Pearl Agius – Page 4 – One News

Pearl Agius

Notifiki

40 dar tal-anzjani jingħataw €2 miljun

Erbgħin dar tal-anzjani privati, tal-knisja u tal-Gvern se jibbenefikaw minn għotja ta’ żewġ miljun ewro għas-sehem instrumentali tagħhom waqt il-pandemija tal-COVID 19. Dan hekk kif kienu bosta d-djar li għamlu spejjeż addizzjonali biex jipproteġu r-residenti fi ħdanhom.Aqra aktar

Mil-lum bdew jitqassmu l-vouchers €100

Matul il-ġimgħa u nofs li jmiss erba’ mija u erbgħin elf persuna ser ikunu qed jirċievu l-vouchers tal-mitt ewro f’posta reġistrata mqassma mill-Maltapost. Aqra aktar

Jitnedew żewġ dokumenti li jippromwovu żvilupp intelliġenti u l-ħarsien tal-ambjent għat-tletin sena li ġejjin

Il-pubbliku wera x-xewqa li l-ambjent jkun fuq l-istess livell tal-ekonomija u l-qasam soċjali u għal din ir-raġuni aħna ser inħejju strateġija li tħares lejn it-30 sena li ġejjin. Aqra aktar

ARA: Il-patata Maltija fi triqitha lejn in-Namibia

Nhar it-Tnejn 29 ta’ Ġunju, kważi ħames mitt tunnellata ta’ patata Maltija ser jibdew il-vjaġġ twil tagħhom mill-Port il-Kbir lejn ix-xtut Afrikani fin-Namibia. Dan wara li ħarġet sejħa għall-forniment sabiex tkun t’għajnuna f’dan iż-żmien ta’ kriżi tal-ikel li bħalissa qiegħda taħkem lil dan il-pajjiż. Aqra aktar

15-il vettura ġdida għall-Aġenzija Sapport

Persuni b’abbilitajiet differenti li jagħmlu użu mis-servizzi ta’ Aġenzija Sapport se jgawdu minn ħmistax-il vettura ġdida li ngħaqdu mal-Aġenzija. B’kollox issa din għandha erbgħa u tletin vettura disponibbli għal dan l-għan, bl-aħħar vetturi jinxtraw b’nefqa ta’ tliet mija, ħamsa u għoxrin elf ewro. Aqra aktar

Il-posta Maltija hija l-orħos fost 31 pajjiż

Il-posta Maltija hi l-aktar affordabbli minn wieħed u tletin pajjiż fosthom l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi fiż-żona ta’ kummerċ ħieles fl-Ewropa li jinkludi in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Iżvizzera f’daqqa.

Skont stħarriġ imħejji mid-Deutsche Post, il-konsumatur Malti jħallas tletin ċenteżmu għal ittra domestika filwaqt li l-medja Ewropea hija dik ta’ ewro u tnax –il ċenteżmu.

Dan filwaqt li l-prezz Malti għal ittra li tintbagħat f’pajjiż Ewropew tiswa disgħa u ħamsin ċenteżmu meta l-medja Ewropea hija ta’ ewro u sebgħa u sittin ċenteżmu.

Aqra aktar

L-atleti jkomplu jipprattikaw dak li jħobbu fil-miftuħ

Għal snin twal ir-rutina tagħhom kienet waħda sempliċi fejn ta’ kuljum kienu jżuru t-trakka jew il-pixxina biex jitħarrġu jew iħejju lill-atleti u issa li reġgħu lura ħadu nifs ġdid.

Alessia Cristina ilha tipprattika l-ġiri f’distanzi qosra fosthom l-isprint għal dawn l-aħħar tmien snin u dan il-perjodu li fih iddomina l-Coronavirus, għall-ewwel darba tul il-karriera tagħha kellha tieqaf ħesrem.

Aqra aktar

Send this to a friend