Samuel Lucas

STATE OF THE UNION: Il-President tal-KE tfaħħar lil Malta għar-riformi favur is-saltna tad-dritt

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen innutat ir-riformi favur it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt li għamlet Malta.

Hija għamlet dan fid-diskors annwali tagħha fil-Parlament Ewropew, magħruf bħala State of the Union.

Fi Strasburgu kienu bosta t-temi li Von der Leyen għażlet li tindirizza f’diskors ta’ madwar siegħa.Aqra aktar

BIL-FILMAT: L-MCESD jiltaqa’ biex jiddiskuti l-aħjar użu tal-Fondi Ewropej

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali ltaqa’ sabex jiddiskuti l-aħjar mod għall-użu u l-infiq tal-fondi Ewropej.

Ħabbar dan il-Gvern fi stqarrija hekk kif f’din il-laqgħa attendew ukoll il-Ministru fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi.

B’referenza għall-pakkett finanzjarju ta’ aktar minn żewġ biljun ewro li Malta rnexxielha tikseb għall-programm ta’ fondi 2021-2027, il-Ministru Abela qal li fil-kuntest tal-pandemija, li ħalliet kunsiderazzjonijiet ekonomiċi konsiderevoli, irridu naraw li l-fondi jintefqu bl-aktar mod responsabbli u għaqli.

“Ftit tal-jiem ilu tkellimna dwar il-Budget Nazzjonali u din hija xi ħaġa li tmur in line man-nefqa tal-Gvern u allura kif il-Gvern se jkompli jinvesti biex inkabbru l-ekonomija, biex il-pajjiż jibqa’ jimmodernizza lilu nnifsu skond il-ħtiġijiet li rridu nfasslu u naraw flimkien.”

Minn naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi ta dettalji dwar il-prijoritajiet li fuqhom huma mibnija l-programmi ta’ infiq li qed jiġu proposti għal konsultazzjoni pubblika minn erba’ fondi partikolari tal-Unjoni Ewropea.

“Bdejna issa nħarsu anke lejn il-proposti li qed inressqu, kif se jkunu qegħdin jintefqu l-fondi ewropej, dawk li ġejjin mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-Fondi reġjonali u kif ukoll mill-Just Transition Fund apparti l-fondi li għandhom x’jaqsmu mal-qasam tas-Sajd fejn hawnhekk bdejna diskussjoni ħalli naraw il-proposti li qed inressqu bħala Gvern kif għandna nfasslu n-nefqa ta’ dawn il-fondi flimkien mal-isħab soċjali.”

Huwa temm jgħid li dawn il-programmi ta’ infiq se jitniedu għal konsultazzjoni pubblika fil-jiem li ġejjin biex wara li l-gvern jisma’ l-opinjoni tan-nies dwarhom, ikun jista’ jmur quddiem il-Kummissjoni Ewropea bil-programmi definittivi tiegħu.

 

Il-PL jgħid li Grech jħaddan politika cheap u tal-passat

Il-Partit Laburista qal li għal Bernard Grech il-Partit Laburista u l-Laburisti huma kriminali li joqtlu n-nies. Mhux ta’ b’xejn li l-popolarità tiegħu nieżla bil-minuti.

Fi stqarrija l-Ħadd wara nofsinhar kompla jgħid li dan huwa l-istess bniedem li wiegħed maħfra lil min allegatament qatel lil Daphne Caruana Galizia. U sal-lum kulħadd għadu jistaqsi għalfejn. 

Aqra aktar

Ġenituri ta’ tifla b’kundizzjonijiet mediċi jirreaġixxu favur l-iskema New Hope Guarantee

“La kienu sfurtunati ħa jibqgħu sfurtunati tul ħajjithom?”

Dan kien id-diskors li bih ġenitur ta’ mara li fi tfulitha ħarġilha tumur f’rasha, iddeskriva s-sitwazzjoni ta’ xkiel li kellhom jaffaċċjaw biex binthom tixtri propjetà.Aqra aktar

Send this to a friend