Samuel Lucas – Page 23 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

Terz tal-persuni li applikaw għaċ-ċittadinanza Maltija bl-IIP ġew rifjutati

Aktar minn terz tal-persuni li għażlu japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija permezz tal-programm taċ-Ċittadinanza b’investiment ġew rifjutati.

Dan joħroġ mill-aħħar rapport ppubblikat mir-Regolatur tal-Programm Dr Carmel De Gabriele.

Ċifri ppubblikati fir-rapport juru li fl-aħħar sena biss ġew irrifjutat mija u ħmistax mit-tlett mija u ħdax-il applikazzjoni li rċeviet l-aġenzija li tmexxi dan il-programm/

Dan l-ammont huwa ekwivalenti għal 33% tal-applikazzjonijiet kollha u żieda ta’ 3.5% miċ-ċifra rreġistrata fir-rapport tal-2018.

Dan ifisser ukoll li mindu tnieda l-programm l-għadd ta’ applikazzjonijiet irrifjutati tela’ għal 23%.

Ma’ ONE NEWS, is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat saħaq kif dan juri l-proċess ta’ skrutinju rigoruż u serju li huma suġġetti għalih dawk kollha li japplikaw għaċ-ċittadinanza Maltija.

Huwa innota wkoll kif dawk li qed ikollha l-applikazzjoni tagħhom irrifjutat f’Malta qed imorru japplikaw u saħansitra jingħataw iċ-ċittadinanza f’pajjiżi oħra.

“Għandek iktar minn terz ta’ dawk li applikaw li finalment ma jingħatawx iċ-ċittadinanza Maltija allura jfisser li l-proċess tagħna huwa serju ħafna. Ħafna iktar minn ta’ pajjiżi oħrajn li jispiċċaw jaċċettaw lil min aħna stess inkunu rrifjutajna.”

Is-Segretarju Parlamentari Muscat tkellem ukoll dwar il-kwalità ta’ nies li fl-aħħar sena ngħataw iċ-ċittadinanza Maltija.

Dan hekk kif ir-rapport tar-regolatur juri li kważi tmenin fil-mija ta’ dawk kollha aċċettati għandhom livell ta’ edukazzjoni terzjarja fosthom ħames persuni li għandhom livell ta’ dottorat.

“Mir-rapport joħroġ ċar li kważi 80% ta’ dawk kollha li ġew approvati għandhom livell ta’ edukazzjoni għoli ħafna allura dak huwa turija ċara tal-kwalità tan-nies li qed jattira l-programm tagħna.”

Is-Segretarju Parlamentari Muscat spjega kif dawn iċ-ċifri jassiguraw serħan il-moħħ fost iċ-ċittadini Maltin u Għawdxin.

“Naħseb dak is-serħan ta’ moħħ huwa importanti mhux biss għalina l-Maltin imma għal kulħadd li kulħadd iserraħ rasu li l-programm tagħna huwa programm huwa wieħed serju immens u hekk għandu jkun biex nattiraw nies ta’ kalibru li qed ikompli jgħinuna biex malta tibqa’ tiġri ’l quddiem u l-kwalità tal-ħajja tagħna tibqa’ miexja ’l quddiem.”

Chris Cardona jindirizza l-Korp Diplomatiku 

Matul il-jum, il-Korp Diplomatiku kellu laqgħa wkoll mal-Partit Laburista.

F’messaġġ lill-ambaxxaturi fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Chris Cardona aċċenna għall-perjodu diffiċli li għadda minnu pajjiżna fl-aħħar xhur.

Qal li x-xogħol tal-ambaxxaturi huwa fundamentali biex iwasslu l-messaġġ korrett u ta’ rieda tajba.

Sostna kif issa l-Partit u l-pajjiż beda paġna ġdida taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela. Qal li huwa l-obbligu ta’ kull wieħed u waħda minnha li noffru l-appoġġ kontinwu tagħna biex ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna terġa’ tilħaq l-ogħla livelli possibbli.

Id-deputat mexxej Laburista qal li Malta għandha ħafna x’toffri u li l-istorja, il-kultura u t-tradizzjonijiet għandhom irwol ewlieni fl-identità ta’ pajjiżna.

Dr Cardona esprima t-tħassib tiegħu wkoll b’rabta mat-tensjonijiet fil-Libja f’xenarju mhux daqstant pożittiv għar-reġjun tagħna.

Send this to a friend