One News – Page 3125 – One News

One News

Notifiki

Dokumenti b’rabta mal-permess tal-impjant li jaħdem bil-gass issa għall-iskrutinju pubbliku

 Fi stqarrija l-Gvern qal li jilqa’ b’sodisfazzjon il-pubblikazzjoni tad-dokumenti b’rabta mal-permess tal-impjant il-ġdid li ser jaħdem bil-gass. Dawn id-dokumenti li ġew ippubblikati mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi issa jinsabu għall-iskrutinju tal-pubbliku.

Kif dejjem seħħ, il-pubblikazzjoni ta’ dawn id-dokumenti saret skont il-proċess kif iddettat mill-istess Awtorità u f’konformità mar-Regolamenti tal-2013 dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis tal-Emissjonijiet Industrijali (AL 10 tal-2013). Il-proċess ta’ konsultazzjoni jsegwi dak li nbeda fis-snin li għaddew matul  il-proċess tal-applikazzjoni għall-iżvilupp. F’kull stadju sar proċess ta’ konsultazzjoni pubblika skont kif mitlub mir-regolamenti applikabbli.

Aqra aktar

Tħossok timrad fuq ix-xogħol?

L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) tinsab fil-proċess li ttejjeb il-mod li bih ikun irrapportat mard li jinbet mill-post tax-xogħol. Għal dan il-għan se jitwaqqaf ċentru li se jservi bħala punt fejn ħaddiema jistgħu imorru jekk jissusspettaw li għandhom xi forma ta’ marda jew kundizzjoni li ġejja mill-post tax-xogħol.

Ħaddiema se jkunu jistgħu jmorru fuq inizjattiva tagħhom stess, inkella fuq riferiment ta’ min iħaddimhom jew min jieħu ħsieb is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dan għandu jagħmilha aktar faċli biex l-awtoritajiet Maltin jikkordinaw u jikkoperaw ma’ min iħaddem biex ikunu kkontrollati fatturi li jistgħu jwasslu għall-mard.

Aqra aktar

Taqbel li ma jkunx hemm tipjip fil-karozza?

Dawk kollha li intervistajna dalgħodu l-Belt Valletta kellhom kelma waħda dwar dak li tħabbar fil-baġit għas-sena d-dieħla fejn jidħol it-tipjip, ċioe li wieħed mhux se jkun jista’ jpejjep fil-karozza fil-preżenza tat-tfal.

Segwi l-filmat u ara r-reazzjonijiet.

Aqra aktar

F’sitt sigħat, il-familji applikaw għal aktar minn €160 miljun f’bonds tal-Gvern

Nhar jum il-baġit, il-familji Maltin u Għawdxin taw vot ieħor qawwi ta’ fiduċja fil-finanzi tal-Gvern. Dan meta t-Teżor kellu jagħlaq qasir proċess ta’ applikazzjoni għal xiri ta’ bonds tal-Gvern.

It-Teżor oriġinarjament kien ser jilqa applikazzjonijiet għal xiri ta’ €100 miljun bonds tal-Gvern mit-Tnejn 17 ta’ Ottubru fit-8:30 sa 12:00 tat-Tnejn 24 ta’ Ottubru.

Minflok iżda, sas-14.30 tal-ġurnata meta fetħu l-applikazzjonijiet, it-Teżor kellu jinforma lill-pubbliku li kien serikollu jieqaf jaċċetta applikazzjonijiet għaliex mhux talli kienu nħatfu l-€100 miljun bonds li oriġinarjament ried joħroġ, talli kellu applikazzjonijiet għal ferm aktar minn €60 miljun ewro oħra.

Aqra aktar

“Baġit bi proposti  pożittivi ħafna għas-suq kapitali Malti” – il-Borża ta’ Malta

Il-Borża ta’ Malta laqgħat b’sodisfazzjon l-importanza mogħtija  lill-iżvilupp tas-Suq Kapitali waqt id-diskors tal-Baġit ta’ din is-sena.

Fi stqarrija nnotat li l-Borża ta’ Malta tidher f’numru ta’ proposti li se jkollhom effett pożittiv u ta’ benefiċċju għas-Suq Kapitali Malti. Dawn il-miżuri m’hemmx dubju li se jpoggu lil-Borża ta’ Malta f’pozizzjoni iktar attrajenti kemm għall-investituri kif ukoll għall-kumpaniji li jixtiequ jzidu il-kapital.  L-inizjattivi mħabbra mill-Ministru fil-fatt iservu bħala sfond perfett għall-Pjan Strateġiku ghas-Suq Kapitali li se jitħabbar fis-27 ta Ottubru.

L-investituri ż-żgħar li jkollhom mhux aktar minn 0.5% tal-kapital nominali tal-ishma mahruga u llistjati fil-Borża ta’ Malta se jkunu jistaw jitolbu rifużjoni tat-taxxa mħallsa fuq id-dividends  li thallsu mill-profitti magħmula mil- 1 ta’ Jannar 2017, skond ir-rati tat-taxxa personali tagħhom.

Permezz tar-Risk Incentive Scheme, l-investituri se jibbenefikaw ukoll minn krediti tat-taxxa sa € 250,000 fis-sena meta jinvestu f-SMEs li huma ammessi fuq Prospects li huwa suq operat mill-Borza, direttament jew permezz ta’ fondi li jikkwalifikaw ghall- SMEs. Investituri fl-SMEs ammessi fuq  Prospects issa se jibbenefikaw ukoll mill-eżenzjoni tat-taxxa fuq il- qligħ kapitali bħala l-Suq Regolat, bi tnaqqis fit-taxxa fuq il-qligħ kapitali dovuti  li jikkorispondu direttament mal-percentagg ta-ishma offruti lill-pubbliku b’eżenzjoni totali fuq il-kumpaniji bi 25% ta ishma f’idejn pubbliċi.

Aqra aktar

Nisa Laburisti jirreaġixxu għall-baġit

Dan huwa baġit verament soċjali li jaħseb fiż-żgħir u l-batut u li qed jagħti bosta opportunitajiet għal kwalità ta’ ħajja aħjar” dan qaluh Nisa Laburisti fi stqarrija.

NL – Nisa Laburisti tħares ‘il quddiem biex jiġu mplimentati u attwati d-diversi iniżjatttivi soċjali li fih il-baġit 2017.

Aqra aktar

Il-Franċiż li skopra l-boċċi f’Għawdex

Federico Chini skopra li Għawdex hija verament prezzjuża daqs kemm jgħid. Tant li wara li żar il-gżira ta’ tliet għoljiet, għamel filmat qasir li qed isir fenomenu fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, bl-isem ta’ “Fed’s World”.

Il-logħba tal-boċċi, id-daqq tal-qniepen, l-għawm…prova ftit minn kollox, kif tista’ tara hawn. Għalkemm isostni li l-boċċi hija logħba Franċiża fil-verità!

Aqra aktar

Ġirja għal Puttinu: imħabbra r-rotta

Dalgħodu tħabbret ir-rotta tal-Global Run Valletta 2016, ġirja organizatta bil-għan li jingabru fondi għal Puttini Cares. Dawn jixtiequ li jibnu appartamenti ġodda f’Londra, biex tingħata għajnuna lill-Maltin li għandhom il-marda tal-kanċer.
Kulħadd mistieden jattendi nhar il-Ħadd 30 ta’ Ottubru. Id-distanzji se jvarjaw minn ħames sa għaxar kilometri.
Aqra aktar

Anzjana mejta fuq il-blat fil-Mellieħa

Fil-Mellieħa nstabet mara mitlufa minn sensiha fuq il-blat li hemm fiz-zona magħrufa bħala Tas-Sellum, viċin l-Għadira.

Aktar tard kien ikkonfermat li l-mara għandha 66, hija Maltija minn San Pawl il-Baħar, u aktarx mietet minn kawża naturali. Manadkollu nħatret inkjesta fuq il-każ, li seħħ ftit qabel il-ħdax ta’ dalgħodu.

Żieda ta’ 5.5% fil-passiġġiera ta’ cruiseliners li għaddew minn Malta

Skont l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Istatistika, fit-tielet kwart ta’ din is-sena żaru Malta kważi 209,000 passiġġier fuq il-cruiseliners, 5.5% aktar minn dak reġistrat fl-istess xhur tas-sena l-oħra. Il-passiġġiera li qattgħu lejl f’pajjiżna bejn Lulju u Settembru ta’ din is-sena irdoppja meta mqabbel mal-istess 3 xhur tas-sena 2015. Il-passiġġiera li ġejjin minn pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropeja żdiedu b’9.5%.

L-industrija tal-cruiselining f’pajjiżna qiegħda tikber minn sena għall-oħra. Dan qalu l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis, hekk kif laqa’ b’sodisfazzjon dawn il-figuri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Istatistika dwar l-andament tal-industrija tal-cruiselining f’Malta. Fl-ewwel 9 xhur ta’ din is-sena żaru pajjiżna kważi 450,000 passiġġier fuq il-cruiseliners, kważi 6% aktar minn dak reġistrat fl-istess xhur tal-2015. Ta’ min jinnota li l-passiġġeri barra mill-Unjoni Ewropeja kibru bi 8.5%, fejn il-passiġġieri mill-Istati Uniti żdiedu b’31% f’dawn l-ewwel 9 xhur meta mqabbel mas-sena l-oħra.

Aqra aktar

Send this to a friend