Pearl Agius

Notifiki

Inċentiv biex jiġbed liż-żgħażagħ lejn l-agrikoltura

Erba’ miljun u mitejn elf ewro minn fondi Ewropej ġew investiti fil-bdiewa żgħażagħ bħala parti minn miżura fil-Programm ta’ Żvilupp Rurali li għandha l-għan li tagħti l-opportunitajiet liż-żgħażagħ jidħlu fis-settur agrikolu.Aqra aktar

Send this to a friend