Samuel Lucas – Page 101 – One News

Samuel Lucas

Notifiki

Il-Kunsill Fiskali b’ċertifikat lill-Gvern

Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti ippubblika rapport fejn innota b’mod pożittiv il-fatt li l-qagħda fiskali tal-gvern għall-elfejn u sittax kienet mhux biss tajba, iżda saħansitra ħafna aħjar minn dik mistennija.

Malcolm Bray, ekonomista u uffiċjal ta’ dan il-kunsill, spjega kif il-gvern kellu dħul iktar milli mistenni, fejn fost oħrajn kien ir-riżultat ta’ tkabbir ekonomiku qawwi.

 Il-Fond Konsolidat irreġistra bilanċ pożittiv ta’ tmien miljuni u disa’ mitt elef ewro għall-kuntrarju ta’ defiċit li kien imbassar.    Aqra aktar

Klassijiet ta’ reviżjoni jkomplu joffru iktar opportunitajiet lill-istudenti fid-dinja tax-xogħol

Ir-raba’ edizzjoni ta’ klassijiet ta’ reviżjoni waslet għal sena oħra hekk kif ġewwa l-Liceo San Ġorġ Preca ġewwa il-lokalità tal-Ħamrun saret konferenza tal-aħbarijiet.

Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo fejn spjegaw l-importanza ta’ dawn l klassijiet u kemm se jgħinu fiż-żmien ġejjieni lis-settur tal-edukazzjoni flimkien mas-settur tax-xogħol.

Aqra aktar

Titnieda konsultazzjoni pubblika biex tissaħħaħ l-MFSA

Il-Gvern illum nieda konsultazzjoni pubblika bil-għan li jsaħħaħ l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA.

B’hekk se jkun qed tissaħħaħ l-istruttura kif ukoll ir-riżorsi għas-settur finanzjarju diġitali.

Dan tħabbar f’konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha s-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qal li l-Awtorità trid tkompli timxi ‘l quddiem biex iżżomm lilha nfisha aġġornata maż-żminijiet tal-lum.

Aqra aktar

Jirritorna l-Festival Mediterranju tal-Letteratura

Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura f’Malta wasal għal edizzjoni oħra hekk kif l-attenzjoni li hu jiġbed tkompli tattira interess kbir. Festival li jagħti importanza kbira lil-letteratura u jagħti pjattaforma lil ħafna awturi sabiex jibdew jistabbillixxu ruħhom fi ħdan dan il-qasam kulturali.

Aqra aktar

O.J. Simpson meħlus mill-arrest wara disa’ snin ħabs

“The Juice’ is loose”, frażi popolari fuq fomm kull Amerikan kull darba li O.J. Simpson kien jaħrab għal “touchdown” fl-isport famuż tal-futbol Amerikan (NFL).

Figura poplari mmens bejn is-60s u d-90s, O.J. Simpson, kien laħaq il-quċċata tas-soċjetà Amerikana. Kellu jkun l-futbol Amerikan li jitfgħu fuq l-mappa hekk kif l-atletiċita u t-talent tiegħu kienu uniċi u dawn għenuh jilħaq l-għola prestiġji matul karriera ta’ disa’ snin.

Irtira mill-isport fin-1979 u mmedjatament wara beda karriera fit-televiżjoni fejn kien kummentatur sportiv u ħa sehem f’versi films bħal-“Naked Gun: From the Files of Police Squad!” u “The Naked Gun 2½: The Smell of Fear.”

Aqra aktar

Send this to a friend