Samuel Lucas – Page 27 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

Raġel armat jisraq minn ħanut fil-Marsa

Raġel mgħammad u armat b’arma bil-ponta seraq ammont ta’ flus kontanti minn ħanut fi Triq Ħal Qormi fil-Marsa.

Il-każ seħħ ilbieraħ filgħaxija għall-ħabta tad-disgħa u nofs fejn minn stħarriġ preliminari mill-Pulizija jidher li r-raġel armat daħal fil-ħanut u talab il-flus lill-kaxxier, raġel minn Santa Venera.

Wara s-serqa, r-raġel ħarab minn fuq il-post.

Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Għassa Dr. Yana. Micallef Stafrace li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

“Il-baġit 2020 iwitti t-triq għall-oqsma tal-futur u s-sostenibbiltà” – Analista Finanzjarju

Il-budget għas-sena d-dieħla għamel impatt importanti ħafna fil-qasam tad-direzzjoni tal-futur fejn il-Gvern inċentiva b’mod dirett oqsma moderni biex ikompli għaddej bl-andament ekonomiku li ninsabu fih bħalissa għas-snin li ġejjin.

Hekk iddikjara ma’ ONE NEWS l-analista finanzjarju Steve Ellul meta mistoqsi dwar is-sostenibbiltà tal-miżuri u l-inizjattivi li ħa l-Gvern fil-budget għas-sena d-dieħla.

Is-Sur Ellul qal li s-sostenibbiltà hija pedament ewlieni li fuqu ssejjes il-budget. Spjega li waqt l-budget indirizza s-sostenibbiltà tat-tkabbir ekonomiku u ra kif għamel biex isaħħaħ oqsma bħat-turiżmu, il-gaming u s-settur finanzjarju, fl-istess waqt witta t-triq għall-oqsma tal-futur.

“Qegħdin naraw investiment reali f’Artificial Intelligence jiġifieri l-istudenti li jridu jkabbru n-knowledge tagħhom f’dawn l-industriji ser jingħataw grants apposta biex jitkabbar l-iskill, jitkabbar ukoll in-knowledge. Allura b’dan il-Budget qed nikkrejaw il-professjonisti ta’ għada għall-industriji ta’ għada.”

Iddeskriva l-budget għas-sena d-dieħla bħala modern għax waqt li jwieżen b’mod qawwi l-qafas soċjali b’miżuri innovattivi fil-qasam tal-affordabilità tal-housing u ż-żieda fil-pensjonijiet, fl-istess waqt indirizza oqsma li mhux normali kienu jiġu indirizzati fil-budget.

“Hemmek qed naraw żieda fil-leave, żieda wkoll f’dak li għandu x’jaqsam ma investiment f’żoni urbani. Affarijiet li relattivament ma humiex normali. Jiġifieri qed nitkellmu fuq pjan sabiex ikun hemm park jekk trid isejjaħlu hekk ġewwa Santa Venera. Żewġ miljuni wkoll ivvutati għal park nazzjonali ġewwa Ta Qali. Jiġifieri jidher ċar li d-direzzjoni hija waħda ambjentalista jekk trid issejħilha hekk.”

Is-Sur Ellul saħaq li kull baġit irid ikun sostenibbli għax mhux biss irid jgħaddi mill-għarbiel tal-Unjoni Ewropea, iżda fuq kollox assigurazzjoni li l-Gvern jista’ jmanti b’mod sostenibbli l-wegħdi kollha fil-baġit għas-sena d-dieħla.

“Jidher li l-pjan tal-Gvern huwa tant li s-surplus is-sena d-dieħla ser jerġa’ jseħħ ukoll. Jiġifieri n-nefqa f’dawn l-inizjattivi kollha xorta waħda ser tħalli d-dħul tal-Gvern is-sena li ġejja iktar minn nefqa ġenerali tal-Gvern tas-settur pubbliku u hemmek qed naraw surplus viċin il-200 miljun ewro.”

L-analista finanzjarju temm jgħid li d-dejn tal-pajjiż ma żdidx u mhux se jiżdied minħabba dawn l-inizjattiva kollha tant li meta mqabbel ma’ pajjiżi oħrajn Ewropej, huwa kważi nofs tal-medja tal-pajjiżi kollha Ewropej.