il-ħaddiema f’dan il-każ.

Hekk kif il-ħaddiema daru bil-mara li kellha sintomi ta’ ħass ħażin qawwi, it-tim mediku tas-Salib l-Aħmar spjegalna kif każijiet bħal dawn iseħħu ta’ spiss u b’hekk saħqu fuq l-importanza li wieħed dejjem jixrob kemm jiflaħ ilma.

Malta ir-raba’ l-anqas b’żgħażagħ ma jistudjawx u ma jaħdmux


Malta kklassifikat bħala r-raba’ l-inqas pajjiż fost l-istati membri Ewropej, b’żgħażagħ li ma jistudjawx u li ma jaħdmux .

Jixhed dan stħarriġ maħruġ mill-Eurostat hekk kif wera li fl-2018 kienu biss 10.1 fil-mija taż-żgħażagħ Maltin bejn għoxrin u erbgħa u tletin sena, li ma ħadmux u ma studjawx.

Riżultat pożittiv ieħor għal pajjiżna hekk kif il-medja ewropeja hija ta’ 16.5% fil-mija jew wieħed minn kull sitt żagħżugħ u żagħżugħa

L-inqas rata ta’ żgħażagħ li ma jaħdmux u ma jistudjawx fl-Ewropa kienet ta’ biss tmienja fil-mija fl-Iżvezja. Warajha klassifikat l-Olanda bi 8.4% fil-mija. Issegwiha fit-tielet post hemm il-Lussemburgu b’9.9% fil-mija.

Intant l-għola rata ta’ żgħażagħ li ma ħadmux u ma studjawx fl-2018 kisbitha l-Italja b’28.9% fil-mija. Il-Greċja kklassifikat t-tieni f’dan l-istħarriġ b’26.8% fil-mija.

Ta’ min jinnota kif f’dawn iż-żewġ stati membri iktar minn kwart taż-żgħażagħ bejn l-għoxrin u l-erbgħa u tletin sena ma jaħdmux u ma jistudjawx.

Dan l-istħarriġ juri diskrepanza wkoll bejn l-irġiel u n-nisa minn madwar l-Ewropa kollha hekk kif fl-2018 b’kollox 20.9% fil-mija tan-nisa ma ħadmux u ma studjawx meta mqabbel ma biss 12.2% fil-mija tal-irġiel.

 

Ikla tradizzjoni Malti li jmur lura 400 sena

Qatt kellek kurżita x’kienu jieklu l-Maltin ta’ 400 sena ilu? Mis-sena d-dieħla ser tkun tista’ taqta xewqtek hekk kif Heritage Malta ser tibda’ torganiżża ikla tradizzjonali għall-pubbliku Malti u Għawdxi b’ikel li kien jittiekel fis-sekli sittax u sbatax.Aqra aktar

Send this to a friend