Pearl Agius – Page 7 – One News

Pearl Agius

Notifiki

Kważi tliet kwarti tan-negozji ma keċċewx il-ħaddiema

Fi studju mħejji mill-kamra għall-intrapriżi żgħar u medji ħareġ li kważi tliet kwarti, tnejn u sebgħin fil-mija tan-negozji li ħadu sehem fl-istudju ma keċċewx ħaddiema.

Dan l-istudju sar f’dan ix-xahar, hekk kif pajjiżna ntlaqat mill-pandemija.

Dan filwaqt li sittax fil-mija tan-negozji wieġbu li din ma tapplikax għalihom.

L-istudju qal ukoll li tnax fil-mija wieġbu fil-pożittiv għal mistoqsija dwar tkeċċija tal-ħaddiema.

Intqal li ħamsa fil-mija minnhom keċċew anqas minn għaxra fil-mija tal-ħaddiema tagħhom.

Dan apparti li l-biċċa l-kbira tan-negozji stqarrew li m’applikawx biex ibiddlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema tagħhom mad-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u x-Xogħol.

Tmien persuni oħra mfejqa mill-Coronavirus filwaqt li hemm erba’ persuni ġodda infettati

Fl-aħħar sigħat fiequ tmien persuni oħra mill-Coronavirus iżda feġġew erba’ każijiet ġodda minn ħames mija, erbgħa u sebgħin test li saru..

B’hekk l-ammont ta’ nies li kienu infettati bil-virus f’Malta tela’ għal erba’ mija, wieħed u tletin (431) każ iżda minnhom għad baqa’ biss tliet mija u żewġ każijiet (302) li għadhom attivi hekk kif mija, sitta u għoxrin (126) persuna fiequ.

L-ewwel każ ta’ persuna infettata bil-COVID-19 fl-aħħar sigħat  huwa ta’ raġel li għandu disgħa u ħamsin sena li beda b’sintomi ta’ sogħla u nuqqas ta’ togħma fis-sbatax t’April. Ir-raġel ma jaħdimx u b’hekk kellu kuntatt biss ma’ tal-familja.

Aqra aktar

Fil-pandemija l-Maltin qed iqattgħu madwar 8 sigħat fuq l-internet, żieda ta’ 6 sigħat min-normal

Min jara xi film u min isegwi xi lekċer.

Kif wieħed jistenna, f’dawn iż-żminijiet fejn kulħadd jinsab ġewwa, il-konsum tal-internet żdied ġmielu kif żdied ukoll l-ammont ta’ sigħat li n-nies qegħdin fuq l-internet.

Il-Kap tat-Taqsima Teknoloġika fi ħdan kumpanija tat-telekomunikazzjoni stqarr li l-ammont ta’ ħin li n-nies qed iqattgħu fuq l-internet f’daqqa huwa medja ta’ tmien sigħat, żieda ta’ sitt sigħat min-normal.

Aqra aktar

Kunsilli Għawdxin b’aktar fondi allokati għalihom


Il-kunsilli lokali f’Għawdex ser jibbenefikaw minn allokazzjoni diretta ta’ ħames miljuni, tnejn u sebgħin elf u disa’ mija u seba’ ewro. Aqra aktar

Send this to a friend