Pearl Agius – Page 2 – One News

Pearl Agius

Notifiki

Id-dħul tal-ħaddiema żdied b’4% minkejja l-pandemija

Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kkonfermat li id-dħul tal-ħaddiema f’pajjiżna kien protett minkejja l-impatt ekonomiku li ħolqot il-pandemija fuq diversi pajjiżi.Aqra aktar

Ifiqu 65 persuna oħra mill-Covid-19 u jfeġġu 32 każ

Tul dawn l-aħħar erbgħa u għoxrin sena fiequ ħamsa u sittin persuna oħra mill-Covid-19 u feġġew tnejn u tletin każ ġdid minn elfejn, mija u disgħa testijiet li saru.Aqra aktar

Se jitħabbru protokolli ġodda li jħarsu fit-tul favur l-anzjani u l-persuni b’diżabilità

Fil-jiem li ġejjin, ser ikunu qed jitħabbru diversi protokolli ta’ prekawzjoni li jħarsu fit-tul bil-għan li jipproteġu lill-anzjani u persuni b’diżabilità li jinsabu fid-diversi djar u residenzi madwar pajjiżna.

Permezz ta’ dawn il-protokolli l-ġodda ser jiġi żgurat li ta’ kull ġimgħa dawn ir-residenti ser jibqgħu okkupati b’diversi attivitajiet li jferrħuhom u li r-residenti meqjusa vulnerabbli, ma jingħalqux ġewwa.

Aqra aktar

Ippremja lill-għeżież tiegħek – Jinfetħu l-applikazzjonijiet għall-Premju Anzjanità Attiva 2020

Fetħu b’mod uffiċjali l-applikazzjonijiet għall-premju Anzjanità Attiva li għall-ewwel darba ser tkun qed tħejji disa’ premjijiet.

L-avveniment annwali jirrikonoxxi l-ħidma ta’ diversi anzjani li ta’ kuljum jagħtu kontribut lis-soċjetà tagħna.

Iċ-Chairman tal-Bord tal-Għażla, il-Professur Carmel Borg saħaq li dawn il-premjijiet għandhom l-għan li juru l-anzjanità fil-milja tagħha.

“Sew inkunu qed infittxu anzjani li huma attivi llum, attivi b’diversi modi fil-kamp kulturali, fil-kamp sportiv, fil-kamp akkademiku, fl-altruiżmu tagħhom mela fil-kamp soċjali u f’dak li għandu x’jaqsam ma’ relazzjonijiet. Mela dan mhuwiex premju li jippremja l-karriera imma se jħares lejn anzjani llum u l-attività tagħhom.”

Fost il-premjijiet li ser jingħataw din is-sena hemm il-premju għall-Koppja Miżżewġa, Mudell Ideali u Anzjanità Attiva fid-Djar Residenzjali fost oħrajn.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b’Diżabilità Silvio Parnis stqarr li din is-sena l-anzjani kellhom sfida liema bħala fid-dawl tal-pandemija iżda wera s-sodisfazzjon tiegħu għall-fatt li tul is-sena kienu bosta l-anzjani li ħarġu b’ideat innovattivi biex iżommu lilhom infushom attivi.

In-nominazzjonijiet jagħlqu fl-aħħar ta’ Settembru, filwaqt li ċ-ċerimonja tal-premjijiet se ssir xahar wara b’mod virtwali.

L-applikazzjoni tista’ tinkiseb mis-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b’Diżabilità, permezz ta’ email jew mill-uffiċini tal-Kunsilli Lokali.

 

Żieda sostanzjali ta’ negozji attivi fl-2018

Stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika, l-NSO, jikkonferma li fl-2018 f’Malta kien hawn seba’ u ħamsin elf, seba’ mija, disgħa u tletin (54,739) negozju attiv. Dan iffiser żieda ta’ disgħa punt wieħed (9.1) fil-mija fuq is-sena ta’ qabel.Aqra aktar

Filli kien itajjar ajruplan tal-karti u issa qed jitgħallem kif itajjar wieħed reali

Meta kien ċkejken kien jitwi l-karti biex joħloq tajra, iżda ta’ dsatax-il sena, sa fl-aħħar qed jistudja u jħejji ruħu biex jibda jtajjar ajruplani reali, kif dejjem kienet il-ħolma tiegħu.Aqra aktar

Aktar aċċessibbiltà għal 3,000 bidwi permezz ta’ fondi Ewropej

B’investiment ta’ €17-il miljun f’fondi Ewropej ġiet implimentata mizura mill-Programm Rurali għal Malta, li tkopril-iżvilupp u t-titjib fl-aċċessibilità ta’ mija, ħamsa u disgħin triq rurali f’Malta u Għawdex. Dan se jkun t’għajnuna għal aktar minn tlett elef bidwi.Aqra aktar

150 persuna jtemmu b’suċċess il-kors Jien Nappartjeni

Jien Nappartjeni.

Dan huwa l-isem ta’ kors li jgħin persuni ta’ nazzjonalità barranija minn kull qasam tal-ħajja, biex isibu saqajhom fi xtutna u bil-ħiliet tagħhom jintegraw aħjar fis-soċjetà Maltija.

Dan il-kors huwa mtella’ mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem flimkien mal-Università ta’ Malta u mal-MCAST.Aqra aktar

Send this to a friend